Jste zde

MCP - Monitory napájení pro mikroprocesorové systémy

MCP - aneb WATCHDOG od Microchipu. Žádné převratné funkce ale zajímavá cenovová relace.

  Popis

  Obvody řady MCP firmy Microchip Technology Inc. jsou určeny pro generování signálu RESET v mikroprocesorových systémech při náběhu napájecího napětí, nebo při jeho poklesu pod bezpečnou úroveň. Předcházejí nežádoucímu „zatuhnutí", nebo nedefinovanému stavu procesoru v případě, že napájecí napětí nabíhá příliš pomalu a signál RESET vytvářený běžnými prostředky je nespolehlivý. Monitory napájení jsou užitečné také v případě krátkodobém výpadku napájení. Jsou výrobcem dodávány pro sedm různých prahových úrovní, a lze je použít v systémech s napájecím napětím 3.0, 3.3 a 5V.

  Blokové schema

  Blokové schema MCP xxx

  Na výstupu napěťového komparátoru je zařazen monostabilní klopný obvod, který udržuje signál RESET aktivní ještě asi 350ms poté, co napájecí napětí dosáhlo prahové úrovně. Podle požadovaného druhu signálu RESET lze zvolit jedno ze čtyř provedení výstupního budiče (viz tabulka a obrázek).

  typ budič
  MCP 100-xxx CMOS aktivní v L
  MCP 101-xxx CMOS aktivní v H
  MCP 120-xxx Open drain
  MCP 130-xxx Open drain + Pull Up rezistor
  MCP 809-xxx CMOS aktivní v L
  MCP 810-xxx CMOS aktivní v H
  xxx je tříciferné označení prahového napětí.

  typy výstupních budičů MCP

  Parametry

  Veličina min typ max jednotky poznámka
  VDD Napájecí napětí 1.0 5.5 V
  IDD Spotřeba 45 60 µA VDD=5.5V, bez zátěže
  VTRIP Prahové napětí xxx=270 2.55 2.625 2.70 V
  xxx=300 2.85 2.925 3.00
  xxx=315 3.00 3.075 3.15
  xxx=450 4.25 4.375 4.50
  xxx=460 4.35 4.475 4.60
  xxx=475 4.50 4.625 4.75
  xxx=485 4.60 4.725 4.85
  VHYS Hystereze 50 mV
  tRPU Prodleva deaktivace RESET 150 350 700 ms Viz časový diagram
  tRPD Prodleva aktivace RESET 10 µs
  Odezva na krátkodobý pokles napájecího napětí VDD o trvání Timp pod prahovou úroveň VTRIP je na následujícím grafu. Dosáhnou-li podmínky červené oblasti, dojde k resetu. 

  Značení a pouzdro  Typ TO92 SOT23 Patice
  1 2 3 1 2 3
  MCP100
  MCP101
  RST VDD VSS D
  VDD RST VSS H
  RST VSS VDD
  MCP120 RST VDD VSS D
  VDD VSS RST G
  VDD RST VSS H
  RST VSS VDD
  MCP130 RST VDD VSS D
  RST VS VDD F
  RST VSS VDD
  MCP809, MCP810 VSS VDD RST

  V provedení SOIC jsou dodávány pouze MCP120 a MCP130.

  Závěr :
  Microchip opět rozšířil svojí výrobní nabídku. Nevyrobil sice nic principiálně nového, ale vzhledem k ceně, která se pohybuje v řádu cca 20 Kč by se obvod mohl celkem snadno uchytit.

  Microchip opět rozšířil svojí výrobní nabídku. Nevyrobil sice nic principiálně nového, ale vzhledem k ceně, která se pohybuje v řádu cca 20 Kč by se obvod mohl celkem snadno uchytit.
Hodnocení článku: