Jste zde

Detaily o RS 232 a přenosu informací vůbec

Souhrn několika základních informací o RS 232 a přenosu dat obecně.

SYCHRONNÍ přenos informací znamená, že na nějakém vodiči, nebo vodičích se nastaví určitá úroveň, která přenáší informaci a validita informace se potvrdí impulsem, nebo změnou úrovně synchronizačního signálu. Synchronizačním signálem se tedy informace kvantují.

Základní vlastnosti SYCHRONNÍHO přenosu :

 • Výhodné pro velké objemy dat, přenášené po více vodičích.
 • Nutno jednoznačně určit kdo vysílá synchronizační impulsy
 • Možno použít spojitě proměnnou rychlost přenosu, například podle poměru chybovosti. 
 • Nutnost synchronizačního vodiče „navíc“ – v podstatě „nepřenáší žádnou informaci“
 • Na straně zařízení nepotřebuje nijak složitou elektroniku..


ASYNCHRONNÍ přenos dat přenáší data v určitých sekvencích. Data jsou přenášena přesně danou rychlostí a uvozena startovací sekvencí, na kterou se synchronizují všechna přijímací zařízení. Všechny strany obsahují vlastní přesný oscilátor,díky kterém odečítají data v přesně definovaných intervalech.  Po ukončení sekvence je další příjem opět synchronizován startovní sekvencí.

Základní vlastnosti ASYNCHRONNÍHO přenosu :

 • Nevýhodné pro velké objemy dat, ale vhodné pro dlouhá vedení, na nichž by synchronizační vodič činil nezanedbatelné finanční náklady.
 • Lze použít pro komunikaci mezi mnoha zařízeními..
 • Nutno definovat jednoznačně přenosové rychlosti, změnu rychlosti je třeba ošetřit softwarovou sekvencí, která přiměje počítač změnit hardwarově přenosovou rychlost…
 • Celkem složitá a drahá elektronika, nutno použít krystalové oscilátory…
 • Až o 20% menší přenosová rychlost užitečných dat při stejné rychlosti komunikace, vzhledem k nutnosti startovacích a paritních bitů.


RÁMEC – Přenosový rámec
Kompletní přenosová skupina  = přenášená DATA (7/8 bitová) doplněná o START BIT, STOP BIT a PARITU..
Přenosový rámec je tedy minimální přenášená skupina dat.

7. BITOVÝ / 8. BITOVÝ formát 
Na starých terminálech IBM, které se používaly pouze jako textové konzole, ušetřili návrháři jeden bit přenosu a používaly pouze 7. bitový přenos, který umožňoval 128 kombinací. 
Dnes se v praxi prakticky nepoužívá, ale stal se standardem.

PARITA 
Parita je nejjednodušší způsob, jak bez nároků na výpočetní výkon zabezpečit přenos dat. Ve vysílacím zařízení  se sečte počet jedničkových bitů a doplní se paritním bitem tak, aby byla zachována předem dohodnutá podmínka sudého, nebo lichého počtu jedničkových bitů. 
 

 • SUDÁ PARITA – Počet jedničkových bitů  + paritní bit = SUDÉ ČÍSLO 
 • LICHÁ PARITA – Počet jedničkových bitů  + paritní bit = LICHÉ ČÍSLO 
   
 • SPACE PARITY – Tzv. nulová parita – paritní bit je vždy v log. 0, používá se například při komunikaci s 7. bitového zařízení s 8. bitovým, kdy paritní bit nahrazuje tvrdou log. 0 poslední bit v byte, tím je zachována kompatibilita s 8. bitovým  přenosem. - 
   
 • MARK PARITY  - Paritní bit je nastaven tvrdě na log. 1, při kompenzaci 7. Bitového provozu je třeba jej na přijímací straně nulovat, jinak není kompatibilní s ASCII.

STOP BIT – definuje ukončení rámce. Zároveň zajišťuje určitou prodlevu pro přijímač. Právě v době příjmu STOP bitu většina zařízení zpracovává přijatý BYTE.

ZDVOJENÝ STOPBIT – Požívá se u pomalejších zařízení pro doběh zpracování přijatého znaku. Jedná se o standard na 110 Bd . 
 

DOČASNÉ ZASTAVENÍ – Pokud je třeba upozornit zařízení na dočasné zastavení vysílání, vugeneruje vysílač nepřetržitý impuls v log. 0 po dobu 100 – 600 ms. (maximální doba linky v nepřerušené log. 0 je na nejnižší rychlosti kdy se vysílá 8 x log. 0 je 66,6 ms)

HANDSHAKING - Potvrzení příjmu a zahájení přenosu na úrovni hardwarového nebo softwarového rozhraní.

Hardwarový handshaking zajišťuje :

 • Přenos od vysílače k přijímači, že vysílač má připravena platná data k odeslání.
 • Přenos od přijímače k vysílači, že přijímač je schopen data zpracovávat. 

Softwarový handshaking probíhá na úrovni komunikačních protokolů (ZMODEM, KERMIT...) pomocí běžného datového kanálu si přijímač vysílači sdělí, zda je schopen data přijímat a zpracovávat data. Dos/BIOS v počítačích PC používá pro SW handshaking znaky v Ascii tabulce XON/XOF. Je-li však potřeba v toku dat znaky XON/XOF vyslat je nutné vyslat speciální sekvenci znaků, což samozřejmě přenos dat obsahujících převážně tyto znaku značně zpomalí.
 

CO JE TŘEBA NASTAVIT U RS232 :

 • RYCHLOST 
 • DÉLKA SLOVA
 • POČET STOP BITŮ
 • PARITA
 • HW HANDSHAKING
Hodnocení článku: