Jste zde

GSM

GSM moduly Motorola G24 - Maximální výbava, maximální spolehlivost

Když stroje komunikují mezi sebou navzájem, není nic důležitějšího než spolehlivost. Motorola strávila více jak 75 let získáváním odborných znalostí založených na výsledcích v praxi, kde jasně dokázala, že na její produkty a ucelená řešení je možné se spolehnout. Nyní všechen svůj um vměstnala na desku 2,5 x 4,5 cm velkou v podobě vynikajících GSM modulů rodiny G24.

Seminář o GSM produktech - Teltonika

S portfóliem výrobků této litevské společnosti jste se již na našem webu měli možnost setkat. Oficiálním distributorem pro Českou republiku je pak společnost MacroWeil. A právě ta pořádá dne 28. června 2007 technický seminář, určený k bližšímu seznámení těchto produktů spojený s praktickou ukázkou funkcí. A na níž vás tímto srdečně zve.

Teltonika WirelessCOM - GSM COM port

Teltonika WirelessCOM je zařízení, navržené pro komunikaci se vzálenými zařízeními, které mají RS232 port. Což je častý případ vzdálených měřičů, síťových switchů, routerů nebo jiných zařízení které musím být dostupné v síti, ale mají pouze sériové rozhraní a jediné dostupné spojení je skrze GSM. Přesně pro tyto případy je WirelessCOM řešením.

GSM a GPRS modul Teltonika TM2 a ModemCOM-G10 s externí anténou

GSM/GPRS modul Teltonika TM2 nabízí podporu 4GSM pásem, GPRS třídy 10, uživatelské I/O linky včetně analogových vstupů a výstupů a v neposlední řadě také 2 sériové porty. ModemCOM/G10 je pak finální GPRS modem založený na tomto modulu s jehož pomocí lze bezdrátově připojit osobní či jiný počítač k Internetu v případě, kdy není k dispozici pevná linka.

Moderní způsob správy na dálku: GPRS + Ethernet

Současnost ukazuje, že použití Ethernetu v průmyslu je skutečně prvořadým tématem. Toto rozhraní lze již nyní nalézt téměř u všech moderních PLC. Na využití v průmyslu přitom dosáhne jen málokterý z komunikačních standardů z oblasti spotřební elektroniky. Ethernet se uchytil pro svou spolehlivost, rychlost a také nízkou cenu, která je dána právě jeho masovým použitím ve výpočetní technice.

Stránky