Jste zde

DPS s povrchovou úpravou galvanickým zlacením

Rozmáhající se SMD se snižujícím se rastrem zvyšuje nároky na kvalitu povrchu desky plošného spoje

(snadnost pájení i hladkost a rovnost povrchů). Firma Printed nyní přichází s galvanickým zlacením motivů DPS bez

úprav cen..

Zvyšující se počet bezvývodových součástek SMD s rastrem vývodů pod 2,54 klade zvýšené požadavky na kvalitu povrchu desky plošného spoje a to jak co do snadnosti pájení, tak pokud jde o hladkost a rovnost povrchů. Firma Printed nyní přišla s novinkou - galvanickým zlacením motivů DPS. 

Povrchová úprava desky musí navíc vyhovovat teplotním požadavkům pájení při použití málo agresivních tavidel. Ekologické nároky dnešní doby se snaží vyloučit používání těžkých kovů z výrobního procesu včetně olova, které se běžně vyskytuje v pájkách.

V počátcích používání plošných spojů se řešilo zajištění pájitelnosti lakováním desek pájecími laky, nebo byl na oboustranných deskách s prokovenými otvory ponechán galvanicky nanesený cínový rezist. Tato povrchová úprava sice vyhovovala požadavkům na rovnost pájecích ploch, ale vznikaly problémy při skladování lakovaných desek a navíc při strojním pájení vyžadovala vyšší teploty a agresivní tavidla.

Následně se rozšířila dosud nejpoužívanější technologie - žárové nanášení roztavené pájky 63% cínu a 27% olova metodou HAL, která dokázala uspokojivě ošetřit i prokovené otvory. V dnešní době přestává tato technologie vyhovovat ze dvou důvodů. Nelze s ní zajistit dokonalou rovnost pájecích ploch a obsahuje zdraví škodlivé olovo.

Vývoj pokračoval nanášením různých chemických vrstev niklu, zlata nebo cínu na hotový motiv plošného spoje po stažení cínového rezistu. Metoda odstraňuje olovo z výrobního procesu a zajišťuje dokonale vyhovující rovnost pájecích ploch. Vytvoření těchto vrstev však klade vysoké nároky na kvalitu provedení plošného spoje. I mírný pokles významně zhoršuje užitné vlastnosti z hlediska pájitelnost a možnosti skladování, nebo může vést ke vzniku nežádoucích zkratů.
 


Vznik technologie DPS s povrchovou úpravou galvanickým zlacením si vyžádala potřeba splnění všech požadavků na použitelnost plošného spoje v moderní elektrotechnické výrobě. Základem je náhrada cínového rezistu galvanicky naneseným niklem. Ten se vyznačuje dobrou pájitelností a aby tuto vlastnost postupnou oxidací neztratil, je chráněn povlakem galvanicky naneseného zlata.

Hlavní výhody nové technologie:

  • je zajištěna naprostá rovnost pájecích ploch i pro nejsložitější součástky SMD
  • kvalita galvanického niklu zajišťuje dobrou pájitelnost
  • kvalita povlaku galvanického zlata zajišťuje dlouhodobou stálost pájitelnosti niklu
  • nejsou kladeny vysoké požadavky na skladování a plošné spoje jsou časově stálé
  • snadná realizace plošných spojů pro bondování - stačí předepsat požadovanou tloušťku zlata
  • metoda vyhovuje i na provedení ohebných spojů a klávesnic
  • je úplně odstraněno zdraví škodlivé olovo z plošného spoje
  • výrobek má vysoké estetické vlastnosti

Zhotovení galvanicky zlaceného plošného spoje není jednoduché a klade značné nároky na kvalitu provedení galvanického procesu. Na rozdíl od chemických povrchových úprav plošného spoje lze však tyto procesy spočítat a přesně řídit a tak dosáhnout dokonalé kvality.

Zkrátit vývoj na této technologii nám pomohla vlastní laboratoř, která mimo jiné i umožnila provádět všechny metalografické výbrusy zhotovených vzorků. Tím byla zajištěna dokonalá a hlavně pohotová kontrola průběhu všech prováděných operací s možností operativních změn a úprav.

Zavedení nové technologie bylo finančně i organizačně velmi náročné. Pro zkrácení ověření výsledků zhotovených vzorků bylo nutno vybavit laboratoř potřebným technickým vybavením a personálně zajistit její úroveň. Práce laboratoře bude nadále sloužit ke zvýšení kvality všech produkovaných výrobků.

Více informací Vám ráda poskytne Printed spol. s r.o.

Jan Řehák

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: