Jste zde

GSM

Modem, směrovač i přepínač – 3 v 1

Současnost ukazuje, že v průmyslových aplikacích vyžadujících správu zařízení anebo dohled na ně na dálku hraje čím dál větší roli Ethernet. Nové typy řídicích systémů (programovatelných automatů ? PLC) často disponují Ethernetem již v základní verzi nebo je zpravidla možné automat o ethernetové rozhraní snadno rozšířit.

GSM/CSD versus GSM/GPRS

Pravidelný čtenář rubriky o komunikacích si již zajisté udělal solidní přehled o jednotlivých typech komunikace, které je možné v praxi použít. Globálně lze říci, že modemová řešení jsou v současnosti již de facto standardem a realizace dálkového napojení PLC pomocí unifikovaných modemů (např. od společnosti Insys) je více než jednoduchá.

Dohled nad PLC na dálku přes Ethernet, WLAN a virtuální port COM

Při řešení úloh z oblasti automatizace programátoři často narážejí na požadavek dohlížet na řízený systém na dálku. V tomto okamžiku zcela přirozeně nastává diskuse, jak to udělat. V některých případech je použita komunikace přes analogovou pevnou linku, jindy se sáhne po síti GSM, popř. po lince ISDN nebo po GPRS.

Využití GPRS při přenosech dat v průmyslu

Co se týče informací, je současným trendem mít kdykoliv data z výrobních linek, měřicích přístrojů, pokladen nebo jiných zařízení dostupná na centralizovaném dohledovém pracovišti ? být stále tzv.on-line. V této souvislosti se poslední dobou často mluví o přenosu dat po síti GSM/GPRS (General Packet Radio Service).

Volba modemu: průmyslový versus spotřební

Mnozí z konstruktérů strojů a programátorů řídicích automatů (PLC) již jistě někdy řešili problém, jak konfigurovat a sledovat místně vzdálený systém. Možná jsou tři řešení: buď výrobce PLC komunikační prvek sám dodává, nebo doporučí zákazníkovi již vyzkoušený přístroj jiný, nebo ? což není varianta tak úplně neobvyklá ? žádný doporučený, předem vyzkoušený komunikační prvek (modem) neexistuje.

Ovládání PLC po lince ISDN

Digitální telefonní linky ISDN (Integrated Service Digital Network) se přes své mnohé přednosti v ČR příliš nerozšířily. Je to dáno nejspíše rozvojem mobilních telekomunikačních služeb, a to i v oblasti přenosů dat, a patrně i cenovou politikou poskytovatelů těchto služeb. V západních zemích je procento pokrytí linkami ISDN podstatně větší než u nás. Následující článek popíše a z uživatelského hlediska porovná analogovou a digitální
ISDN linku.

Stránky