Jste zde

Ovládněte 1 200 dodavatelů z 32 zemí a vyrobíte Airbus A380

Zajistit co nejvyšší úroveň zabezpečení ve svých pobočkách a výrobních závodech je pro výrobce letadel jako je Airbus zcela klíčové.
Firma se musí chránit nejen před přirozenými hrozbami (např. požárem nebo přírodními katastrofami), ale jako nadnárodní společnost musí počítat také s potenciálním nebezpečím teroristických útoků či sabotážních akcí způsobených aktuální politickou situací ve světě. Airbus musí rovněž chránit nejen své zaměstnance a provozní zařízení, ale zajistit i nepřetržitý chod svých provozů. Na všech těchto faktorech totiž závisí jak bezpečnost jejích letadel, tak i pověst a hospodářské výsledky.
 

 
Výroba letadel je sama o sobě velmi složitý proces. V prostředí zahrnujícím asi 1 200 subdodavatelů a partnerských firem je třeba podle přesně stanovených postupů provádět tisíce činností. Aby se předešlo pozdějším problémům s letadly, a tím možnému ohrožení zdraví či životů cestujících, je navíc nutné pracovat s maximální pečlivostí. Musí být například zajištěno, aby při výrobě byly vždy použity správné materiály, a byla tak vyloučena možnost vzniku poruchy letadla během jeho provozu.


 

Ve středu zájmu: Airbus A380


Jednotlivé komponenty letadel značky Airbus, včetně dílů určených pro současné největší osobní letadlo světa – Airbus A380, jsou vyráběny na mnoha různých, geograficky vzdálených místech. Vyrobené moduly poté putují z celého světa po zemi i po moři na místo konečné montáže ve francouzském Toulouse. Je tedy nutné zabezpečit i tyto dopravní trasy.
 

 
K zajištění nepřetržité ostrahy nejen fyzických stanovišť, ale i výrobních a logistických procesů zvolila firma pro všechny své lokality softwarovou platformu Siveillance Fusion od společnosti Siemens. Tato platforma je určena pro správu zabezpečovacích systémů, založenou na standardech IT. Software umožňuje sledovat z centrálních stanic a v reálném čase veškeré parametry související se zabezpečením daných objektů či procesů. Aby bylo možné posuzovat situaci v oblasti zabezpečení jako celek, může platforma přijímat také údaje z jiných oblastí a od jiných výrobců.
 
Siveillance Fusion je příkladem posunu paradigmatu v oblasti tzv. interoperability systémů, k němuž v současné době dochází v oboru zabezpečovací techniky. Doposud obvyklé proprietární, hardwarově řešené produkty pro kontrolu vstupu, video dohled, detekci vniknutí a ochranu perimetrů jsou stále častěji nahrazovány variabilními systémy budovanými při použití současných prostředků IT se standardními rozhraními, k nimž lze bez problémů připojovat také produkty třetích stran.

 

Komplexní platforma propojí mnoho systémů


Vrchol v osobní letecké dopravě

  • Společnost Airbus, dceřiná firma skupiny EADS, se sídlem v Toulouse na jihu Francie zaměstnává na 55 000 lidí. Vlajkovou lodí se přitom stává velkokapacitní letadlo Airbus A380 až pro 525 cestujících s doletem delším než 15 000 km. Jeho díly se vyrábějí ve více než dvanácti různých závodech v Evropě, USA a Asii. Do letadel A380 výrobce nakupuje součásti od více než 1 200 dodavatelů z celkem 32 zemí. Předem sestavené části stroje se z výrobních závodů dopravují do Toulouse ke konečné montáži.
  • První Airbus A380 vzlétl v roce 2007, v roce 2011 pak bylo dodáno 26 letadel. Letadla tohoto typu doposud přepravila zhruba 18 milionů cestujících. V současnosti má výrobce objednávky na dalších 185 strojů typu A380 od leteckých dopravců z celého světa.
Přínosy platformy, která umožňuje centrálně spravovat veškeré zabezpečovací systémy a zařízení, pro firmu typu Airbus jsou zřejmé. Zásadní je, že z ústředí firmy lze nyní v reálném čase sledovat veškeré detaily týkající se zabezpečení výroby i logistiky a také snáze koncipovat a zavádět do praxe normy i standardní osvědčené postupy. Výsledkem je ucelený nadnárodní koncept komplexního zabezpečení firemních činností.
 
Systém nabízí grafické uživatelské rozhraní ve stylu operačního systému Microsoft Windows, v daném případě přizpůsobené podle požadavků výrobce. Práce s ním je tudíž pro uživatele v řídicím středisku pro správu zabezpečení převážně intuitivní. To je zvlášť důležité při zobrazování a podpoře toku procesů ve firmě. Změní-li se, lze tuto změnu snadno promítnout také do softwaru.
 
Do systému jsou rovněž zahrnuti všichni dodavatelé a partneři. Software například umožňuje určit každému jednotlivému dodavateli části závodu, do kterých mají jeho pracovníci přístup. Tato funkce je důležitá proto, že výroby každého letadla se účastní početná skupina dodavatelů a partnerů, která se neustále proměňuje. Jednak z toho důvodu, že na trh stále přicházejí nové prostředky a technologické postupy a s nimi noví partneři, a jednak proto, že letečtí dopravci vyžadují letadla stavěná na zakázku s namontovanými specifickými produkty od určitých dodavatelů.


 

Požární ochrana na palubě


Za tímto účelem byly vyvinuty speciální požární hlásiče, vylučující falešné poplachy. Prvky v režii Siemensu tedy spustí poplach jen v případě skutečných známek požáru.
 
 
Požární hlásiče se do částí letadla instalují při jeho dílčí montáži. Zvláštní pozornost se přitom věnuje místům nepřístupným za letu. Hlásiče jsou proto umístěny třeba v prostorech pro náklad a v místech obsahujících kritickou elektroniku letadla. Hlásiči jsou vybaveny také palubní toalety a prostory určené k odpočinku posádky.

 
Zdroj: Siemens
 
Hodnocení článku: