Jste zde

Standard ETSI pro rozšířenou realitu umožní propojit systémy různých dodavatelů

Augmented reality – rozšířená realita je nástrojem, který v průmyslovém prostředí vylepší zejména údržbu. Až dosud jde o proprietární systémy, závislé na jednom dodavatelském řešení. Nová specifikace ETSI GS ARF003 může sjednotit přístup výrobců.

Aktivity ETSI sahají od standardizace bezpečnostních systémů přes mobilní sítě až po dopravní systémy. Nepřekvapí proto, že v rámci ETSI hledají výrobci shodu také nad IT prostředky pro průmyslové systémy. Pro rozšířenou realitu vznikla pracovní skupina Augmented Reality Framework (ISG ARF), která připravila specifikaci ETSI GS ARF 003. Ta má vymezit rámec pro interoperabilitu komponent rozšířené reality. Shoda s tímto standardem umožní výrobcům propojovat různé vrstvy zařízení a sdílení dat. Výsledkem bude širší a rychlejší nasazování rozšířené reality.

Standard  ETSI GS ARF 003 popisuje architekturu rozšířené reality pomocí funkčních bloků a jejich vztahů.  Popsaná funkční a datová rozhraní umožní různým hardwarovým komponentům a softwaru využívat stejná data zařízení. Kromě sdílení dat mezi systémy různých výrobců standard nabídne jednodušší škálovatelnost systémů AR.

https://www.etsi.org/technologies/augmented-reality

Hodnocení článku: