Jste zde

Senzor plynu nebo kalibrovaný modul?

MOS senzory plynů firmy FIS jsou cenově výhodné, ovšem kalibrace Vašeho zařízení už tak výhodná není. Prohlédněte si plusy kalibrovaných modulů.

Proč je potřebná kalibrace?

Všechny MOS (Metal Oxid Semiconductor) senzory bez ohledu na výrobce se vyznačují velkým rozptylem odporu senzoru při dané koncentraci detekovaného plynu a jeho závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí. 
Například pro senzor metanu FIS SB-12A- 00 je Rs [3000ppm CH4] v rozsahu 0,2 až 1KOHm. Současná technologie výroby neumožňuje vyrábět MOS senzory s menším rozptylem Rs[ppm]. 
Se stoupající teplotou okolí Rs/Rs[ppm] klesá. Vlhkost také způsobuje pokles Rs, protože povrch senzoru absorbuje vodní páru. Teplota okolí a vlhkost způsobují typický posun grafu citlivosti. Pro dosažení přesnosti, potřebné například pro detektor úniku plynu, je nutná kalibrace.

Výhody kalibrovaných modulů série FIS3000

Kalibrované moduly jsou sice 4 – 8 krát dražší než samotný senzor, ale:

  • drahá a časově náročná kalibrace již není potřebná
  • jednoduchá integrace a kompatibilita - moduly mají stejné rozměry plošného spoje, stejné umístění senzoru a stejně zapojený konektor
  • k dispozici je široká nabídka modulů pro různé plyny
  • všechny moduly mají binární výstupy: 1 až 2 alarmy, porucha senzoru
  • některé moduly posílají koncentraci plynu, stav senzoru a počet alarmů přes UART

V říjnu 2017 zavedla firma FIS nové, přehlednější značení modulů. Například označení FIS3001-99NC- 03/50 znamená:

  • FIS30 – série FIS3000
  • 01 – detekované plyny CO a CH4
  • 99 – UART: koncentrace CO a CH4, stav senzoru a počet alarmů pro CO, CH4
  • NC – bez krabičky
  • 03/50 – práh pro signalizaci alarmu: CO: 300ppm, CH4: 5 000ppm

Další informace o dostupných typech modulů najdete v přiloženém letáku.

 

Také si prohlédněte konverzní tabulku mezi novým a starým označením modulů FIS. V případě zájmu o produkty značky FIS nás neváhejte kontaktovat na info@soselectronic.cz

Download a odkazy:

Hodnocení článku: