Jste zde

Komponenta BIP Communicator

Tato komponenta je určena pro aplikace, využívající hromadné rozesílání nebo příjem krátkých

textových zpráv (populární SMS) v sítích GMS.

V našem případě se jedná o řešení "asymetrické" v tom smyslu, že SMS zpráva není posílána mezi dvěma mobilními telefony, ale z mobilního telefonu do aplikace nebo naopak, přičemž aplikace je připojena přímo do SMS centra operátora pronajatou (pevnou) linkou. Takové řešení je technicky, rychlostně i cenově vhodné pro profesionální aplikace pracující s vyšším objemem přenášených zpráv. Úspěšnost doručení je mnohem vyšší v porovnání s přenosem mezi dvěma mobilními stanicemi (využívá se jen jeden bezdrátový přenos místo dvou), a lze odeslat i desítky a stovky SMS za sekundu.

Na straně operátora sítě GSM (EuroTel) pracuje tzv. BMG (Business Messages Gateway). Komunikace mezi operátorem a aplikací, která vysílá nebo přijímá zprávy, probíhá pomocí protokolu BIP (BMG Interface Protocol/TANGER). Více informací o samotné službě BMG lze najít na příslušných stránkách EuroTelu.

 

Pomocí komunikátoru lze výhodně řešit aplikace z řady oblastí – jmenujme zde např. logistiku, sledování polohy, zákaznické soutěže, hlasování, průzkumy veřejného mínění , marketingovou komunikaci, rozesílání objednaných informací, nouzové a varovné signály, ochranu a zabezpečení, měřící a řídící aplikace a také bankovní a finanční aplikace.

 

Zde popisovaný “komunikátor” je COM/DCOM komponenta, podporující práci s BMG. Lze ji tedy využít např. z Web stránek (třeba z ASP kódu) nebo libovolných jiných prostředků podporujících OLE Automation. Při jejím použití se není třeba starat o detaily vlastní komunikace s BMG.

 

Komponenta “BIP Communicator” má následující vlastnosti:

  • Je zcela jazykově nezávislá a lze ji použít z libovolného prostředku, podporujícího Automation, tedy např. Visual Basic, VBA (tedy i MS Word, Excel, Access), VBScript (včetně ASP stránek v IIS), eMbedded Visual Basic, JScript, C/C++, Delphi, klientské skripty v Internet Exploreru, atd. Komponenta je samostatný modul, nezávislý na Vašem programu a vývojovém prostředku.
  • Lze ji registrovat jako tzv. outproc server nebo jako službu (service), která může samostatně běžet na počítači i když nikdo není přihlášen, a lze ji použít i ze vzdáleného počítače přes DCOM.
  • Komunikátor serializuje (řadí za sebou) požadavky z více zdrojů, a umožňuje tak sdílet spojení s BMG. Takto lze naprogramovat a provozovat několik oddělených aplikací, pracujících s jediným připojením do BMG.
  • Přihlašování a odhlašování k BMG je automatické a je záležitostí konfigurace, není k němu nutné žádné programování.
  • Jsou podporovány všechny podstatné operace protokolu BIP, včetně práce s profily.
  • Jednoduchý objektový model, všechny hlavní funkce si vystačí s jediným objektem.
  • Pracuje s libovolným 32-bitovým systémem Microsoft Windows.
  • Komponentu lze přeložit i pro platformy Windows CE s různými procesory a použít tak např. i ve vestavěných (embedded) systémech.
  • Chyby, které mohou při komunikaci nastat, jsou zachyceny v komponentě a srozumitelně předávány volající aplikaci.
  • Všechny činnosti a chybová diagnostika mohou být logovány do NT Event Logu nebo textového souboru.

 

Pravděpodobně nejzajímavější vlastností komponenty je ale to, že odstiňuje "stavový" model komunikace s BMG a převádí jej na bezstavový, což je zvláště výhodné při použití více aplikací na počítači nebo při nasazení na Web. Znamená to, že v kterémkoliv okamžiku je např. možno vydat z aplikace požadavek na odeslání SMS, aniž by aplikace potřebovala PŘEDEM zajišťovat inicializaci sériového portu, přihlášení do BMG, případně čekat na dokončení provedení předchozích požadavků apod. Tím se psaní uživatelské aplikace podstatně zjednodušuje. Můžeme si to ukázat na níže uvedeném příkladu, který zařídí odeslání SMS pomocí dvou řádek ve VBScriptu, a vypíše výsledek operace:

 

Set Communicator = CreateObject("BIP.Communicator")
WScript.Echo Communicator.Submit("+420603xxxxxx", "Test text", 720)

Stránka věnující se komunikátoru je na http://www.zz.cz/GSMProducts.asp. Také podrobná dokumentace komunikátoru je k dispozici na Webu - zde.

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: