Jste zde

Pulsní volba II

Na první článek o Pulsní volbě přišlo mnoho veskrze záporných ohlasů na téma mého nepřesného vyjadřování. Článek jsem opravil, tak že nyní by snad již neměl tvrdit zavádějící údaje a zde si můžete prohlédnout schéma telefonu a jeho popis pro uvedení problematiky na pravou míru.

Protože Honzovi přišlo hodně mailů k článku "pulzní volba", požádal mě, ať napíši článek, který problematiku doplní a vše uvede na pravou míru.

 

Pulzní telefon

Na obrázku je základní zapojení telefonu s pulzní volbou. Telefon se skládá z těchto částí:

  • mikrotelefon (sluchátko T a mikrofon M)
  • hovorový transformátor HTr
  • obpor R (pro potlačení místní vazby)
  • kondenzátor C a střídavý zvonek Zv
  • vidlice VP
  • číselnice (kontakt či, čr a čz)
  • zhášecí obvod R1 a C1
Schema telefonniho pristroje

Zapojení je velice jednoduché. Je-li telefon zavěšen je připojen pouze zvonek Zv přes kondenzátor C který slouží k oddělení stejnosměrnáho napájecího napětí telefonu (obvykle 60 V) a střídavého vyzváněcího napětí (obvykle 75 V, 25 Hz). Zvedneme-li mikrotelefon spojí vidlice VP stejnosměrný okruh a ústředna podle odběru pozná že jsme vyvěsili. Odpor R1 a kondenzátor C1 slouží ke zhášení kontaktu číselnice.

 

Číselnice

Číselnice má tři kontakty:

  • či impulzový kontak (rozpínací)
  • čr rozpínací kontakt (rozpínací)
  • čz zkratovací kontakt (spínací)

Volba probíhá následovně při na natahování číselnice rozepne kontakt čr a sepne konakt čz, který přemostí hovorový transformátor HTr - proudové rázy neproniknou do sluchátka a impulzy nejsou zkresleny přechodovými jevy. Při vracení číselnice rozpíná kontakt či a kontakt čr rozepne na poslední dva inpulzy, která tím vymaže. Tímto je zaručena minimální doba 200 ms při dobíhání kotouče a ústředna tím dekekuje že bude voleno další číslo. U novějších číselnic je toto řešeno mechanicky a číselnice má puze dva kontakty či a čz. Naopak starší provedení telefonů mají místo odporu R ještě jedno vinutí na HTr, které je vinuto bifilárně a slouží pouze jako odpor.

 

Casovy diagram ciselnice

Rychlost vysílacích impulzů je definována takto: 10 impulzů má být vysláno za 1 s. Takže na jeden impuls i s mezerou připadá 100 ms. Impulzový poměr je 3,2:2 neboli 62:38 ms. Tolerance rychlosti je ±10% tolerance pro jeden impulz je 51 až 72 ms pro rozepnutí kontaktu a 31 až 48 ms pro sepnutí kontaktu. Rycholost číselnice lze snadno ověřit, při natažení na číslo 8 musí běh trvat 1 s (8 impulzů + 200 ms mezera).

To je snad vše k pulzní volbě.

Hodnocení článku: