Jste zde

Nestandardní požadavek na signál RESET u mikroprocesoru ADuC836

Nejde Vám naprogramovat mikroprocesor ADuC836 resp.další mikroprocesory řady ADuC8xx, které

obsahují POR (Power-On Reset)? Třeba Vám pomůže uvedený příspěvek.

V současnosti je většina mikroprocesorů vybavena vnitřním obvodem pro vyvolání signálu RESET po zapnutí napájení tzv. POR (Power-On Reset). Pokud je vyveden na vnější pin signál RESET, tak jej většinou není nutné nikam připojovat, pokud nechcete používat funkci RESET i bez poklesu napájecího napětí.

Stejným obvodem POR je vybaven také mikroprocesor ADuC836 a podle dokumentace i další klony řady ADuC8xx (mimo ADuC812). U zmíněného mikroprocesoru jsem se však setkal s poněkud nestandardním požadavkem na napěťové úrovně na vyvedeném pinu RESET. Pro správnou činnost mikroprocesoru po vykonání externího požadavku na resetování, tedy úrovně "H" na pinu RESET musí dojít k odepnutí pinu od signálu, tj. musí být jakoby nepřipojen.

Samozřejmě, že pokud používáte připojené tlačítko k +5V napájení a tím vyvoláváte externí signál RESET je vše OK a snad ani na tento požadavek nepřijdete a není nikterak důležitý.

Problém se správnou funkcí mikroprocesoru se objevuje pokud signál RESET generujete elektronikou, tj. když se upgrade programového vybavení realizuje na dálku a pro ovládání režimu Download je použit řídicí signál. Klasicky by se použilo správně polarizovaného signálu s úrovněmi "H" pro RESET a "L" pro běžný provoz (bezproblémově funguje u ADuC812, ADuC814). U mikroprocesoru ADuC836 je však nutné obvodově zajistit pro signál RESET úroveň "H" a pro normální provoz "odpojení" pinu RESET, tedy vysokou impedanci (3 stav).

Mě nakonec pomohlo následující schéma zapojení s jedním tranzistorem polarity PNP, který pro případ signálu RESET připojí napětí +5V na pin RESET ADuC836, ale pro normál stav bude tranzistor rozpojen a tudíž zajistí požadavek odpojení pinu. Velikost odporů R1 a R2 lze volit v rozsahu 5 až 10kOhm.

Poznámky na závěr:

  • tato vlastnost se projevila u dvou kusů mikroprocesoru ADuC836 s vnitřní verzí firmware 2.3.
  • po prvním naprogramování již bylo možné realizovat "elektronický" RESET s úrovněmi "H" a "L" a procesor se bezproblémově resetoval, režim DOWNLOAD se však ani v tomto případě nepodařilo nastavit.
  • není vyloučeno, že tento nestandardní požadavek je vlastně zcela normální stav u mikroprocesorů s obvodem POR, jen se o tom moc neví.

Pokud se někdo z Vás setkal s podobnými problémy, nebo naopak s bezproblémovou funkcí zmíněného pinu napište mi.

Doc.Ing.Rudolf Jalovecký,CSc.
vyvoj@ jalsoft.iol.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: