Jste zde

Myš (Mouse) RS 232

Tato stránka popíše připojení myši k počítači, komunikační protokol a kódování pohybu myši. Kódování pohybu dvoutlačítkové myši (Microsoft Mouse) se liší od kódování třítlačítkové myši (Mouse System Mouse) a popsáno bude obojí. Veškeré časové průběhy byly odečteny pomocí logického analyzátoru. Literatura jež by popisovala dále uvedené nebyla k dispozici.

Připojení

Je realizováno pomocí standardního sériového asynchronního rozhraní RS232. Používají se dva typy konektorů firmy CANNON s 9 nebo 25 špičkami. Rozmístění jednotlivých signálů je na obr.4.1.1.
Konektor myši
Obr. 4.1.1. Rozmístění signálů myši na špičkách konektorů

Z obrázku je zřejmé, že myš je připojena k počítači pomocí tří signálových vodičů a signálové země. Protože se užívají standardně dvě velikosti konektorů jsou na obrázku uvedeny oba. Napájení elektroniky myši je poněkud neobvykle zajištěno ze signálu TXD, který je během činnosti myši v log.1 (pro RS232 -12V). Signál RTS slouží k inicializaci myši a signál RXD k přenosu dat z myši. Je-li signál RTS v log.1 (pro RS232 -12V) je myš inicializována a pracovat začne až po změně této hodnoty na opačnou. Data jsou vysílána standardní rychlostí 1200Bd ve formátu 1 start bit, 8 bitů dat a 1 stop bit.


Komunikační protokol 2 tlačítkové myši (Microsoft Mouse)

Tato myš vysílá při každé změně polohy nebo stisku tlačítek 3 kódy. První obsahuje informaci o stavu tlačítek a směru pohybu. Následující dva obsahují velikost odchylky v ose x a v ose y. Po inicializaci signálem RTS vyšle myš jeden kód ($CD). Tím lze rozlišit typ připojené myši.
Data MS mouse
Obr. 4.2.1. Blok dat 2 tlačítkové myši

V následující tabulce je rozebrán význam jednotlivých bitů.
 

byte  bit  význam 
1.  0.-1.  směr X (00 ... doprava, 11 ... doleva) 
2.-3.  směr Y (00 ... doprava, 11 ... doleva) 
4.  pravé tlačítko (0 ... OFF, 1 ... ON) 
5.  levé tlačítko (0 ... OFF, 1 ... ON) 
6.-7.  vždy 11 
2.  0.-5.  směr X velikost změny (-32..31) 
6.  vždy 0 
7.  vždy 1 
3.  0.-5.  směr Y velikost změny (-32..31) 
6.  vždy 0 
7.  vždy 1 



Komunikační protokol 3 tlačítkové myši (Mouse System Mouse)

Tato myš vysílá při každé změně polohy nebo stisku tlačítek 5 kódů. První obsahuje informaci o stavu tlačítek. Další dva obsahují velikost odchylky v ose x a y a poslední dva obsahují rychlost změny souřadnic v ose x a y. Po inicializaci signálem RTS myš nevyšle žádný kód.
Data 3 tl. myši
Obr. 4.3.1. Blok dat 3 tlačítkové myši

Následující tabulka popisuje význam jednotlivých bitů v datech 3 tlačítkové myši.
 

byte  bit  význam 
1.  0.  pravé tlačítko (1 ... OFF, 0 ... ON) 
1.  střední tlačítko (1 ... OFF, 0 ... ON) 
2.  levé tlačítko (1 ... OFF, 0 ... ON) 
3.-6.  vždy 0 
7.  vždy 1 
2.  0.-7.  změna ve směru X (-128..127) 
3.  0.-7.  změna ve směru Y (-128..127) 
4.  0.-7.  rychlost změny ve směru X (-128..127) 
5.  0.-7.  rychlost změny ve směru Y (-128..127) 

 



Poznámky redakce :

Pro zájemce o bližší problematiku myší, (těch elektronických) jsem z dostupných dokumentací vybral zajímavé informace, rozšiřující zde podané informace, o další HW podrobnosti, ale i spoustu SW zdrojáků pro ovládání myši pod Win, Turbovision, C++, Grafickými prostředími vlastní výroby atd.. DOWNLOAD

Ještě bych vás chtěl varovat, že ve velmi starých dokumentacích a u starších myší se k napájení používal i drudý výstup spojený diodou, na což můžete občas ještě narazit.


Hodně úspěchů Vám přeje Petr Simandl
simandl@feld.cvut.cz
Hodnocení článku: