Jste zde

Pulsní volba

Nevíte, jak funguje pulsní volba ? První ze série článků o telefonní technice.

Jedná se o vynález snad ještě z konce minulého století. Je pro lidstvo ( a hlavně SPT TELECOM) dost ponižující, že v tak pokrokové oblasti, jako komunikace bezesporu jsou, používáme beze změny stejný systém již 100 let, a to mnohdy bez možnosti modernější alternativy. 

Jak to funguje :
Pulsní volba je založena na vysílání sledu impulsů, oddělených mezerami, s definovanou minimální délkou. Pulsy se generují zkratováním sluchatka, (aby vám neupadlo ucho) a přerušováním vzniklého zkratu kontaktem číselnice v daném poměru. 4íselnice je navíc zapojena tak, aby za každým vytočeným číslem byla mezera délky zhruba dvou pulsů, pro jednoznačné oddělení jednotliových vytáčených čísel.

Ústředny byly většinou mechanické z sad releových sítí a přepojovacích prvků. Mechanicky se tak vytvořila spojová cesta pro váš hovor skrz všechny ústředny a na té první ústředně se do obvodu dodávalo potřebné napětí. Obsazovací přerušovaný tón se často generoval pomocí mechanické vačky. 

Výraznou nevýhodou pulsní volby je její pomalost. Než vytočíte jediné číslo. Třeba nulu (10 impulsů), stihne druhý telefon po DTMF odeslat celé tel. číslo a již dostat od ústředny vyzváněcí tón. V každém modemu, který podporuje pulsní volbu je relé, nebo dvě (relativně drahá a velká součástka), které kontaktem linku přepíná mezi zkratem a rozpojeným obvodem a tím pulsně vysílá volané telefonní číslo. Jedná se vlastně o proudovou smyčku.

Problémy a jak na ně :
Problém pulsní volby v ČR je především v tom, že zatímco v okolních zemích (často i těch na východ od ČR) je digitální ústředna, která ji podporuje pouze z důvodu zpětné kompatibility. Jsou zde ústředny, které nic jiného neumějí, protože často pamatují mr. Husáka jako švarného jinocha a tranzistorů je v nich jako šafránu. Právě tyto ústředny jsou důvodem, proč váš modem  nedokáže občas vytočit správně číslo. Mnohdy pomůže mezi jednotlivé číslice vložit symbol čárky. Zařízení kompatibilní s Hayes AT příkazy (všechny na současném trhu) vloží mezi vytáčení jednotlivých číslic mezeru. Délku této mezery určuje v sekundách číslo v registru S8. (viz manuál k vašemu modemu). Díky tomu "stihne" i reléová ústředna přepnout mechanický křížový volič na další číslo. 
Modemy jsou standardně nastaveny na výrazně nižší dobu mezi čísly než rotační číselníky, kde je mezera dána výběrem čísla a natažením pružiny.

Bastlířova poučka : 
Díky pulsní volbě se snadno dovoláte, až vás nějací gangsteři zavřou do místnosti a rozšlapou telefon. (viz americké filmy)  Stačí vymontovat mikrotelefon (sluchátko v sérii s mikrofonem) a připojit dva dráty přímo do telefonní zdířky. (aktivní dva vodiče ze čtyř poznáte třeba na suchém rtu protože v nich je 60 V (pokud budete mít ret vlhký, zkuste jinou část těla, 60V není zase tak málo). Číslo stačí vytočit zkratováním obou vodičů oproti rozpojení. Někde to funguje i zkrat oproti odporu mikrotelefonu, ale to není jisté. Vytočení vyšších čísel (třeba nuly - 10 impulsů) je potřeba nacvičit. Mělo by to fungovat všude po světě, kde je povolená pulsní volba. 

Z toho plyne, že čtenáři našeho serveru nebudou hloupé bezduché oběti, které musí přiletět zachránit Superman, ale zemřou na ránu elektrickým proudem, protože si v tom rozrušení spletou zásuvku telefonu a 220 V :-)
 

Protože na první verzi tohoto článku, která byla poněkud zavádějící se ozvalo mnoho našich čtenářů, doplnil jsem výše uvedený článek a ZDE najdete popis zapojení telefonu.

Hodnocení článku: