Jste zde

Produkty

TM - Teplotní čidlo na RS232

Digitální teplotní čidlo TM umožňuje snadným způsobem měřit teplotu a přenášet ji do počítače typu

PC. K přenosu dat je použit jednoduchý ASCII protokol, teplota je udávána přímo ve stupních Celsia (°C). Čidlo je k

počítači připojeno běžným sériovým portem RS232. Přesnost čidla je ? 0,5°C při teplotách -10°C až +85°C, rozsah

měřených teplot je -55°C až +125°C.

Základní pojmy problematiky připojování autonomních zařízení do sítě.

Propojování dosud na sobě nezávislých zařízení a vytváření z nich inteligentní celky je trendem,

který hýbe současným světem IT technologií. Dobrým příkladem tohoto trendu je průmyslový provoz, nebo inteligentní

dům. K připojení zařízení do sítě je však třeba použít hardwarové a softwarové řešení.

Stránky