Jste zde

EasyTitle 2.00

Titulkovač a dálkový ovladač pro Sony MiniDisk, navržený Hynkem Syrovátkou a v současné době vyráběný firmou Hadel určený k titulkování skladeb na MiniDisku a ovládání HiFi komponent od firmy Sony.

Pro vývoj EasyTitle se Hynek rozhodl poté, co titulkoval několik MiniDisků na decku Sony MDS-JE510 s dálkovým ovládáním RM-D7M. Rozhodl se pro hardwarové řešení, protože nechtěl být vázaný na počítač. Potřeboval prostě jednoduché a spolehlivé zařízení, které je vždy při ruce. Nová verze EasyTitle přináší mnoho nového a je založena na úspěšném prvním modelu EasyTitle 1.00.

Co je EasyTitle?

EasyTitle obsahuje jednoduchý elektronický obvod a baterii. Umožňuje vše to, co nabízí originál Sony RM-D10P, ale bylo zvoleno řešení s oddělenou klávesnicí, neboť je mnohem pohodlnější pro psaní. Po straně přístroje se nachází konektor pro klávesnicí PC/AT a na opačné straně je vypínač. Po zapnutí začne na klávesnici blikat kontrolka Scroll Lock a titulkovač je ihned připraven k provozu. Žádný počítač není zapotřebí.

Základní vlastnosti

 • umožňuje okamžité, klidné a rychlé ovládání a titulkování
 • nepotřebuje počítač, k obsluze stačí obyčejná klávesnice PC/AT
 • pracuje se všemi moderními audiokomponenty a systémy SONY MiniDisc
 • užitečné klávesy Shift, Caps Lock a Back Space
 • téměř 400 dostupných nastavitelných klávesnicových zkratek, většina je jich přednastavena s příkazy k řízení a titulkování MiniDisc, CD přehrávače, tuneru, zesilovače, TV, VTR ...
 • režim učení od jiného ovladače
 • časovač a znovuspuštění časovače
 • 16 maker, všechna sestávající až z 8 příkazů
 • 3 dlouhá makra, každé sestávající až z 1023 příkazů
 • velká vyrovnávací paměť klávesnice pro rychlé psaní
 • jednoduchá tvorba uživatelské klávesnice
 • možné rozhraní RS232 pro online a offline titulkování pomocí PC
 • napájení čtyřmi bateriemi R6 (AA) nebo adaptérem ze sítě

Specifikace

 • vstupní zařízení: klávesnice PC/AT s konektorem DIN5 nebo PS/2
 • infračervené (IR) kódy: standardní kódy SONY IR: SONY titulkující klávesnice RM-D10P 20bit slučitelná s kódy pro MiniDisc, RM-D7M a RM-D15M 12bit kódy
 • pro jiné MiniDisc příkazy, standard SONY 12bit kódy pro ovládání dalších komponent
 • individuální zpoždění po každém IR příkazu, nastavitelné pro širokou kompatibilitu
 • klávesnicová vyrovnávací paměť: 56 znaků (plus vyrovnávací paměť v PC / AT klávesnici)
 • odpočítávání časovače: rozlišení 1 minuta, maximální čas = 99 hodin 99 minut
 • napájecí zdroj: čtyři R6 (AA) baterie nebo střídavý adaptér 5,2 - 10 V, 120 mA se běžným napájecím konektorem 2,5 mm
 • klidová spotřeba bez klávesnice cca 10 mA
 • maximální pracovní vzdálenost větší než 10 metrů
 • RS232 rozhraní: 9600 bit/s, 8 datových bitů, bez parity, 1 stop bit, hardwarové řízení dat (RTS / CTS)
 • rozměry: 72 x 130 x 29 mmPCB (plošný spoj): rozměry 61 x 56 mm, jednovrstvý

1 DIN nebo PS/2 konektor
2 Vnější napájení
3 Infračervené LED
4 Vypínač
5 RS232 konektor
6 Červená LED

Titulkování a ovládání

Všechny dostupné příkazy a ASCII symboly mají přiřazenu klávesovou zkratku. ASCII symboly jsou dostupné přes standardní rozložení klávesnice. Přidržením klávesy Shift lze přechodně změnit velká (verzálky) a malá (minusky) písmena. Stiskem klávesy Caps Lock lze trvale přepnout na velká písmena. Použitím Backspace nebo Delete lze mazat znaky během titulkování. Vždy, když je přenášen IR signál, bliká červená LED na krabici.

Příklad: Titulkovat disk nebo stopu lze prostým stiskem Enter a napsat název. Po dokončení znovu stisknout Enter. Nebo stiskem Shift+Enter místo Enter přejít k začátku následující stopy.
Poznámka: Indikátor Scroll Lock na klávesnici normálně bliká a signalizuje, že EasyTitle je zapnut. Tento indikátor nebliká pouze během nastavovacího režimu, při komunikaci po RS232 nebo když běží časovač.

Slučitelnost s MD přístroji

EasyTitle používá pro titulkování stejné IR kódy jako SONY RM-D10P a stejné IR kódy jako dálkové ovladače, určené pro ovládání SONY MD. Jestliže jsou vaše MD přístroje slučitelné s ovladačem SONY RM-D10P, pak jsou schopné pracovat také s EasyTitle.

Naši zákazníci používají EasyTitle s následujícími MD přístroji nebo systémy:
 • DHC-MD5
 • MDS-E11
 • MDS-JA20ES
 • MDS-JA30ES
 • MDS-JA50ES
 • MDS-JB920
 • MDS-JE320
 • MDS-JE500
 • MDS-JE510
 • MDS-JE520
 • MDS-JE530
 • MDS-S39
 • MDS-S40
 • MDS-S707
 • MDS-SD1
 • MDS-SD3
 • MDX-D3
 • MHC-EX77

Časovač

Časovač dovolí odeslat makro ve stanovený čas. Lze jej nastavit tímto postupem:

 1. Stiskem Ctrl+Print Screen nastav časovač nebo stiskem Ctrl+Scrool Lock nastav opakování časovače.
 2. Indikátor Scrool Lock svítí.
 3. Urči hodiny pomocí stisku dvou číslic (příklad - stiskem 0 a 7 se nastaví 7 hodin), nebo stiskem nějaké jiné klávesy vypni časovač a přeskoč na krok 5.
 4. Urči minuty pomocí dvou číslic (příklad - stiskem 4 a 5 se nastaví 45 minut).
 5. Indikátor Scrool Lock na klávesnici zhasne.

Příklad: Nastavit časovací makro 14 hodin 5 minut - Stiskni Ctrl+Print Screen, 1, 4, 0, 5.
Tip: Po nastavení časovače může být klávesnice odpojena, což prodlouží životnost baterií.
Poznámka: Po stisku poslední klávesy v kroku 4 přestane indikátor Scroll Lock blikat. Jen jeden z časovačů může dosáhnout konečného času.

Klávesnice

EasyTitle používá jako vstupní zařízení obyčejnou PC/AT klávesnici s konektory DIN5 nebo PS/2, nepracuje však s klávesnicemi PC/XT. Zařízení bylo testované s klávesnicemi od různých výrobců a při zhasnutých indikačních LED se klidová spotřeba klávesnic lišila se od 20 mA do 120 mA. Nižší spotřeba je pochopitelně výhodnější, protože zvyšuje životnost baterií.

Napájecí zdroj

EasyTitle je napájen čtveřicí baterií R6 (AA). Většina PC/AT klávesnic pracuje i při napětí nižším než 5 V, a tak lze použít akumulátory NiCd nebo NiMH místo alkalických nebo baterií Zinc-Carbon. Také může být použit vnější napájecí zdroj s napájecím konektorem 2,5 mm. Maximální příkon adaptéru může být nižší, než jak je udáván ve specifikaci, pouze pokud je spotřeba klávesnice nižší. Kladný pól se připojuje na vnější kontakt, záporný na vnitřní, .


RS232

RS232 rozhraní dovolí jak přímé, tak nepřímé titulkování, a řízení prostřednictvím počítače. Nullmodemový kabel RS232 propojuje EasyTitle s počítačem. Nastavení sériového portu je uvedeno ve specifikaci.

Výchozí režim EasyTitle po spuštění je normální klávesnicový provoz. EasyTitle automaticky spouští režim RS232, jestliže pro něj počítač chce posílat data (signál RTS je aktivní, " high" ). Další způsob, jak provozovat EasyTitle v režimu RS232, je stisknout klávesovou zkratku pro RS232 (Ctrl + Tab) v klávesnicovém režimu.

Titulkovat MiniDisc lze prostým vložením nechráněného disku do přístroje MiniDisc (ujistěte se, že není v provozu) a spuštěním Vašeho ovládacího programu, zavedeného na sériový port počítače. Ujistěte se, že EasyTitle je připojen k portu kabelem RS232 s plným počtem žil, zapněte jej a nakonec k němu pošlete přes port textový soubor. První řádka textového souboru specifikuje diskový titul, následující řádky specifikují tituly drah. Tento proces je nazýván přímé (online) popisování přes počítače.

Příklad textového souboru, kterým může být titulkován disk:
1. řádek Pink Floyd - THE DIVISION BELL
2. řádek CLUSTER ONE
3. řádek WHAT DO YOU WANT FROM ME
4. řádek POLES APART

Pokud EasyTitle přijme znak "]", přejde do klávesnicového režimu. Pokud přijme znak "", pak je připraven titulkovat příští disk bez vypnutí a zapnutí. Takto se používá EasyTitle k ovládání přístrojů SONY počítačem.

Všechny příkazy poslané prostřednictvím EasyTitle během RS232 režimu (dokonce během řízení RS232 režim) jsou zaznamenané v dlouhém makru (výchozí hodnotou v dlouhém makru 0). Když je spuštěn režim RS232 nebo je restartován znakem "", záznam makra začíná od začátku. Záznam makra musí být ukončen přepnutím do klávesnicového režimu (znakem "]"). S touto vlastností je možné zaznamenat názvy z počítače do EasyTitle bez MD přístroje a reálné titulkování provést později bez počítače. Prostě dělat online titulkování podle výše popsaného postupu, ale bez MD přístroje, a pak přejít ke klávesnicovému režimu. Později, když je již MD k dispozici, ale chybí počítač, stačí poslat dlouhé makro 0 k MD přístroji, který používá klávesnici. Dlouhé makro 0 je odesláno stiskem Ctrl + Del. Tento proces se nazývá nepřímé (offline) popisování bez počítače. Připomínám, že jsou dostupná 3 dlouhá makra pro kompletní 3 MD disky.

Poznámka: EasyTitle v režimu RS232 byl testován s programem HyperTerminal v MS Windows 95/98 a MS Windows NT 4.0 Workstation a s různými terminálovými programy (například SimpleTerm) běžících na PalmOS.

Podrobnější informace získáte na domovské stánce projektu EasyTitle http://www.mujweb.cz/www/hysy/EasyTitle.htm.

Kontakt na výrobce: hadel@volny.cz
Další info: easytitle@atlas.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: