Jste zde

Na dvou vlnových délkách: když se práší, nemusí ještě hořet

Společnost Siemens uvedla na trh dva nové nasávací hlásiče (Aspirating Smoke Detectors – ASD), které umí bezpečně rozlišovat mezi kouřem, párou a prachem. Prvky s typovým označením FDA221 a FDA241 díky pokročilé vyhodnocovací technologii včas a spolehlivě zjistí příznaky požáru i za velmi nepříznivých podmínek z hlediska jeho detekce.
Nasávací hlásiče pomocí vzorkovacího potrubí průběžně odebírají ze sledovaného prostoru vzorky vzduchu a zjišťují, zda v nich nejsou obsaženy kouřové částice. Tradiční modely hlásičů však nedokážou s dostatečnou přesností rozlišit prachové částice od kouřových, a mají tak tendenci hlásit falešné poplachy. Tento problém je u nových hlásičů s typovým označením FDA221 a FDA241 vyřešen. Oba modely využívají optickou metodu detekce při použití světla o dvou vlnových délkách (modrého a infračerveného). Hlásiče využívající světlo různých vlnových délek jsou schopny s vysokou přesností určit rozměry částic i jejich koncentraci ve vzduchu a díky tomu rozlišit, zda jde o kouř nebo prach. Výsledkem jsou robustní přístroje s minimální citlivostí na vnější rušivé vlivy. Společnost Siemens proto v některých zemích poskytuje na tyto nové typy hlásičů tzv. záruku skutečného poplachu (Genuine Alarm Guarantee/Echtalarmgarantie).
 
 
Model FDA221 pokryje plochu až 500 m2 při softwarově nastavitelné citlivosti 0,2 až 20 %/m. Model FDA241 zvládá plochu až 800 m2 při citlivosti 0,03 až 20 %/m a současně nabízí tři předem nastavitelné pracovní režimy: „ultrasensitive“ (mimořádně citlivý), „auto-discrimination“ (automatické rozlišení) a „robust“ (robustní). Tyto režimy uživatelům umožňují programovou volbu prahové hodnoty poplachů. Model FDA241 dále nabízí programovatelnou čisticí funkci pro případ znečištění nasávacího potrubí a dále programovatelný výstup 4 až 20 mA použitelný k přenosu nejrůznějších údajů (například koncentrace kouře nebo prachu ve vzduchu, průtok vzduchu apod.). Kvůli snížení nákladů na údržbu je v obou hlásičích použita patentovaná detekční komora, jejíž konstrukce omezuje vnikání prachu a jeho usazování v přístroji na minimum.

Nové nasávací hlásiče se snadno instalují a prostřednictvím sítě FDnet je lze začlenit do systémů elektrické požární signalizace Sinteso. Toto řešení umožňuje úplnou integraci do systému EPS a to jak co se týče obsluhy, tak zobrazení zpráv. Přímo z ústředny požární signalizace nebo z jejího vzdáleného ovládacího terminálu lze například konfigurovat hlásiče a provádět jejich údržbu či řešit požární poplachy a hlášení o poruchách.
 
Nasávací hlásiče obou typů jsou vhodné k použití zejména tam, kde se běžně vyskytují podmínky komplikující detekci kouře. Hodí se rovněž pro instalace, v nichž je od hlásičů požadována velká citlivost, nebo kde jsou požadovány hlásiče v provedení nenarušujícím estetiku prostředí. Typickými aplikacemi jsou například velké prostory, jako jsou vestibuly, skladiště a tovární haly, dále pak výpočetní střediska, místnosti se zvýšenými nároky na čistotu, nebo historické objekty. Přístroje lze také s výhodou použít na obtížně přístupných místech (např. v kabelových kanálech, tunelech podzemní dráhy nebo ve zdvojených podlahách a stropech).
 
Další informace o nasávacích hlásičích jsou k dispozici na www.siemens.cz/sinteso.
 
 
Zdroj: Siemens

 

Hodnocení článku: