Jste zde

Senzorový systém pro kolenní implantáty

Výzkumný ústav mikroelektroniky CEA-Leti představil na CES 2022 senzorový systém pro kolenní implantáty, který pomáhá chirurgům přesněji umístit implantát a výrazně snížit riziko následných operací díky včasné detekci infekce. Navíc je velkým pomocníkem při následné rehabilitaci

Cílem projektu FOLLOWKNEE bylo navrhnout zcela inovativní pracovní postup v chirurgii kolenních náhrad a snížení počtu následných revizí. Personalizovaný design implantátu anatomicky přizpůsobený každému pacientovi je základem pro úspěšnou operaci, při které se použije rozšířená realita ke zvýšení přesnosti umístění daného implantátu.

Operací kolenního kloubu sice práce chirurga skončila, ale začíná práce pro samotného pacienta a rehabilitační sestru. Integrované senzory přímo v implantátu jsou schopny včas detekovat infekci. Včasné nasazení léků značně eliminuje následnou revizi operace a zbytečné zatížení pacienta, který nemusí dobře snášet celkovou narkózu. Integrované senzory jsou velkým pomocníkem pro rehabilitační sestru, která může sledovat pohyb implantátu a namáhání kolenního kloubu. Díky těmto informacím může změnit postup rehabilitace, aby byla daleko efektivnější.

Tato inovace bude mít významný dopad na pacienty, chirurgy, výrobce i pojišťovny. Followknee je projekt spojující 10 partnerů od akademického po průmyslový výzkum s rozpočtem 24 milionů eur.

Patentovaný systém s názvem FollowKnee integruje deformační senzor, pH senzor, teplotní senzor a akcelerometr v titanové základní desce. Přesnější usazení implantátu je dosaženo pomocí deformačního senzoru a akcelerometru, které vedou chirurga během operace. Unikátní propojení pH senzoru s živou tkání a senzor teploty detekují případnou infekci včas. Deformační senzor a akcelerometr spustí výstrahu, v momentě kdy dojde k nějaké mechanické nesrovnalosti jako je například miniaturní uvolnění implantátu. Tyto dva poslední zmíněné senzory pomáhají fyzioterapeutům přizpůsobit terapii pro příjemce kolenního implantátu.

Tato technologie nemusí být použita jen pro kolenní kloub, ale lze ji přizpůsobit pro kyčelní a ramenní náhrady.

Více informací naleznete na https://followknee.com

Hodnocení článku: