Jste zde

MC9S08AW mikrořadiče pro automobilové aplikace

freescale.png

Před nedávnem společnost Freescale Semiconductor uvedla na trh novou řadu 8bitových mikrořadičů MC9S08AW. Tyto mikrořadiče, založené na technicky pokročilém HCS08 procesorovém jádře, jsou vyráběny moderním výrobním procesem na bázi 0.25µ technologie. Jedná se o první součástky s jádrem HCS08, které jsou určeny pro použití v automobilové technice.

Výsledkem použití této technologie jsou vysoce integrované a mnohostranné součástky, které lze použít v širokém rozsahu řídicích aplikací pro průmyslové použití a pro řízení bílé techniky. Mezi hlavní přednosti těchto mikrořadičů patří vysoký procesní výkon (až 40MHz), napájecí napětí (2.7 až 5.5 V), nízká spotřeba energie ve všech stavech (provozní, klidový) a vysoká integrace periferií na čipu.

Řada MC9S08AW je nabízena v pouzdrech v několika provedeních co do počtu pinů (64, 48, 44), tedy QFP, LQFP, QFN a co do rozsahů okolní teploty -40°C až 85°C, -40°C až 125°C.

MC9S08AW - vlastnosti mikrořadičů

 • struktura jádra MCS08AW8-Bit HCS08 Central Processor Unit (CPU)
  • 40MHz HCS08 (20MHz frekvence sběrnice)
  • HC08 instrukční sada s podporou BGND instrukce
  • Integrované ladící rozhraní
 • On-Chip Memory Options (Flash, RAM)
  • 16 až 60kB paměti Flash s ochranou bloků proti přepisům a mazání, se zajištěním obsahů pamětí proti zcizení a s podporou emulace EEPROM
  • 1 až 2kB paměti RAM
 • Internal Clock Generation (ICG)
  • Frekvence sběrnice až do 20 MHz
  • Obvod Frequency Locked Loop (FLL) s 8 softwarově volitelnými násobiči
  • Integrovaný generátor hodin s typickou frekvencí 243 kHz
  • Dělička hodin pro sběrnici s 8 softwarově volitelnými nastaveními
  • Samostatný zdroj pro přerušení v reálném čase (RTI)
 • Analog Converter (ADC)
  • 8 až 16kanálový, 10bitový ADC převodník s minimální dobou převodu 3.5µs a s vlastními analogovými komparátory
 • Serial Communications (IIC, SCI and SPI)
  • IIC (synchronní), SPI (synchronní), 2xSCI (asynchronní)
 • Keyboard Interrupt Module (KBI)
  • 6 až 8pinový modul obsluhy externích přerušení
 • Timer Module (TPM)
  • 2kanálový a 6kanálový 16bitový čítač/pulsně-šířkový modulátor podporující módy činnosti: “input capture, output compare, edge-aligned PWM and centre-aligned PWM“
 • Input/Output (IO)
  • 34 až 54 I/O pinů s možností aktivace integrovaných „pull-up“ rezistorů, volby proudové zatížitelnosti a omezení rychlosti změn náběžných a sestupných hran generovaných výstupních signálů
 • Development Tools (ICE, BDM)
  • Modul In-Circuit Emulation (ICE) je integrován na čipu. Tento ladící modul má výkonné krokovací a trasovací jednotky, které umožní komfortní ladění a monitorování chodu programu.
 • Package Options
  • 64 QFP, 64 LQFP, 48 QFN, 44 LQFP

Nová řada mikrořadičů MC9S08AW rozšiřuje portfolio stávajících HCS08 součástek o oblast součástek s vyšším počtem pinů. V současnosti je podporováno 10 derivátů této nové řady – jednotlivé mikrořadiče se vzájemně liší jednak velikostí pamětí Flash a RAM na čipu, počtem pinů, ale také volbou pouzder. Kompatibilita pinů mezi mikrořadiči s 60, 32 a 16kB paměti Flash je zajištěna u všech pouzder. Seznam derivátů součástek včetně dostupných pouzder a základních vlastností je uveden v Tabulce 1.

Součástky v portfoliu MC9S08AW
Tabulka 1. Součástky v portfoliu MC9S08AW.

Efektivní a rychlé programování mikrořadičů MC9S08AW je plně podporováno řadou nástrojů „CodeWarriorTM Development Tool for HC(S)08“. Pro velikosti kódu až do 16kB lze poskytnout bezplatné vydání tohoto programovacího nástroje, jenž obsahuje efektivní kompilátor jazyka C, debugger, linker, assembler, simulátor a Integrated Development Environment (IDE). Součástí IDE je kvalitní textový editor, který mimo jiné umožňuje profesionální porovnávání (compare) a slučování (merge) verzí zdrojových modulů i celých projektových adresářů. Pro testování nových aplikací je v nabídce Freescale i vývojový kit DEMO9S08AW60E, který podporuje rychlý a snadný vývoj aplikací prostřednictvím integrovaného ladícího rozhraní USB-BDM. K dispozici je rovněž široká škála různých softwarových příkladů, které demonstrují správné programovací postupy a způsoby použití periferních modulů na čipu. Vývoj uživatelských aplikací bez použití zmíněného vývojového kitu DEMO9S08AW60E lze provádět pomocí samostatných ladících rozhraní „USB-BDM Multilink“ nebo „Cyclone Pro“. Obrázek 1 podává souhrnný pohled na dostupné softwarové a hardwarové vývojové prostředky pro použití s mikrořadiči MC9S08AW.

Softwarové a hardwarové vývojové prostředky pro mikrořadiče MC9S08AW
Obrázek 1. Softwarové a hardwarové vývojové prostředky pro mikrořadiče MC9S08AW

Jak už bylo dříve uvedeno, mikrořadiče MC9S08AW jsou určeny pro průmyslové aplikace, pro řízení bílé techniky a pro použití v automobilovém průmyslu. Jejich procesní výkon, mimořádná flexibilita a integrace periferií na čipu tyto mikrořadiče předurčuje pro řízení komplexních tepelných procesů, výměnníkových stanic, univerzálních komutátorových motorů, 3fázových asynchronních motorů, 3fázových bezkomutátorových motorů s permanentními magnety, pro aplikace bezdrátové komunikace, vážních systémů, poplašných zařízení, alarmů a mnoha dalších.

Martin Mienkina
Martin.Mienkina@ freescale.com

Download & Odkazy

Hodnocení článku: