Jste zde

PDF - přenosný formát dokumentů

Podrobný popis nejrozšířenějšího formátu pro přenos dokumentů v elektonické podobě vám přináší

tento článek.

Úvod
PDF je formát dokumentů vyvinutý firmou Adobe. Firma při jeho vývoji využila zkušeností s formátem PostScript. Vyvinutý PDF formát je vlastně PostScript bez některých málo používaných rysů, doplněný o kompresní algoritmy a hypertextové odkazy. Předem je definováno několik základních fontů, které musí prohlížeč znát, všechny ostatní můsí být součástí jednotlivých .pdf souborů. Dokumetn v tomto formátu může obsahovat i obsah, rozdělený na kapitoly a zmenšené náhledy stránek pro snažší orientaci.

Soubor může být chráněn heslem a to jak pro zápis, tak i pro čtení. Rovněž může být zakázán tisk souboru a přenos dat ze souboru přes schránku. Soubor obsahuje textové informace, vektorové i rastrové obrázky.

Firma ADOBE svůj formát prosazuje velmi cílevědomě a dnes se stal nepsaným standardem pro archivaci technických dokumentů. 
Originál ADOBE Acrobat Reader je zdarma a pokud to tvůrce .pdf souboru nezakázal, můžete si dokumenty vytisknout, vytáhnout texty i obrázky a to vše na nejrůznějších platformách.
 

Čtení 
Pro čtení PDF souborů je možné použít několik, většinou volně šiřitelných programů.

Adobe Acrobat Reader - Základní program dostupný na většině používaných platforem. Aktuální verze je 4.0, na kterou vám doporučuji přejít, pokud ji ještě nenmáte, neboť zlepšení zejména v oblasti tisku (výběr stránek, sudé/liché) je nezanedbatelné. Další vylepšení se týkají například možnosti přidání digitálního podpisu souborů a podobně.

XPDF - GNU/GPL program pro XWindows, na čtení PDF souborů. Obsahuje i nástroje pro převod PDF souborů na text, obrázky a PostScript. Nefungují hypertextové odkazy ani obsah a náhledy stránek.

GhostScript - Softwareový RIP neboli program původně určený pro zobrazení a tisk PostScriptu na tiskárnách, které PostScriptem nedisponují. Nové verze umí číst i formát PDF. Program umožňuje nejen čtení, ale i převod souborů z PostScriptu do PDF a obráceně.

Vytváření
Existují v zásadě tři cesty při vytváření dokumentů ve formátu PDF. První cesta je přímé vytvoření PDF z jiného formátu, nebo jeho napsání. Druhá vede přes PostScript, její nevýhodou jsou omezení hypertextových odkazů a obsahu. Třetí využívá možnosti vložení rastrových obrázků do dokumentu a dokument je tvořen naskenovanými stránkami starších papírových dokumentů. Její nevýhodou je, i přes kompresi, velikost výsledného souboru a nemožnost kopírování textových informací.

Programy placené, čili za peníze

Adobe Acrobat - Editor jehož formátem je formát PDF, umožňuje přímo psaní dokumentů, nebo konverzi z jiných formátů. Nově například konverzi HTML stránek. Pokud se budete živit vytvářením PDF souborů, nezbyde vám nic jiného než koupit.

Adobe Acrobat Distiller - Program na konverzi PostScriptových souborů do formátu PDF.

Adobe Acrobat Capture - Konvertor rastrových obrázků do formátu PDF. Používá se pro konverzi naskenovaných dokumentů staršího data.

Image Alchemy PS - Konvertor mnoha rastrových formátů s rozšířením o PostScript a PDF

Niknak - Přidá další tiskárnu do Windows, která přímo vytváří PDF soubory. Demo funguje 90 dní. Velkou výhodou je integrace s MS Word, kde z nadpisů vytváří záložky. PDF soubor obsahuje i české texty jako texty nikoli jako obrázek.

Programy volné, čili bez peněz nebo skoro bez peněz

pdfTeX - Vynikající program pro elektronickou sazbu s výstupem do PDF. Umožňuje hypertextové odkazy, obsah, vkládání obrázků ve formátech PNG, JPG a TIFF. Existují verze pro DOS, Windows a většinu dalších používaných operačních systémů.

PStill - Shareware ($30) na konverzi PostScriptu do PDF. Linux verze je pro soukromé nebo výukové účely zdarma, tedy například pro konverzi diplomové práce.

ImageMagick - Konvertor a prohlížeč mnoha rastrových formátů, napsaný původně pro XWindows. Existuje však i verze pro MS Windows 95. Umí i vícestránkové dokumenty ze sady obrázků.

TIFF2PDF - Konvertor obrázků ve formátu TIFF na PDF. Volně šiřitelná verze má omezení na 150 stránek/obrázků a navíc přidává svůj podpis na dolních 5 mm stránky. Takže to některé tiskárny ani nevytisknou.
 

Odkazy
Zde jsou pouze v textu neuvedené a použité odkazy, nebo doporučení pro další hledání.

Hodnocení článku: