Jste zde

Stabilizátory HOLTEK

Stabilizátory HT10xx jsou třívývodové CMOS stabilizátory pro napětí 1.5, 3, 3.3, 3.6, 4.4, 5 a 7

V, určené pro bateriové aplikace. Vlastní spotřeba stabilizátoru, se pohybuje v řádech jednotek

mikroampér.

Technické informace

Jak již bylo řečeno stabilizátory se vyrábějí v pouzdře TO-92 ve dvou provedeních. V datasheetu je nakresleno ještě třetí provedení SOT-89, které ale v tabulce typů není uvedeno. Rozložení vývodů obou provedeních jsou na obrázku 1.
 

Pouzdra TO-92
Varianty rozložení vývodů u pouzdra TO-92.

Doporučené zapojení obvodu je podobné doporučenému zapojení s typem 78xx. Pouze výrobce navíc doporučuje vést zem z jednoho místa. Při měřeních byl obvod na univerzální prototypové desce, někdy i bez kondenzátorů, a přesto nebyly problémy s kmitáním a podobně.

Velmi zajímavou vlastostí je minimální teplota pouzdra i při maximálním zatížení. Teplota nikdy nepřesáhne cca 45 stupňů C. Díky tomu nehrozí problémy známé z 78xx s umistováním daleko od krajů plastové krabičky atd..
 

Doporučené zapojení
Obrázek 2: Doporučené zapojení obvodu HT10xx.

Výsledky měření

Vzhledem k uvedeným hodnotám v katalogu, jsem doufal, že na tomto místě budu moci napsta jakou barvu má kouř, vycházející z obvodu při zkratu nebo překročení vstupního napětí. Obvod HT1030 vydržel zkrat 20 minut, při napájecím napětí 24V bez úhony. Při přepólování pouze zkratuje napájecí zdroj.

Měřeno bylo pět vzorků HT1030 a pět vzork HT1050. Všechny vzorky se samozřejmě od sebe podstatně neliší.
 

Zatěžovací charakteristika
Obrázek 3: Zatěžovací charakteristika HT1030.

Ze zatěžovací charakteristiky vyplývá, že obvod je možné zatížit v krajním případě dvojnásobným proudem, než udává výrobce.
 

TypMin Iss
[µA]
Max Iss
[µA]
HT1030 2.38 2.93
HT1050 2.72 2.86

Vlastní odběr ze zdroje naprázdno.

Závěr

Vzhledem k předpokládanému použití těchto stabilizátorů v bateriových přístrojích, neexistuje jeho záporný protějšek. Jinak se jedná o velmi dobrý integrovaný stabilizátor s minimální spotřebou a minimálním vlastním ohřevem.

Bližší informace naleznete přímo u výrobce - zde

 


Obvody firmy Holtek u nás prodává téměř pouze  firma ELATEC - www.elatec.cz

 

Tomáš Kouba & Jan Řehák

Hodnocení článku: