Jste zde

RIIM - Rychlá cesta na trh, ověřená kvalita

Nedávno jsme referovali o nové rodině radiových modulů RIIoT, RIIM a Mioty firmy Radiocrafts, schopných vytvářet rozlehlé anebo rychlé radiové sítě se spoustou zajímavých možností. Nyní výrobce přišel s novinkou pro RIIM  moduly (bude zakrátko k dispozici), která zvyšuje datovou propustnost sítě tím, že zvýšila využití radiového pásma (jak je povoleno v Evropě) z 1% na přibližně 40% !  

Jako příklad: nyní lze přenášet přes Border router místo jednoho paketu (zprávy) každé 4 sekundy,  až 40 zpráv každé 4 sekundy, tedy 40-násobek. 
Jak toho dosáhli? Kombinací systému RIIM, pracujícího v sub-1GHz ISM pásmu, s vysokým výstupním výkonem vysílače (RF power), časovou synchronizací přeskakování frekvencí (Time-Synchronized Frequency Hopping,  TSCH), a optimalizovaným přístupem k frekvenčnímu spektru nosné (Polite Spectrum Access). Tak můžete vybudovat opravdu robustní radiovou síť - v dosahu, spolehlivosti, a propustnosti dat ! 
Tento pokrok zvyšuje šance aplikací, vyžadujících vysokou propustnost dat na rozlehlém území, jako je řízení pouličního osvětlení, chytré zavlažování, monitorování parkovišť a podobně.Podrobnosti můžete získat v nově vydané aplikační poznámce (v anglickém jazyce) na webu výrobce: AN 51: Studie zvětšení propustnosti sítě RIIM s novou přístupovou metodou k pásmu,  AN051: High-Throughput Networking with Polite Spectrum Access in RIIM

Implementací synchronizovaných přeskoků frekvencí, TSCH, radiové přenosy jsou prováděny synchronizovaně na určitých kmitočtech a časových „oknech“.  Přeskakování frekvencí (Frequency hopping) zabraňuje těžkostem s úzkopásmovým rušením a snižuje časovou náročnost zotavení po chybě přenosu. Paket, ztracený mezi stanicemi, se automaticky znovu vyšle jiným kanálem v následujícím časovém okně, a tím se podstatně snižuje ztrátovost přenosu, vnímaná aplikací. Podle předběžných měření má síť s TSCH metodou kvalitu přenosu až 99,99%!

Technika Polite Spectrum Access se skládá ze dvou částí:

  • Listen-Before-Talk (poslouchej-před-vysíláním)
  • Adaptive Frequency Agility (adaptivní agilní obsazování frekvencí)

Listen-Before-Talk je technika, kdy se nejprve přijímač přesvědčí, že kanál, který vysílač chce obsadit, není právě využitý vysíláním z jiné stanice nebo zarušený.  Pokud se zjistí, že kanál je obsazený, vysílač počká po určitou dobu s vysíláním, aby nekolidoval s jiným vysílačem. Tím se úspěšně přenesou data mezi jinými prvky sítě, a pak se začne vysílat, a tím se dramaticky sníží šum neboli kolize v síti.
Adaptive Frequency Agility pracuje tak, že přijímaš skenuje všechny kanály a označuje si ty, kde je hodně šumu, a pak je vynechá ze schématu přeskakování. Tím se vyžijí nejlepší (volné) kanály s nejmenším šumem.

Žádná z těchto technik není sama o sobě ideální, ale jejich kombinací se podstatně zvýší celková propustnost sítě.

K ilustraci kombinované techniky se podívejte na následující video.

Demonstrační video o technice  Adaptive Frequency Agility

Pokud Vás zaujaly nové funkce systému RIIM a chcete si je vyzkoušet s Vaší vlastní aplikací, doporučujeme Vám koupit si za přijatelnou cenu vývojový kit RIIM , který Vám umožní si vatvořit a vyzkoušet radiový spoj nebo síť, kde si můžete provést dobrou analýzu vlastností a výkonnosti této sítě!

Autorizovaný distributor RadioCrafts: Ryston Electronics

 

 

 

Hodnocení článku: