Jste zde

Dvojnásobné využití ADC pinu mikroprocesoru

Dnes existuje mnoho mikroprocesorů, které obsahují AD převodník jehož vstupy jsou multiplexovány na

několik pinů obvodu. Tyto piny lze však také využít, jako standardní I/O piny procesoru. Následující příspěvek

ukazuje, jak lze tento pin využít na více účelů najednou.

  Ideální je popsaný příklad, pokud pin po effužíváte například pro ověření velikosti napájecího napětí nebo načtení hodnoty nastavovacího jumperu po resetu zařízení.

  Pomocí napěťového oddělení lze totiž wefin používán jako ADC (Analog/Digital Converter - A/D převodník) v rozsahu 0 - 3,7 V a od tohoto napětí výše se jedná o spínač libovolného výstupu. 

  Například po resetu je programem pin X přepnut do ADC režimu a načtena hodnota napětí na něm. Po jeho vyhodnocení lze pin X nastavit jako logický výstup a pomocí úrovně logické jedničky ovládat spínací tranzistor.
     Schéma dalšího využití pinu X, který používá A/D převodník jako vstup (zde čtení hodnoty jumperových propojek) a zároveň univerzální jako výstup..

  Uvažte :

  • Pozor na typ interního zapojení pinu X v I/O režimu. Pokud bude např. log. jednička generována pouze přes odpor (tranzistor pouze proti GND, = PULL UP) je třeba tomu přizpůsobit hodnoty odporů přepínaných jupery. (pozor některé procesory používají pro odstraněních počátečních náběhů parazitních kapacit chvilkové snížení hodnoty PULL UP odporu například z nominálních 50 k na 500 ohmů - ideální zrada na generování krátkých špiček při špatně zvolených odporech.

  • Při konstrukci je třeba si uvědomit stav pinu X těsně po RESETu před spuštěním programu. Stav log. 1 na x51 na kratičkou chvilku před inicializací pinů zápisem hodnot na porty dokáže zapnout ovládané zařízení..

  • Ideální použití je měření teploty zařízení a spínání větráku. Měření teploty přepnutím pinu X do ADC módu a, spuštění převodu a opětovné nastavení je sice možné realizovat v několika mikrosekundách, ale kdyby měla  tato špička vadit, lze ideálně použít kondenzátor malé kapacity mezi zenerovu diodu a odpor v bázi tranzistoru. Pozor prodlužuje i log. jedničku po resetu CPU např. u x51 (viz. předchozí bod).
Hodnocení článku: