Jste zde

S filtrem nebo bez?

Pokud je zařízení v kovové krabičce, je napájeno ze sítě a jeho odběr je do 10A, napájecí modul s integrovaným EMC filtrem je pro vás optimálním řešením.

Pamatujete si ještě proč je to tak? Pokud ne, článek SOS electronic  Proč potřebujeme síťový filtr a jak jej správně umístit? vám to připomene.

V současnosti používá téměř každé zařízení napájené ze sítě spínaný napájecí zdroj. Je dobře známo, že dodatečné náklady spojené s úpravami finálního zařízení kvůli nesouladu s požadavky na EMC jsou podstatně vyšší, než náklady vynaložené na EMC v průběhu vývoje zařízení.

Zkušený konstruktér proto zohledňuje požadavky na EMC od počátku návrhu a navrhne zařízení tak, aby se dal použít napájecí modul bez EMC filtru i s filtrem bez úprav zařízení.
Pravděpodobnost, že zařízení vyhoví požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu bez přídavného EMC filtru je sice nízká, ale napájecí modul bez EMC filtru je podstatně levnější než s filtrem, jeho použití tedy stojí za zvážení.

Společnost Schurter nabízí napájecí moduly sérií DD11 (bez EMC filtru), DD12 (s jednostupňovým EMC filtrem) a DD14 (s dvoustupňovým EMC filtrem). Moduly se dají osadit do stejného výřezu v panelu, rozestup děr pro uchycení na panel je stejný, dodatečné úpravy panelu tedy nejsou nutné.

Moduly se liší hloubkou, přičemž DD14 s dvoustupňovým EMC filtrem je pouze o 5mm delší než DD12 s jednostupňovým EMC filtrem. Konstruktér při návrhu zařízení zohlednil délku modulů, dodatečné úpravy zařízení však nejsou nutné.

 

Modelový příklad

Naše PC používá 150W spínaný AC/DC zdroj. Podívejme se na to, jak vyhoví požadavkům na EMC pro zařízení informačních technologií podle EN 55022/32, třída B (zařízení primárně používaná v obytném prostředí) pokud použijeme modul DD11, DD12 a DD14.

EN 55022/32 definuje meze rušení do napájecího přívodu pro měření špičkovým detektorem a detektorem střední hodnoty v kmitočtovém pásmu 150 kHz až 30 MHz. Oba limity musí být splněny.

Z naměřených výsledků je zřejmé, že naše zařízení nevyhovělo.

Rušení do sítě je podstatně nižší, ovšem limity jsou stále překročeny.

Naše zařízení vyhovuje s dostatečnou rezervou, našli jsme řešení.

Pokud se zajímáte o další produkty značky Schurter nebo potřebujete více informací, v SOS electronic vám rádi poradí na adrese schurter@soselectronic.com.

Vlastnosti:

  • všechny moduly mají dvoupólový vypínač
  • jeden nebo dva držáky pojistek 5x20mm
  • připojení pomocí fastonů 6,3x0,8mm (DD11 4,8x0,8mm)
  • splňují požadavky na bezpečnost pro zařízení informačních technologií podle IEC 60950 a zdravotnických zařízení podle IEC 60601-1.
  • kompatibilní s V-Lock systémem zabraňujícím neúmyslnému odpojení přívodní napájecí šňůry

 

Download a odkazy:

 

Hodnocení článku: