Jste zde

Seminář H TEST a.s.: Testování elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti při vývoji a výrobě

Datum: 
Úterý, 16. Říjen 2018 - Čtvrtek, 18. Říjen 2018

Jakékoliv elektronické zařízení musí před svým uvedením na trh splnit celou řadu zákonných požadavků a projít různými certifikačními procesy. Mezi asi nejzásadnější normy, které musí každý výrobek splňovat, patří předpisy věnované elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibilitě. Proto bychom vás tímto rádi pozvali na semináře zaměřené právě na předcertifikační měření v oblasti EMC.

V úterý 16. října 2018 v Praze, Masarykova kolej (učebna č. 2, boční vchod do budovy), Thákurova 1, Praha 6
Ve čtvrtek 18. října 2018 v Brně, Jihomoravské inovační centrum INMEC, Purkyňova 127, Brno

Program seminářů bude následující:
Testování elektromagnetické kompatibility (EMC)

  • Úvod do problematiky EMC
  • Měření rušení vyzařováním do prostoru a vedením:

          - měřicí pracoviště a prostory
          - přístrojové vybavení
          - příslušenství – antény, vazební sítě, sondy
          - doporučené postupy měření

  • Základní přehled norem
  • Testování elektrické bezpečnosti výrobků
  • Přehled základních typů testů a norem
  • Postupy a vybavení při testování:

             - elektrická pevnost
             - odpor izolace
             - testy ochranného zemění 
             - unikající proudy

Přednášky budou doplněny o ukázková měření ilustrující vykládanou problematiku. Přednášky budou probíhat v českém jazyce a účast na semináři je bezplatná. Pro účastníky je zajištěno občerstvení včetně oběda.

Registrace a detaily o programu: http://www.htest.cz/seminare-konference-veletrhy