Jste zde

Mikroprocesory ELAN EM78P458

Architektura mikroprocesorů ELAN je velmi podobná PIC od Microchipu, avšak cena je proto

příznivější. Navíc je rodina těchto obvodů velmi rozmanitá.

Architektura mikroprocesorů ELAN je velmi podobná PIC od Microchipu, avšak nepodléhají licenčním poplatkům, a cena je proto příznivější. Navíc je rodina těchto obvodů velmi rozmanitá, a tak v nabídce vedle základní řady nalezneme i verze s rozhraním USB nebo IR, integrovaným LCD řadičem, DTMF generátorem či dokonce s vysílačem na 27 MHz. Řada obvodů je navíc nabízena i v průmyslovém provedení, což možnosti využití nemálo zvětšuje.

EM78P458 a EM78P459 jsou 8bitové rychlé mikroprocesory CMOS s nízkou spotřebou. Jsou vybaveny 4K*13bity programovatelné ROM (OTP-ROM). S vlastnostmi této OTP-ROM mohou procesory poskytnout vhodnou cestu pro vývoj a kontrolu uživatelských programů. Navíc uživatel může využít zapisovače EMC k jednoduchému programování svých vývojových kódů.

Základní vlastnosti

 • Napěťový rozsah : 2.3V~5.5V;
 • Provozní teplota : 0°C~70°C;
 • Rozsah pracovních frekvencí :
  • Krystal: až 20MHz/2clks, 5V; až 8MHz/2clks, 3V;
  • RC: až 4MHz/2clks, 5V; až 4MHz/2clks, 3V;
 • Spotřeba :
  • méně než 1.5 mA při 5 V / 4 MHz;
  • typicky 15 µA, při 3V / 32 kHz;
  • typicky 1 µA ve úsporném režimu;
 • Paměťová výbava :
  • 4K × 13 bitů ROM;
  • 84 × 8 bitů registrů (SRAM);
 • 2 obousměrné I/O porty;
 • 8 úrovňový stacks pro podprogramy;
 • 8bitový čítač/časovač reálného času (Real time clock/counter) s výběrem signálového zdroje, spouštěním a přerušením při přetečení;
 • 8bitový vícekanálový AD převodník s 8bitovým rozlišením;
 • Dvojitý pulzně šířkový modulátor (PWM) s 10bitovým rozlišením;
 • Komparátor;
 • Režim nízké spotřeby (SLEEP mód);
 • 6 volitelných přerušení :
  • Přetečení TCC;
  • Změna stavu vstupního portu (probuzení ze módu SLEEP);
  • Externí přerušení;
  • Dokončení AD převodu;
  • Ukončení periody PWM;
  • Přerušení komparátoru;
 • Programovatelný watchdog časovač
 • I/O rozhraní :
  • 8 programovatelných pull-down I/O vývodů;
  • 7 programovatelných pull-high I/O vývodů;
  • 8 programovatelných I/O vývodů s otevřeným drainem (kolektorem);
 • Dva hodinové cykly během instrukčního cyklu :
 • Druhy pouzder :
  • 20vývodový DIP 300mil : EM78P458AP;
  • 20vývodový SOP 300mil : EM78P458AM;
  • 24vývodový úzký DIP 300mil : EM78P459AK;
  • 24vývodový SOP 300mil : EM78P459AM;
 • Napěťový detektor (2.0 V± 0.15V).

Blokové schéma EM78P458

TCC/WDT & Předdělič

8bitový čítač je přístupný jako předdělič pro TCC nebo WDT. Bit PAB registru CONT se používá k aktivaci předděliče. Bity PSR0~PSR2 určují dělící poměr. R1(TCC) je 8bitový časovač/čítač. Pro TCC může být použit vnitřní nebo vnější hodinový zdroj (hrana volitelná z vývodu TCC).

 • Jestliže TCC signál pochází z vnitřní zdroje, TCC přičítá 1 v každém instrukčním cyklu (bez předděliče). Výběr kmitočtu záleží na na nastavení bitu CLKS. CLK=Fosc/2 jestliže CLKS bit je "0", a CLK=Fosc/4 jestliže CLKS bit je "1".
 • Jestliže TCC signál pochází z vnějšího zdroje, WDT stále běží, dokonce i přestože byl oscilátor vypnut (v úsporném módu). V průběhu normální činnosti nebo módu sleep WDT (jestliže je aktivovaný) time-out způsobí reset zařízení. WDT může být aktivovaný nebo deaktivovaný kdykoliv během normálního režimu programovým vybavením. WDT se ovládá bitem WDTE registru IOCE0. Bez předděliče je perioda WDT přibližně 18 ms.

Popis vývodů mikroprocesoru EM78P458

Symbol
Číslo vývodu
Typ
Funkce
VDD
16
-
Napájecí napětí
OSCI
18
I
XTAL: Vstupní vývod krystalu nebo vstup externího hodinového kmitočtu
RC: Vstupní vývod RC oscilátoru
OSC0
17
O
XTAL: Výstup krystalového oscilátoru nebo vstup externího kmitočtu hodinového signálu
RC: Výstup s periodou jedné instrukce cyklu, předdělič se nastavuje v registru CONT.
Vstup externího hodinového kmitočtu.
P50
12
I
Obecně pouze vstup
P51 ~ P57
13-15 19, 20, 1, 2
I/O
Obecně I/O vývod
P60 ~ P67
3, 4, 6-11
I/O
Obecně I/O vývod
INT
12
I
Externí přerušení se spouštěním
ADC1~ADC8
3, 4, 6-1
I
AD převodník
Definován v registru AD-CMPCON
PWM1, PWM2
13, 14
O
Výstup pulzně šířkové modulace
Definován v registru PWMCON
VREF
15
I
Externí referenční napětí pro AD převodník
Definován v registru AD-CMPCON
CIN-, CIN+, CO
20, 1, 2
I
O
“-“ -> vstup Vin- komparátoru
“+”->vstup Vin+ komparátoru
Vývod CO je výstup komparátoru definován v registru AD-CMPCON
TCC
19
I
Vstup čítače/časovače reálného času se Schmittovým klopným obvodem.
Není-li použit, musí být připojen na Vss nebo Vdd.
VSS
5
-
Zem

I/O porty

Port 5, 6, a I/O registry jsou obousměrné třístavové I/O porty. Funkce Pull-Up, Pull-Down a otevřený drain mohou být nastaveny interně pomocí IOCB0, IOCC0, a IOCD0. Port 6 reaguje na změnu stavu vstupu a způsobí přerušení, případně probuzení procesoru (z úsporného módu). Každý vývod I/O může být definován jako "vstup" nebo "výstup" pomocí kontrolního registru (IOC50 ~ IOC60). Registry a kontrolní registry jsou oba určeny pro čtení a zápis.


Vnitřní zapojení I/O portu a kontrolního registru pro port P5Vnitřní zapojení I/O portu a kontrolního registru pro port P50(/INT)


Vnitřní zapojení I/O portu a kontrolního registru pro port P60-P67

A/D převodník (ADC)

Obvod AD převodníku se skládá z 8bitového analogového multiplexeru, tři kontrolních registrů (ADCON/R9, AD-CMP-CON/IOCA0, GCON/IOC90), jednoho datového registru (ADDATA/RA) a vlastního převodníku s 8bitovým rozlišením. Analogové referenční napětí (Vref) a analogová zem jsou spojeny přes oddělené vstupy.


Schéma modulu AD převodníku

Modul používá postupnou aproximaci k přeměně neznámého analogového signálu do číslicové podoby. Výsledek je uložen do ADDATA. Vstupní kanály jsou vybrány v registru ADCON bity ADIS0, ADIS1 a ADIS2, které ovládají analogový vstup multiplexeru.

O mikroprocesorech ELAN se více dozvíte z katalogových listů nebo u dodavatele, firmy HT-Eurep Electronic. HT-Eurep nabízí též vývojové prostředky pro programování mikroprocesorů Elan, přičemž na většinu typů je cena emulátoru 99,- USD. Rovněž programátory lze pořídit již od 99,- USD, přičemž v ceně je zahrnut též překladač jazyka C.

 

Oldřich Mrázek
mrazek@ HW.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: