Jste zde

Oscilátor o jakémkoli kmitočtu

Chcete oscilátor který má maximálně 50 ppm a bude mít jakýkoli kmitočet od 1MHz do 125 MHz =

třeba 123,456789 MHz ? Přečtěte si podrobný článek.

Firma EPSON uvedla na trh oscilátor, jehož frekvenci lze pomocí speciálního programátoru jednorázově naprogramovat. Tento OTP krystalový oscilátor může na výstupu generovat frekvenci od 1 MHz do 125 MHz. 

Uvnitř krystalové jednotky jejíž cena se pohybuje od 100,- do 270,- Kč (bez DPH, záleží na typu a množství,  lze získat i jednotlivý kus) je umístěn přesný oscilátor, programovatelná dělička a programovatelný PLL fázový závěs, s nimiž lze dělit nebo násobit frekvenci.
Při programování oscilátoru program v PC spočítá nejvýhodnější kombinaci parametrů vnitřních obvodů, (pro dosažení maximální přesnosti nezávisle na kroku děličky) a naprogramuje OTP (One Time Programable)  paměť PROM v oscilátoru. Programování je ukončeno verifikací parametrů naprogramovaného oscilátoru a vygenerováním protokolu o naprogramování (včetně skutečné výstupní frekvence a její odchylky od požadované v ppm).

Oscilátor lze naprogramovat s celým komfortem, to znamená, že při programování lze určit zda výstup bude ve tvaru TTL nebo CMOS, a jestli oscilátor bude provozován  na 5V nebo 3,3 V (pro 3,3 V je max. kmitočet cca 105 MHz)

Oscilátory se vyrábějí v několika typech pouzder (3 typy SMD a 2 typy DIP), několika teplotních rozsazích a přesnostech.

Velmi výhodnou vlastností tohoto oscilátoru je to, že kmitočet lze definovat v rozsahu od jednoho MHz do 125 MHz a přesnost tohoto kmitočtu je nastavitelná až do jednotek Hz (samozřejmě se zachováním maximální přesnosti oscilátoru). Díky této vlastnosti ušetříte mnoho problematických děliček kmitočtu na vaší desce, pokud potřebujete získat nějaký „šílený“ kmitočet  (například 77,5 kHz pro generování DCF normálu, pokud je Frankfurt mimo dosah... - ) 
(Poznámka pro rýpaly a OK1XPM, oscilátory umějí samozřejmě pouze minimální kmitočet 1 MHz ale stačí je doplnit např. děličkou 16 a generovat 1240 kHz což je pro přesný krystalový oscilátor dost problematický kmitočet..) 

Poslední programovatelnou vlastností oscilátoru je možnost výběru mezi Stand-By a Output-Enable verzí.
Ve Stand-By režimu klesne spotřeba (záleží na typu a většinou se vejde do 20 mA) z max. 45 mA až na 50 uA. Oscilátor se ale zastaví a po opětovném spuštění potřebuje nějaký čas pro opětovné rozeběhnutí. Deklarovaná doba je max. 10 ms. 
Output-Enable mód naproti tomu pouze odpojí výstupní obvody, ale oscilátor běží dál. Spotřeba pak klesne na deklarovaných max. 30 mA (při Ucc=5V). 
 

Na obrázku vidíte vnitřní schéma oslicátoru :

Pokud budete tento oscilátor používat na vyšších kmitočtech, pozor na deklarovanou rychlost náběhu, podle katalogu je to 2 – 4 ns (2 ns pro náběh z 0,8 do 2,0; 4ns pro pro náběh z 0,4 do 2,4). Z toho vyplývá nutnost zařadit na vyšších kmitočtech (přes 75 MHz) na výstup tohoto oscilátoru tvarovač tvořený nejlépe velmi rychlým schmittovým hradlem. Pokud ale budete potřebovat sinusový průběh, lze použít LC článek (podle aplikace možná i vyššího řádu) na vytvarování.

Konkrétní datasheety lze získat na  http://www.epson-electronics.de/
Zde je k dispozici datasheet k SG8002DB - Download

Firma Spezial Electronic, která tyto oscilátory u nás prodává vám je i naprogramuje. Udělají vám to i pro jeden kus a objednávky přijímají i emailem.. 

 Oscilátory lze u nás zakoupit v těchto provedeních:
 
 

SG8002JC
SG8002JC    odpovídá SG-636
kmitočet:    1 - 125MHz*
napájení:    5V  (typ H, T)
     2,7 - 3,6V  (typ C)
stabilita:    +/-   50ppm (typ B)
   +/- 100ppm (typ C) 
teplotní rozsah:    -20 až +70°C 
         *frekv. rozsah 1-125MHz při 5V, 1-90MHz při 2,7-3,6V

 
  

SG8002JA    odpovídá SG-615 SG8002JA
kmitočet:    1 - 125MHz*
napájení:    5V  (typ H, T)
     2,7 - 3,6V  (typ C)
stabilita:   +/-   50ppm (typ B)
  +/- 100ppm (typ C) 
teplotní rozsah:    -20 až +70°C
   -40 až +85°C (typ M)
*frekv. rozsah 1-125MHz při 5V, 1-90MHz při 2,7-3,6V 


 
 
 

SG8002CA
SG8002CA    odpovídá SG-710
kmitočet:    1 - 125MHz*
napájení:    5V  (typ H, T)
     2,7 - 3,6V  (typ C)
stabilita:    +/-   50ppm (typ B)
   +/- 100ppm (typ C) 
teplotní rozsah:     -20 až +70°C
   -40 až +85°C (typ M)
                *frekv. rozsah 1-125MHz při 5V, 1-90MHz při 2,7-3,6V 

 
  

SG8002DB    odpovídá SG-51 SG8002DB
kmitočet:    1 - 125MHz*
napájení:    5V  (typ H, T)
     2,7 - 3,6V  (typ C)
stabilita:   +/-   50ppm (typ B)
  +/- 100ppm (typ C) 
teplotní rozsah:    -20 až +70°C
   -40 až +85°C (typ M)
               *frekv. rozsah 1-125MHz při 5V, 1-90MHz při 2,7-3,6V 


 
 
 

SG8002DC
SG8002DC    odpovídá SG-531
kmitočet:    1 - 125MHz*
napájení:    5V  (typ H, T)
     2,7 - 3,6V  (typ C)
stabilita:    +/-   50ppm (typ B)
   +/- 100ppm (typ C) 
teplotní rozsah:    -20 až +70°C
   -40 až +85°C (typ M)
             *frekv. rozsah 1-125MHz při 5V, 1-90MHz při 2,7-3,6V

 
 
Na objednávce uvádějte následující označení:


Příklad označení:
 

SG-8002JA-122.4320MPTC oscilátor typu SG-615; 122,4320MHz; Ucc=5,0V; výstup pro TTL; +/-100ppm; -20 +70°C; Output Enable.
SG-8002DB-2.00000MSCM oscilátor typu SG-51; 2,0000MHz, Ucc=3,3V; výstup pro CMOS; +/-100ppm; -40 +85°C; Standby.

S použitím materiálů Spezial Electronic ČR : Jan Řehák
Hodnocení článku: