Jste zde

Střídavé zdroje AC250K1D - AC250K1D-S

Procesorem řízené střídavé zdroje AC250K1D najdou uplatnění všude tam, kde je nutno napájet různá

zařízení střídavým napětím 0V÷255V. Jejich vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

elektroniky, výrobní podniky a v neposlední řadě také odborné školy. Zdroj AC250K1D-S má navíc stabilizované

výstupní napětí.

 

Výstupní napětí se získává transformací síťového napětí 230V/50Hz odděleným transformátorem. Díky tomu má výstupní napětí čistý sinusový průběh 50Hz. Minimální změna napětí je 1V. Zdroj je navíc vybaven omezením maximálního napětí pod heslem, ukládáním stavů zdroje před vypnutím a jejich opětovné vyvolání po zapnutí. Ovládání zdroje se provádí pomocí klávesnice umístěné na čelním panelu přístroje nebo pomocí osobního počítače. Zdroj je vybaven rozhraním RS232 a dodávaným software D-View lze zdroj řídit z počítače. Pomocí D-View lze neomezeně definovat procesy závislé na čase a napětí. Nastavená a změřená hodnota napětí se zobrazuje na samostatných třímístných displejích LED.

Základní vlastnosti střídavých zdrojů AC250K1D

 • Galvanické oddělení výstupního napětí od sítě
 • Ovládání pomocí klávesnice
 • Komunikace s počítačem po sériovém portu
 • Zobrazení nastavené a skutečné hodnoty na displeji
 • Nastavení výstupní hodnoty s přesností 1V
 • Sinusový výstupní průběh
 • Výstupní napětí až 255V/1A
 • U případě AC250K1D-S stabilizave výstupního napětí

Popis funkce

Po zapnutí síťového vypínače se na všech displejích zobrazí 888 a na výstup zdroje není přivedeno žádné napětí.

Po dvou vteřinách se displeje přepnou do provozního režimu, na kterých se zobrazí nejprve údaj, jestli je stabilizace zapnuta/vypnuta (StA ON/OFF - platí pro AC250K1D-S), aktivují se všechny funkce zdroje, což je indikováno krátkým akustickým signálem, a výstupní napětí se automaticky nastaví dle aktuální konfigurace zdroje.

Při zmáčknutí jednoho z tlačítek "1 - 0" se na displeji zobrazí zvolená hodnota a zároveň se rozbliká červená kontrolka "SET", která signalizuje režim nastavování výstupního napětí. Nastavená hodnota se potvrdí zmáčknutím tlačítka "ENTER", LED přestane blikat a na výstup, je-li zapnut, se přivede požadované napětí. Opravu špatně zvoleného údaje lze provést tlačítkem "CLEAR" ještě před potvrzením tlačítkem "ENTER". Zapnutí výstupu je indikováno červenou kontrolkou "OUT".

Požadované napětí lze změnit také tlačítky UP a DOWN. Při jejich zmáčknutí se ihned provádí snižování či zvyšování napětí po 1V.

Zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka je signalizováno krátkým pípnutím.

Dlouhým stiskem tlačítka "CLEAR" je vyvoláno nastavovací menu, v kterém lze ovlivnit chování zdroje v různých situacích:

StA Stabilizace
tOL Tolerance stabilizace v rozsahu 1 ÷ 9V (hystereze)
SL Save Last - uložení poslední nastavené hodnoty napětí (ANO/NE)
OUT Připínání výstupu po zapnutí zdroje (ANO/NE)
VAL Value - nejvyšší povolená hodnota napětí, která půjde nastavit v rozsahu 1 ÷ 255V
CHP Change password - změna čtyřmístného hesla pro speciální funkce

Význam funkčních prvků:

 1. Tlačítky "1 - 0" se nastavuje požadované výstupní napětí ve voltech.
 2. Tlačítko "CLEAR" vynuluje displej po zadání špatné hodnoty napětí nebo aktivuje menu - viz výše.
 3. Tlačítkem "ENTER" se potvrdí nastavené napětí.
 4. Tlačítky "UP" a "DOWN" se mění požadované napětí po 1V. Delší stisk tlačítka způsobí rychlé krokování napětí. Dosažená hodnota se ihned přepisuje na výstup.
 5. Tlačítko "LOCAL" odpojuje komunikaci s nadřazeným počítačem.
 6. Tlačítkem "OUT" se připojí nebo odpojí nastavené napětí na výstupní svorky.

Střídavý zdroj obsahuje displej nastavené hodnoty, displej skutečného napětí na výstupu a dvě kontrolky:

 1. červená LED "OUT" svítí - výstup je připojen
 2. červená LED "SET" bliká - nastavené napětí není potvrzeno
 3. červená LED "SET" svítí - nastavené napětí je potvrzeno

Srovnávací tabulka:

  AC250K1D AC250K1D-S
Napájecí napětí: 230V/50Hz ±10% 230V/50Hz
Výstupní napětí: 0 ÷ 255V 0 ÷ 255V
Výstupní frekvence: 50 Hz sinus 50 Hz sinus
Stabilita výstupního napětí: závislá na stabilitě napájecí sítě 1 ÷ 9V dle momentální konfigurace
Stabilita výstupní frekvence: závislá na stabilitě napájecí sítě závislá na stabilitě napájecí sítě
Regulační krok napětí: 1V 1V
Výstupní proud: 1A 1A
Ovládání: klávesnice / RS232 klávesnice / RS232
Měřicí přístroj napětí: 3 místa LED 3 místa LED
Rozlišení: 1V 1V
Rozsah: 0 ÷ 290V 0 ÷ 290V
Přesnost měřicího přístroje: 2,5% z rozsahu 2,5% z rozsahu
Parametry komunikace RS232: 2400Bd. 8bit, parita L, 1 start/stop bit 2400Bd. 8bit, parita L, 1 start/stop bit
Oddělení výstupu od napájecí sítě: 4kV 4kV
Pojistka napájecí sítě: T 250V/3,15A T 250V/3,15A
Výstupní pojistka: T 250V/1,25A T 250V/1,25A
Délka přívodního vodiče: 2m 2m
Blokování proti špičkám při startu: ano ano
Samostatné vypínání výstupu: ano ano
Barva: černá / šedá černá / šedá
Rozměry (v, š, h): 172 x 244 x 282 mm 172 x 244 x 282 mm
Hmotnost cca 6,5 kg cca 6,5 kg

Výstupní napětí je galvanicky oddělené od napájecí sítě.

Mechanické rozměry
Kliknutím na obrázek získáte náhled v lepší kvalitě

DOWNLOAD & Odkazy

Objednávka produktu..


Hodnocení článku: