Jste zde

Nový řadič pro ovládací panely s integrovaným řízením LED a GPIO funkcemi

Atmel představil integrovaný dotykový řadič, který na jednom čipu spojuje řízení kláves a ovládacích panelů (sliderů) s řadou pokročilých funkcí.

AtmelObvod AT42QT2160 může řídit až 16 nezávislých kláves nebo jeden slider sestávající ze dvou až osmi prvků. Miniaturní čip dále umožňuje prostřednictvím pulsně-šířkového výstupu ovládat celkem 11 LED, čímž odpadá potřeba dalšího externího řadiče. Díky širokým možnostem konfigurace vstupně/výstupních portů a velmi nízké vlastní spotřebě se tato novinka stává vhodnou volbou pro bateriově napájená přenosná zařízení.

PouzdroObvod na svém čipu využívá patentovanou technologii přenosu náboje, kterou zajišťuje funkční spolehlivost a vysokou odolnost k elektromagnetickému rušení napříč rozprostřeným spektrem modulací. K významným rysům obvodu dále patří uživatelsky definované prahy citlivostí pro jednotlivé klávesy a také patentovaná funkce potlačení sousední klávesy (Adjacent Key Suppression – AKS) při které dochází k inteligentnímu potlačení signálu z vedlejších kláves a to tak aby dotyk registrovala pouze určená klávesa.

Blokové schéma

Základní vlastnosti

  • 16 nezávislých dotykových kanálů
  • 8bitové rozlišení (0 - 255) pro řízení jednoho slideru
  • 11 programovatelných pinů (3 vstupně/výstupní, 8 výstupních)
  • pulsně-šířková modulace všech výstupních signálů (řízení intenzity svitu LED)
  • rekalibrace a kompenzace dynamického driftu
  • 2drátové sériové rozhraní, kompatibilní s I2C (slave mode, 100 kHz)
  • napájecí napětí 1.8 – 5.5 V
  • velmi nízká proudová spotřeba (< 1.0 μA @ 1.8V, Sleep Mode)
  • 28pinové QFN pouzdro 4mm x 4mm
Základní zapojení

Pinout

Dostupnost a cena

Vzorky obvodu AT42QT2160 jsou dostupné ve zmíněném pouzdru QFN. Cena součástky je $0.98 při odběru 100 000 ks/rok. Atmel také nabízí vývojový board.

Download a odkazy

Vývojový board
Hodnocení článku: