Jste zde

Rezonance výškového reproduktoru

Chcete potlačit rezonanci výškového reproduktoru - čtěte.

  Zvláště starší typy výškových reproduktorů ( bez ferrofluidu který také tlumí mechanické rezonance ) mají na rezonanční frekvenci (1-1,5kHz) převýšení na impedanční charakreistice. Proto je vhodné použít kompenzaci(obr.1) která tuto rezonanci potlačí. Zvláště je dobré použít kompenzaci pokud výškový reproduktor pracuje blízko rezonančního kmitočtu, případně pokud použijeme vyhýbku o malé strmosti (6dB/okt), nebo pokud chceme reproduktor více zatěžovat.


  Schéma zapojení filtru :

  C=0,1592/(Re*Qes*fs)
  L=0,1592*Qes*Re/fs
  Rc=Re+ (Qes+Re)/Qms

  Re – stejnoměrný odpor
  fs – rezonanční frekvence
  Qe – elektrický činitel jakosti
  Qms – mechanický činitel jakosti


  Problém je ale v tom, že u mnoha výškových reproduktorů neznáme činitele jakosti. V tom případě můžeme použít přibližné vztahy:

  C=0,03003/fs
  L=0,02252/(fs*fs*C)

  A odpor Rc použijeme s hodnotou odpovídající jmenovité impedanci, pokud máme možnost impedanci měřit, můžeme s hodnotou rezistoru experimentovat, např. zvětšovat o 0,5Ohmu, dokud nedosáhneme lepšího výsledku.

  Impedanční charakteristika reproduktoru s kompenzací vypočtenou dle přibližných vzorců:

  Z obrázku je patrné, že i při použití přibližných vzorců se impedanční charakteristika značně zlepší.  Autor textu: Michal Kellner

Hodnocení článku: