Jste zde

Simulace el. obvodů - II - TINA

Popis a úvod do ovládání dalšího z programů pro elektronickou simulaci a analýzu.

  TINA

  Tento program, který lze stáhnout např na adresách http://www.TINA.com/, DESIGNSOFTWARE a EDISONLAB, je řešen podobně  jako Electronics Workbench. Demoverze je značně omezena, a pro vážnou práci se proto příliš nehodí. Omezení je totiž vztaženo nikoliv na počet součástek, ale na počet uzlů. Tím jsou automaticky vyřazeny všechny obvody s integrovanými obvody. I přes tento nedostatek si program z několika důvodů zaslouží vaši pozornost.

  • K dispozici jsou neomezené knihovny součástek a je možné získat z nich potřebné parametry do jiných simulačních  programů
  • Demoverze je doplněna 150 komentovanými příklady simulovaných zapojení, což je ideální studijní pramen pro práci se simulačními programy obecně
  • Je zabudován neomezený inerpreter jazyka blízký Pascalu, takže získáte jednoduchou programovatelnou kalkulačku se solidním grafickým výstupem
  • Grafické výstupy programu jsou vektorové a lze je snadno přes schránku přenášet do jiných aplikací (OLE).
  • Program disponuje unikátní symbolickou analýzou, takže jako výstup některých typů analýz získáte přímo analytický vztah a ne jen číselné vyjádření
    
  Obrazovka programu :

  vzhled programu

  Podobně  jako u programu EWB jsou součástky tematicky rozdělenydo šuplíků a jsou k dispozici dva režimy simulace. Protože interaktivní režim se mi mnohem více líbí u EWB, používám TINU jako klasický simulátor spouštěním jednotlivých simulací (DC, AC, Transient, Noise atd.). Všimněte si, že je sympaticky vyřešeno zadávání parametrů zdroje signálu. Na dalším obrázku je ukázána analýza pásmové propusti - Wienova článku.

  Analýza Wienova článku

  simulace Wienova článku

  Po zakreslení obvodu a definování výstupního uzlu (out) byla spuštěna symbolická analýza (Analysis-Symbolic Analysis-AC transfer). W je napěťový přenos (Au) a písmenko s zastupuje operátor, který je u nás značen písmenkem p (komplexní kmitočet jé omega). Je možné zvolit i dosazení hodnot prvků do vztahu (Semi-Symbolic AC transfer), nebo vyjádřit vztah pro výstupní napětí. Zde je zapotřebí upozornit na chybu při dosazování fázového posuvu v semisymbolickém vyjádření vztahu pro výstupní napětí - stupně  místo radiánů :-(

  Při spuštění klasické střídavé analýzy (AC Analysis-AC Transfer Characteristic) lze získat kromě  klasických přenosových charakteristik (naznačeno miniaturou v pravém dolním rohu) i Nyquistovy charakteristiky v komplexní rovině.. Lze kurzorově  odečítat souřadnice současně  s kmitočtem posouváním rámečku s písmenkem a v liště, což je v obrázku naznačeno. K dispozici je i simulace odezvy na jednotkový skok.

  Symbolickou analýzu lze využít i k stejnosměrné analýze obvodů a ověřit si tak své znalosti při řešení nezatížených a zatížených děličů napětí a podobných školních úloh. Pro opakování znalostí z automatizace, či pro vyšetřování stability přenosové soustavy lze v rámci symbolické analýzy zobrazit v komplexní rovině  i póly a nuly soustavy. Mě, jako kantorovi na průmyslovce, se tyto možnosti symbolické analýzy velice líbí. Analytický výraz je podle mne mnohem cenější než přibližný číselný výsledek :-).

      
  REKLAMA
  Oficiálním distributorem programu TINA v zemích bývalého Československa je slovenská firma CADIX s. r. o..
  Simulační program je doplněn v ucelený systém pomocí hardwarových měřících karet s podobným ovládáním jaké mají virtuální přístroje programu. Cena ostré verze programu a stavebnice je přiměřená příjmům občanů západního světa, a většina z nás se tedy bude muset opět spokojit s demoverzí..
   
  Jednotlivé díly seriálu :
  1. Electronics Workbench
  2. Úvod do programu TINA
  3. TINA - Stejnosměrná analýza  HW server doporučuje knihu tohoto autora :
   
  SIMULAČNÍ PROGRAMY pro elektroniku
   
  Nakladatelství :  BEN
  Autor : ing. Robert Láníček
  Rok vydání : 2000
  Počet stran : 118
  CENA s CDROM : 299 Kč
Hodnocení článku: