Jste zde

Úprava a doplnenie simulátora pre procesor 2051

Inšpiráciou pre vznik tohoto zariadenia bola konštrukcia SIMULATOR 89c051. Využívá se zde ?velký? procesor 89C51, který má k sobě připojenu paměť SRAM a program typu 'Monitor'. Realizovaním uvedenej úpravy sa získa výkonný nástroj pre ladenie programov (ladenie v zdrojovej forme), čím sa výrazne skráti čas vývoja zariadenia.

Pri návrhu som vychádzal z už zmieneného zapojenia a doplnil som jej:

 • obojsmernú komunikáciu PC s AT89C51
 • komfortný monitor umožňujúci efektívne ladenie programu
 • hardverové ovládanie pinu EA procesora po resete
 • použitie sharewareového programu NoIce debugger (viď http://www.noicedebugger.com), ktorý spolupracuje s Monitorom v 89C51 a umožňuje krokovanie programu, prezeranie a zmenu obsahu registrov, pamäti, portov, terminálové spojenie a ladenie programov v zdrojovej forme (asm, rôzne C prekladače - tiež SDCC). Program existuje vo verzii pre DOS9 (staršia verzia) aj Windows.
 • doplnenie o programátor


Ďalšou doplnenou časťou je zabudovaný programátor Flash pamäti AT89C2051

Obslužný program programátora umožňuje:

 • vymazať a naprogramovať Flash pamäť
 • prečítať obsah Flash pamäti 
 • naprogramovať Lock bity
 • prečítať informáciu o procesore (signature)

Pre správne programovanie treba zachovať nasledujúci postup:
 

 1. odpojiť emulačný kábel od dosky simulátora
 2. skratovaciu prepojku určujúcu použitý oscilátor pre simulátor, umiestniť do pozície 3-4 (interný oscilátor)
 3. príkazom load (alebo cez menu File) načítať obsah, ktorý sa má napáliť do uP
 4. odštartovať ovládací program programátora od adresy 145AH. Po spustení sa vypíše v okne output menu príkazov a LED dioda SIMUL zhasne
 5. založiť I.O. do pätice (pozor !!! I.O. treba vložiť do samostatnej pätice, ktorá má odstránené piny č. 2,3 a túto päticu spolu s obvodom vložiť do pätice na simulačnej doske)
 6. zadať príkaz s – signature. Ak je všetko vporiadku, tak sa zobrazia 3 byty v poradí 
  1Eh – ATMEL
  21h - AT89C2051
  ffh – 12V programovanie
 7. zadať príkaz r alebo w a počkať na ukončenie príkazu
 8. vybrať obvod z pätice
 9. zadať príkaz q, čím sa ukončí program a vráti sa ovládanie do NoIce

Výpis príkazov programátora v okne output programu NoIce :

Schéma zapojenia simulátora :

Z PC je připojena linka RS232 - opticky oddělená, kromě RxD a TxD je použit RTS pro resetováni. CPU 89C51 má vnější paměť programu 62256 (32 kB). Logika s klopným ovbodem a signalizací stavu LED diodou ovládá zapínání napájení Vcc pro patici procesoru 2051. Zároveň stav podmiňuje připnutí napájení 12 V na pin RESET CPU 2051 pro programování.
Detail schematu... (102 kB)

Osadzovací plán


Zoznam materiálu

U1  AT89C51  
U2  74HCT673  
U3  62256   
U4  74LS74   
U5  74HCT02  
U6  emulačná pätica 20 pin
U7  7812
U8  7805
DT1,DT2,DT3 PC817   
T1,T2,T6 BC557   
T4,T5  BC337   

C4  100uF/16V
C3  100uF/6V  
C7  10uF/6V  
C1,C2,C8,
C9,C10,C11 100nF   
C5,C6  33pF   

D1  LED
D2,D3,
D4,D5,D6,
D7,D8,D9 1N4148
QXTAL  11.0592MHz

R1,R2,R7,R6,
R8,R13,R16,
R17,R18,R19 10k  
R3,R11,R12 560
R5  1k
R9  4k7
R14,R15 22k   
40 pin precízna pätica
20 pin precízna pätica 2ks
20 pin samorezná pätica 2ks
Cannon 9pin  
miniatúrne tlačidlo 
krabička

Objednávka

Prípadný záujemci si môžu objednať naprogramovaný procesor na e-mailovej adrese :  stefan90@post.sk za 395 SK + poštovné.  Taktiež je možné po vzájomnom dohovore zabezpečiť dodanie plošných spojov.
 
 

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: