Jste zde

TL431 - mnohem více než Zenerova dioda

TL 431 -obvod, který umožní značně zefektivnit návrh zařízení. Jedná se o třísvorkový napěťový

regulátor s nastavitelným výstupním napětím, se zaručenou teplotní stabilitou a malým výstupním odporem.

Firma Texas Instruments připravila pro vývojáře obvod, který jim umožní značně zefektivnit návrh zařízení. Jedná se o třísvorkový napěťový regulátor s nastavitelným výstupním napětím, se zaručenou teplotní stabilitou a malým výstupním odporem. Schematická značka obvodu

Schematická značka

   Principiálně se chová jako zpětnovazební regulátor s vnější napěťovou zpětnou vazbou a s vnitřní referencí 2,5V. Výstupní napětí této "řiditelné" Zenerovy diody se nastaví dvěma rezistory v rozsahu 2,5V až 36V, celé základní zapojení pak potřebuje ještě sériový srážecí rezistor. Obvod lze použít také jako přesnou referenci pro zdroje napětí s větším výstupním proudem a spínané zdroje, strmá spínací charakteristika z něj vytváří například ideální přepěťový spínač. Obvod se dodává v různých klimatických kategoriích a v mnoha typech pouzder (DIP, CERDIP, TO226AA, SOT-89 apod.), jimž odpovídá i maximální ztrátový výkon.

Principiální vnitřní schéma Základní schéma zapojení
Principiální schéma Základní schéma zapojení

     Typické parametry obvodu jsou: stabilní teplotní koeficient 30 ppm/stupeň Celsia v celém rozsahu pracovních teplot a napájecích napětí, výstupní odpor typicky 0,2 Ohm, referenčním vstupem teče proud 2 až 4 uA. Příčný proud 1 až 100 mA zajišťuje spolehlivou stabilizaci výstupního napětí. Povolený ztrátový výkon se liší v závislosti na pouzdru (500 až 1800 mW při okolní teplotě 25 stupňů Celsia) a samozřejmě i na teplotě.

Dokumentaci k tomuto obvodu lze získat přímo na firemních stránkách Texas Instruments nebo zde.
Funkčně stejný obvod s číselným označením 431 vyrábí celá řada výrobců.

Cena obvodu se pohybuje kolem 6 Kč a je běžně k dostání. Jako další článek budou následovat příklady aplikací s tímto obvodem..

     Literatura: katalogové listy firmy Texas Instruments

Hodnocení článku: