Jste zde

Náhradní schéma reproduktoru

Přiblížení problematiky parametrů reproduktoru pomocí náhradního schématu a vzorců.

V tomto článku se pokusím přiblížit problematiku parametrů reproduktoru pomocí náhradního schématu a vzorců. Tyto schémata a výpočty jsou do jisté míry empirické, neboť vždy je vše dáno kompromisem, v našem případě zanedbání určitých prvků v konstrukci reproduktoru.Obecné schéma pro reproduktor bez ozvučnice:


 

L=(BI/S)^2*c1

 

 

C=m1/(BI/S)^2

 

 

R=(BI/S)^2*1/r1

 

pozn. L [mH]; C [ F ]

m1 = (3.55*10^6) / (frez^2*Vekv)
r1 = (2*pi*frez*m1) / Qm
c1 = Vekv / (1.4*10^5)
(BI/S)^2 = (2*pi*3.55*10^6*Rss) / (frez * Vekv * Qe)

kde

frez - rezonanční frekvence reproduktoru
Qm - mech. činitel jakosti
Qe - el. činitel jakosti reproduktoru
Vekv - ekvivalentní objem reproduktoru [ dosazuje se v litrech ]
Rss - ss. odpor kmitací cívky
Lss - indukčnost kmitací cívky


Pokud uvažujeme reproduktor v uzavřené ozvučnici, přibude k náhradnímu schématu ješte další indukčnost, pararelně k článku RLC

L2 = (BI/S)^2 * c2 [mH]
C2 = V / (1.4*10^5) kde V je objem ozvučnice [ litry ]

Pro BASSREFLEX počítáme místo indukčnosti L2 sériovou kombinaci L2+C2

L2 viz výše
C2 = m2 / (BI/S)^2
m2 = 1.2 * [ (3.4 / pi*D) + (4 * l / pi*D^2)]
D - průměr bassreflexového otvoru
l - délka bassreflexového otvoru

Vztahy nejsou úplně zcela přesné, je použito zaokrouhlování (dvě des. místa), ale výsledky jsou dle mého názoru uspokojivé. Při porovnání imp. char. reproduktoru vypočteného z mnou uvedených vzorců (další simulace pomocí programu MicroCap 5) a programu LspCAD (starší verze) vycházely odchylky rez. kmitočtu do 5% (pro nízké kmitočty jsou to jednotky Hz). Toto je myslím dostatečné vzhledem k toleranci parametru stejného typu reproduktoru (Q, Fs,Vas ...) a vetšinou nutností vycházet při návrhu výhýbek z normalizovaných hodnot pasivních součástek.Autor textu: Michal Kellner

Hodnocení článku: