Jste zde

PAtmel4 – USB programátor procesorů ATMEL a pamětí EEPROM

PAtmel4 je levný programátor mikroprocesorů ATMEL z rodiny x51, ale i AVR a vybraných EEPROM připojitelný k počítači přes rozhraní USB nebo RS-232. Rovněž umožňuje programování mikrořadičů přes ISP rozhraní přímo v aplikaci, což velmi usnadňuje její vývoj. Samotný programátor se navíc může chovat i jako převodník USB/RS-232 (je-li vybaven USB rozhraním). Zapojení umožňuje všechny potřebné operace s podporovanými obvody, tj. čtení, zápis, mazání a verifikaci datové i programové paměti a nastavování lock i fuse bitů procesoru.

PAtmel4 je k dispozici ve dvou provedeních:

 • jen RS-232 rozhraní
 • USB a RS-232 rozhraní
PAtmel4 Serial PAtmel4 USB

Objednat PAtmel4

Možnosti PAtmelu

Na desce programátoru jsou ze strany součástek 3 precizní patice pro programované obvody v pouzdrech DIP8, DIP20 a DIP40. U většiny obvodů funguje autodetekce typu pomocí signature bytes, tzn. že není nutné nastavovat typ ručně. Činnost programátoru je signalizována pomocí LED.

Pro usnadnění práce obsahuje programátor ISP konektor pro programování procesorů AVR a některých typů x51 od Atmelu v aplikaci. To značně urychluje odlaďování programů a vývoj celé aplikace. Reset programovaného procesoru je možné provádět pomocí tlačítka v liště obslužného programu.

Patice pro sériové EEPROM je připojena k pinům pro ISP rozhraní, proto nesmí zůstat v patici žádná EEPROM při použití ISP rozhraní. Toto rozhraní je náchylné na strmost hran, používejte proto pokud možno co nejkratší kabel od programátoru. Detaily k problematice ISP rozhraní si přečtěte v článku Web 51 - ISP programování – viz Web51.HW.cz.

Připojení programátoru k PC lze realizovat pomocí rozhraní USB nebo RS-232. Pomocí dvojice zkratovacích propojek lze volit mezi těmito dvěma rozhraními, nebo PAtmel uvést do režimu USB/RS-232 převodníku. Také proto je na pozici konektoru rozhraní RS-232 použita vidlice Cannon 9, která se v režimu převodníku může chovat jako COM port v PC. Z USB rozhraní lze rovněž celý Patmel napájet, a to jak v režimu převodníku, tak i programátoru, a lze tak ušetřit napájecí adaptér. Činnost programátoru je signalizována pomocí LED.

V případě připojení programátoru pomocí rozhraní RS-232 je třeba použít externí napájecí adaptér 12V/300mA se souosým konektorem s + uvnitř. Napájení indikuje zelená LED.

Podporované obvody

 • Procesory x51 - AT89C51, AT89LV51, AT89C51RC, AT89C52, AT89LV52, AT89C55, AT89LV55, AT89C55WD, AT89S8252, AT89LS8252, AT89S53, AT89LS53, AT89C1051, AT89C1051U, AT89C2051, AT89C4051, AT87F51, AT87LV51, AT87F52, AT87LV52
   
 • Procesory AVR (paralelně) - AT90S1200, AT90S2313
   
 • Procesory s podporou ISP - AT89S51, AT89LS51, AT89S8252, AT89S52, AT89LS52, AT89S53, AT89LS53, AT89LS8252, AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90LS2323, AT90S2343, AT90LS2343, AT90S2333, AT90LS2333, AT90S4433, AT90LS4433, AT90S4434, AT90LS4434, AT90S8535, AT90LS8535
   
 • Paměti EEPROM - AT24C01A, AT24C02, AT24C04, AT24C08, AT24C16, AT24C32, AT24C64, AT24C128, AT24C256, AT24C512, AT93C06, AT93C46, AT93C56, AT93C57, AT93C66, AT93C86

Hardwarové řešení

Základem programátoru je procesor AT89c52 (IC24), který obstarává všechny potřebné funkce, tj. čtení, mazání a zápis do programovaného obvodu a komunikaci s počítačem přes sériový kanál. Hodinový kmitočet programovaného obvodu (IC4 nebo IC5) je odebírán z výstupu oscilátoru XTAL2 procesoru IC24.
 

Schéma programátoru PAtmel 4. Kliknutím na obrázek získáte náhled ve vyšší kvalitě

Napětí z externího zdroje je nejprve stabilizováno obvodem 78M05 na 5V a následně je pomocí měniče MC34063 vytvářeno pomocné napětí +12V. LED dioda D10 indikuje napájecí napětí, D1 rozsvěcuje SW při průběhu programování. Programovací napětí je získáváno pomocí dvojice stabilizátorů IC9 a IC10, které jsou ovládány pomocí signálů z řídícího procesoru a podle potřeby vytvářejí napětí 5V, 6,5V nebo 12V. Patice na programované obvody jsou připojeny paralelně, takže lze vždy zasunout pouze jeden obvod.

Komunikaci PAtmelu s počítačem zajišťuje sériové rozhraní řídícího mikroprocesoru, které je vedeno přes dvojice zkratovacích propojek SV1 a SV2 buď na převodník MAX232 (IC13) zajišťující převod napěťových úrovní TTL/RS-232 a dále na sériový konektor, nebo na USB konvertor FT232AM od firmy FTDI realizující konverzi sériové linky na USB. Pomocí těchto propojek lze rovněž nastavit přímou konverzi USB na rozhraní RS-232, a tak využít programátor jako převodník. Konvertovány jsou však pouze signály RxD, TxD, RTS, CTS a DTR, což však naprosté většině aplikací postačuje.

 1. RS-232 rozhraní
 2. Napájecí konektor
 3. ISP rozhraní
 4. Patice DIL40 pro programované procesory
 5. Patice DIL20 pro programované procesory
 6. Patice DIL8 pro paměti EEPROM
 7. LED signalizující napájení programátoru
 8. LED signalizující programování mikroprocesoru
 9. Zkratovací propojky pro volbu režimu činnosti
 10. USB rozhraní
 11. LED signalizující provoz USB rozhraní

Zapojení sériového kabelu: Zapojení ISP konektoru:
Vývod Popis
2
RxD
3
TxD
4
DTR
5
GND
7
RTS
8
CTS
Zapojení konektoru je totožné se zapojením COM v PC. K propojení s počítačem je nutné použít křížený (laplink) kabel.
Vývod Popis
1
 
2
MOSI
3
MISO
4
SCK
5
RST
6
GND
ISP rozhraní je náchylné na strmost hran, používejte proto co nejkratší kabel od programátoru. Detaily k ISP rozhraní v článku „Web 51 - ISP programování“.

Jumpery pro volbu režimu činnosti

Programátor je vybaven dvojicí zkratovacích propojek SV1 a SV2, které určují, zdali bude k programování využíváno rozhraní RS-232 nebo USB, či zda-li bude programátor využit jako USB/RS-232 konvertor.
 
Pozice propojek Funkce
Programátor připojitelný přes sériový port
Programátor připojitelný přes USB port
Konvertor USB/RS-232

Obslužný software

Ovládací program pro PAtmel4 se příliš neliší od verze určené pro PAtmel3 (i tato verze je plně schopná PAtmel4 obsloužit) a pracuje pod Windows 95/98/NT/2000/XP, podporuje otevírání a ukládání souborů binárních nebo ve formátu IntelHEX. Umožňuje čtení, mazání, zápis, verifikaci a uzamknutí (lock bity - viz tab.) procesoru. Programovací napětí se nastavuje automaticky podle použitého procesoru (před každou operací programátor čte 3 identifikační bajty, které určují typ procesoru a programovací napětí). Software je velmi dobře použitelný a umožňuje všechny potřebné funkce. Existuje zde i nastavení načtení souboru před každým programováním, což je nutné pro vývoj po ISP.

Je-li využíváno rozhraní USB, je třeba nejprve nainstalovat drivery pro USB řadič FTDI. Ty naleznete na dodávaném CD v adresáři drivers/. Po připojení k PC se PAtmel pomocí USB identifikuje a Windows samy požádají o instalaci ovladačů (nejsou-li již instalovány prostřednictvím jiného USB/RS-232 konvertoru založeného na stejném řadiči). V systému se pak tváří jako další sériový port (USB Seriál port) a obsadí nejbližší volné číslo COM portu (zpravidla COM3 nebo COM4). V ovládacím programu je pak třeba v menu HW nastavit příslušný COM port, jaký je USB ovladačem využíván.

Použití ovládacího software

Ovládací program je na obsluhu velmi jednoduchý. Prakticky stačí jeho zapnutí, otevření příslušného HEX souboru, který chceme naprogramovat, nastavení požadovaných lock a fuse bitů a stiskem příslušného tlačítka zahájit operaci. K dispozici jsou volby:
 • ReLoad – znovunačtení programovaného souboru (naposledy používaného);
 • Read – načtení programu z mikroprocesoru;
 • Write – zápis programu do mikroprocesoru;
 • Verify – porovnání obsahu programovaného souboru s obsahem paměti mikroprocesoru;
 • Program! – kompletní proces programování, tedy výmaz paměti mikroprocesoru, zápis programu a následná verifikace;
 • Erase – vymazání paměti mikroprocesoru.

Poznámka : Při prvním spuštění je třeba v menu HW nastavit používaný sériový port. Komunikaci s programátorem lze ověřit volbou Read hardware version rovněž v menu HW.

V naprosté většině případů není nutné ručně zadávat typ programovaného obvodu, protože autodetekce prostřednictvím identifikačních bajtů funguje spolehlivě. Pouze v případě nutnosti lze v menu Select vybrat požadovaný model obvodu.

Menu Device a Options již nabízejí pokročilejší možnosti práce s programátorem, jako je zápis či čtení pouze vybraných oblastí paměti, konfiguračních bitů či nastavení sériového čísla a mnohé další. 

Oldřich Mrázek
Mrazek@ HW.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: