Jste zde

SSR relé a vysoce výkonné polovodičové moduly IXYS

V moderních automatizačních zařízeních i domácích spotřebičích se stále častěji setkáváme s ovladači založenými výhradně na polovodičových komponentech. Tento vývoj technologií umožnila řada inovací, ke kterým v posledních desetiletích došlo v oblasti technologie výroby tranzistorů, diod a obdobných komponentů. Mezi tyto inovace patří nejen neustále zdokonalované výrobní procesy, ale také používání nových materiálů.

Firma IXYS je jednou ze značek, které již léta vyvíjejí tranzistorové a vysoce výkonné diodové technologie. Níže uvádíme přehled zboží tohoto výrobce – všechny jsou k dispozici přímo z katalogu TME. Chcete-li získat podrobné informace, seznamte se s parametrizací jednotlivých produktů a s dokumentací přiloženou k jejich produktovým stránkám.

Polovodičové moduly (diskrétní) firmy IXYS 
Diodové moduly

Produkty ze skupiny diodových modulů jsou založeny na dvou technologiích: FRED (a souvisejících) a SiC. První z nich jsou produkty ze skupiny Fast Recovery Epitaxial Diodes, tedy diody přizpůsobené pro provoz při vysokých frekvencích. I když se s maximálním zkrácením spínací doby sníží jejich jmenovité parametry (menší proudy). V některých aplikacích je žádoucí provozní frekvence například 20 kHz. Po překročení prahu lidské slyšitelnosti je mimo jiné možné postavit bezhlučné invertory. U komponentů SiC (tedy komponentů na bázi karbidu křemíku) jsou hlavními přednostmi výrobků: vyšší napětí a vyšší vodivostní proud (také odolnost vůči vyšším pulzním proudům) a větší tepelná odolnost. Tyto vlastnosti umožňují použití diodových modulů IXYS mimo jiné ve vysoce výkonných solárních invertorech nebo svařovacích zařízeních.

 MEE95-06DA -Modul obsahující dvě sériově spojené diody.

Většinu modulů dodává výrobce ve standardním pouzdře SOT-227B (miniBLOC) a srovnatelném pouzdře TO240AA, jež jsou vybaveny šroubovými svorkami a montážními otvory. Nabídka TME zahrnuje také prvky určené pro osazování plošných spojů (THT). Moduly obsahují polovodičové komponenty umístěné v několika konfiguracích, mimo jiné dvě nezávislé LED diody a dvě sériově spojené diody (prvek usměrňovacího můstku).

 

Tranzistorové moduly MOSFET

Tranzistorové moduly, tedy založené na unipolárních výkonových tranzistorech, jsou komponenty určené pro použití mimo jiné v pulzních napájecích zdrojích, DC/DC měničích, jakož i ovladačich stejnosměrných a střídavých motorů a servoregulátorů (např. prvků průmyslové robotiky). V závislosti na modelu mohou moduly řídit proudy až 660 A a jsou přizpůsobené pro napětí (drain-source) až 1,4 kV. Díky izolaci zhotovené z nitridu hlinitého (cca 2500 V), standardnímu pouzdru miniBLOC a odolnosti vůči velkým pulzním proudům jsou tranzistorové moduly IXYS dobrou volbou pro průmyslové aplikace.

IXFN20N120P - Tranzistorový modul ve standardním pouzdře miniBLOC.

Nabídka TME zahrnuje prvky s charakteristikami v následujících rozmezích:

  Rozmezí
Napětí gate-source: ±15 V až ±40 V
Napětí drain-source: 40 V až 1,2 kV
Proud drainu: 20 A až 660 A
Pulzní proud drainu: 50 A až 1,8 kV

Tyristorové a ostatní moduly

Do nabídky TME byly přidány i další vysokoproudé komponenty společnosti IXYS. Patří mezi ně IGBT moduly (bipolární tranzistory s izolovanou bránou) navržené pro práci s vysokou spínací frekvencí. Vyskytují se v podobě jednoho tranzistoru, ale i polomůstků (mimo jiné kompaktních prvků pro SMT montáž) a integrovaných převodníků určených k ovládání třífázových motorů.

Diodové a tyristorové moduly se skládají ze sériově zapojené diody a tyristoru, zatímco v tyristorových modulech jsou oběma komponenty tyristory. V obou případech se produkty vyznačují maximálním vodivým proudem přibližně až 500 A, vysokou odolností vůči pulzním proudům a mají výstupy pro šroubovou montáž (s výjimkou konektorů bran a kelvinových výstupů, které umožňují ovládání tyristorů s jejich maximální frekvencí).

IXA20PG1200DHGLB - Modul IGBT ve formátu určeném pro povrchovou montáž

Relé SSR firmy IXYS

Jednofázová SSR relé firmy IXYS jsou založena na vyvinuté výrobcem technologii OptoMOS. Jedná se o výrobu rychlých, kompaktních a diskrétních relé. Relé IXYS se skládají ze čtyř integrovaných systémů. Řídicí napětí napájí ovládač LED diody, která vyzařuje infračervené světlo. Záření dopadá na fotovoltaický panel připojený k řídicímu systému, jehož funkcí je zapnutí vysokoproudého tranzistoru MOSFET (a v důsledku spojení výstupů relé). Tato konstrukce zajišťuje nejen rychlé fungování prvku SSR (např. 2 ms pro zapnutí, 250 μs pro vypnutí), ale také vynikající izolaci obvodů (u některých modelů je to 5 kV). Použití vysoce kvalitních komponentů výrobce umožňuje dosažení spínacího napětí až 1 kV (AC nebo DC) a maximálního provozního proudu 11 A.

CPC1977J - Relé SSR v kompaktním pouzdře i4-pac (volitelně montáž chladiče).

Produkty IXYS SSR jsou k dispozici v pouzdrech pro osazování plošných spojů a pro povrchovou montáž (SMT, THT). Vysokoproudé prvky jsou navrženy s ohledem na montáž chladičů, i když nebudou vždy nutné: rozsah provozních teplot pro tyto produkty činí -40 °C až 85 °C.

Text připravila společnost Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Článek byl vydán v originále na webu TME.eu: https://www.tme.eu/cz/news/library-articles/page/43586/ssr-rele-a-vysoce-vykonne-polovodicove-moduly/

Hodnocení článku: