Jste zde

Výroba plošných spojov fotocestou v malých množstvách

Popis technologie výroby malých sérií plošných spojů.

  1. Úvod
  2. Príprava predlohy.
  3. Príprava kuprextitovej, kuprexkartovej dosky pre osvit.
  4. Osvit dosky
  5. Vyvolanie nasvietenej dosky, vyleptanie
  6. Vyleptanie, povrchová úprava spoja
  7. Sumár vecí potrebných na výrobu
  8. Záver

1. Úvod
V praxi sa človek, ktorý sa zaoberá elektronikou – vývojár alebo konštruktér, ktorý zostavuje elektronické zariadenia podľa schém z časopisov, stretne viac-menej vždy s problematikou vyhotovenia plošných spojov (ďalej tiež len spojov alebo DPS) pre požadované elektrické zapojenie. Sú rôzne spôsoby zhotovenia spojov – napríklad ručné kreslenie, či už lievikovým pierkom alebo vodoodolným „fixom“ až po priemyselnú veľkoobjemovú výrobu. Posledný spôsob je pekný, ale náročný na prípravu podkladov a pre dva kusy spojov veľmi drahý. Prvý je pomerne lacný, ale plošný spoj pri akejkoľvek snahe vyzerá neprofesionálne a často sa zabudne nejaký spoj nakresliť a musí sa v hotovom spoji po najdeni tejto chyby doplniť slušne zahnutým a prispájkovaným tenkým vodičom.

V následujúcom članku opíšeme výrobu plošných spojov fotocestou, vhodnú pre malé množstvá – pomocou masky na filme, jej prenose na cuprextit (cuprexkart), vyvolanie, vyleptanie a úpravy spoja po vyleptaní. V článku sa tiež budeme zaoberať zhotovením predlohy na filme. Ak používame vhodný program na návrh spojov, celý proces (od návrhu spoja po zhotovenie) je pomerne krátky, opakovateľný, prípadné chyby spoja je možné v programe na návrh spojov odstrániť a celý cyklus znova opakovať – táto vlastnosť je asi bezkonkurenčná oproti klasickému ručnému kresleniu spojov. Uvedeným spôsobom je možné dosiahnuť bežne spoj tahaný medzi plôškami integrovaného obvodu bežného DIL puzdra. 

2. Príprava predlohy.
Základom úspechu pri výrobe plošného spoja je zhotovenie dobrej masky na fólii, ktorá musí byť kontrastná a spoje musia mať ostré hrany (nie rozmazané). Masku je možné zhotoviť klasicky fotocestou (pomocou fotografického aparátu a vyvolávaním ako čiernobiele fotografie) – tento spôsob je zastaralý a zdĺhavý. Ďalšia možnosť je zhotoviť masku pomocou počítača a tlačou na tlačiarni. Druhý spôsob je komfortnejší ako predošlý. Ako programové vybavenie na návrh spojov sme zvolili program EAGLE od firmy CadSoft. V minulosti sme pracovali tiež s programami ORCAD, REDAC, PCAD, SMARTWORK, FERDA – tieto programy nám nevyhovovali či už pre nekomplexnosť (dal sa kresliť iba spoj bez elektrickej schemy) alebo veľkú rozsiahlosť – ktorú obyčajný ľudový človek bežne neobsiahne. Program EAGLE umožňuje nakresliť elektrickú schému (dokonca podľa naších noriem a v metrickej sústave), previesť ju do návrhu plošných spojov, rozmiestniť na DPS súčiastky, spustiť autorouter (automatický návrh spojov) a príp. dotiahnuť spoj ručne. Samozrejme je možné využívať alebo vynechať  zo spomínaného cyklu niektoré časti – je možné si nakresliť len schému, alebo navrhnúť spoj bez schémy, alebo vynechať autorouter. Program EAGLE je možné kúpiť, alebo používať bezplatne freeware verziu, ktorá oproti plnej má tieto obmedzenia: max.veľkosť spoja 100x80mm, max. 2 vrstvy,  elektrická schéma môže mať len 1 výkres. Program je možné nahrať zo servera http://www.CadSoftUSA.COM/.

 Spôsob zhotovenia predlohy sme zvolili nasledujúci: vytlačenie spoja v mierke 1:1 na priehľadnú fóliu na laserovej tlačiarni (používame pozitívny svetlocitlivý lak, a preto spoje musíme mať čierne). Je potrebné si zaobstarať vhodnú fóliu do tlačiarne, aby sa nám pri tlači neroztavila na zapekacom valci. Je možné ju dostať kúpiť v papiernictve ako „Fólia do laserových tlačiarni“ – jeden kus A4 stojí cca 12,- SK. Alternatívou je vytlačenie predlohy na striekacej tlačiarni – Deskjet, ale fólia je drahšia – cca 40,- SK. Známa vlastnosť laserovej tlače – zlé krytie tonerom väčšej tlačenej plochy, sa prejaví pri spojoch hrubších cca 3 mm (výnimka je viac-menej čerstvý toner). Uvedenú vlastnosť sme eliminovali vytlačením spoja dvakrát a tieto dve fólie sme vzájomne prekryli a spojili lepiacou páskou (izolepou) na protiľahlých krajoch. Tlač sme zvolili tak, aby strany folií s vytlačenými spojmi boli pri sebe, čím eliminujeme hrúbku fólie (čiže musíme mať zrkadlovo vytlačené predlohy).
Takto zhotovená predloha má dostatočný kontrast medzi priehľadnou a čiernou plochou, v opačnom prípade môže nastať čiastočné vyleptanie spoja zhotoveného pomocou nevhodnej predlohy. Pretože fólia je pomerne drahá, ak je to možné, rozstrihneme  foliu na formát A5 a je možné na takýto list vytlačiť dva spoje vedľa seba (fóliu preženieme tlačiarňou dva razy – raz normálne a raz otočenú o 180 stupňov). Pri tlači je možné, že kresby sa rozmerovo odlišujú – zrejme z dôvodu pracovnej teploty tlačiarne – odporúčame pred tlačou na fóliu, vytlačiť spoj na papier. Ak napriek tomuto rozmery nesedia – musíme vytlačiť viac predlôh a vybrať tie, ktoré sú najvhodnejšie.

3. Príprava kuprextitovej, kuprexkartovej dosky pre osvit.
Ďaľším krokom je príprava kuprextitovej, kuprexkartovej dosky (ďalej len KKD :-)) s medenou vrstvou, z ktorej chceme vyrobiť plošný spoj. Pripravíme si KKD (napr. odstrihnutím ručnými nožnicami na plech :-))), ktorá bude mať rozmery o 10 mm väčšie ako skutočný spoj – prídavok 5mm pre každú stranu (neskôr nanesená svetlocitlivá vrstva sa na krajoch pri tvrdnutí môže zmrštiť). Medenú plochu tejto KKD vyčistíme (ja používam „domácu pastu“ TORO a trochu vody), čím zbavíme med okysličenej vrstvy. Ako svetlocitlivú vrstvu používame prípravok - spray POSITIV RESIST (niekde uvedený tiež ako POSITIV 20), ktorý je bežne dostat v zasielkových službách (treba si pozriet ceny - bývajú rozdielne). KKD pred nástrekom pretrieme na sucho handrou, ktorá nepúšťa chlpy – čím viac-menej odstránime prach z KKD. Uvedený POSITIV nastriekame na KKD (na medenú stranu :-) ) rovnomerne, v tenkej vrstve zo vzdialenosti cca 20 cm (nie je kritické), čím sa na medi vytvorí tmavozelená vrstva, ktorá je citlivá na UV žiarenie. Vrstvu necháme vytvrdnúť – pri teplote 20°C - 24 hodín, alebo necháme túto vrstvu zaschnúť cca 15 min. a dosušíme ju fénom na vlasy cca 15 min. Vyrobca udáva pre teplotu 70°C dobu 15 min.

4. Osvit dosky
Na osvit je potrebné použiť svetlo bohaté na UV žiarenie. Je možné použiť horské slnko, alebo len výbojku z neho (!!!pozor je ju potrebné zapojiť do serie s vhodnou  tlmivkou!!!). Ja som po dlhšom čase zohnal výbojku – bol to problém.

KKD so svetlocitlivou vrstvou hore položíme na podložku, kde ju budeme nasvecovať. Na svetlocitlivú vrstvu položíme predlohu na fólii – je potrebné dať pozor, aby nebola stranovo obrátená. KKD s fóliou zaťažíme priehľadným sklom (napr. z knižnice – skrinky na knihy :-), čím dosiahneme priľahnutie fólie ku KKD. Na takto pripravenú “sústavu” postavíme UV výbojku vo vzdialenosti cca 30 cm a zapneme ju. Osvit má trvať podľa výrobcu POSITIV laku 3-8 min. Mne sa osvedčilo 6 až 7 min (ak je dobre spravená predloha, t.z. že spoje sú sýto čierne, táto doba nie je kritická, pri pokusoch doba musela byť min. 3 min – bude závisieť zrejme aj od výkonu výbojky). Je potrebné si uvedomiť škodlivosť UV žiarenia, a preto je potrebné zaistiť, aby sa počas osvitu nikdo nezdržiaval v dosahu svetla žiarivky!!! Po skončeni nasvietenia vypneme žiarivku – pozor je horúca. V prípade, že chceme nasvietiť ďalší spoj, musíme počkať, až sa žiarivka trochu ochladí – v opačnom prípade nemusí “nabehnúť” a nebude svietiť. Po nasvietení vyberieme KKD a vyvoláme ho.

5. Vyvolanie nasvietenej dosky, vyleptanie
V úvode tejto časti chceme hlavne upozorniť, že sa bude manipulovať so žieravinou (NaOH – hydroxid sodný), ktorá pri kontakte s pokožkou ju likviduje až do krvi (vlastná skúsenosť ). Preto je potrebné byť pri manipulácii s vývojkou príslušne opatrný a pri akomkoľvek styku s ňou (a podozrení) postihnuté miesto vymyť prúdom vody. Preštudujte si obal tejto chemikálie - postupy pri jej zasiahnutí!!!

 Na vyvolanie nasvietenej dosky ja možné použiť k tomu určenú vývojku Atznatron (dostať ju možno tiež v zásielkových službách v 10g balení pre 1 liter). Uvedená vývojka je vlastne NaOH – hydroxid sodný, ktorý je možné bežne kúpiť v predajňach farby-laky v 1kg balení za cca 90 SK, čo je omnoho lacnejšie ako Atznatron (cca 35,- Sk / 10g). Doporučenie: pri kúpe plechovice sa jej nechytajte, nechajte si ju zabaliť do tašky alebo papiera predavačom. 

 V prípade, že použijete balenie NaOH v plechovici, je potrebné mať na odváženie potrebného množstva – 7 az 10 g pre 1 liter vody, váhy. Je možné použiť váhu malých hmotností, zakúpenú v kuchynských potrebách. Kryštáliky NaOH kladieme na váhu, na pripravený papier a naberáme ho tiež papierom. Po zvážení potrebného množstva nasypeme opatrne kryštáliky do pripravenej 1L fľaše s uzáverom a papieriky vyhodíme do smetí. Kryštálikov sa nechytáme! Fľašu doplníme studenou vodou do 1L. Po rozpustení kryštálikov je možné nasvietenú dosku v tomto roztoku vyvolať. Pokiaľ je to možné, nepoužívame na chemikálie potravinové nádoby (aby nedošlo omylom k požitiu chemikálií). Doporučujeme tiež nalepiť na fľaše s chemikáliami nálepky s výstrahou POZOR JED a popisom čo tam je.

 KKD vyvolávame, až kým sa nerozpustí nasvietená svetlocitlivá vrstva – bude vidno medenú plochu, zostane len obrazec s plošnými spojmi. Ak je predloha dobre urobená, nevadí, ak spoj zostane vo vývojke aj dlhšie. Približná doba vyvolávania je cca 1 až 4 min. Vyvolanú KKD umyjeme opatrne pod tečúcou vodou. Na vyvolanie sa odporúča používať čerstvo namiešanú vývojku.

6. Vyleptanie, povrchová úprava spoja
KKD po vyvolaní je možné vyleptať klasicky v chloride železitom, alebo v HCl+H2O2. Po vyleptaní svetlocitlivú vrstvu zotrieme pomocou handry, namočenej v acetóne - riedidlo C6xxx (iné – benzín, toluen, S6xxx neskúšajte, nejde to). Na záver zastrihneme spoj podľa rozmerov, prípadne zabrúsime hrany, nastriekame letovacím lakom, necháme uschnúť, vyvŕtame diery, atď, atď, atď – ale to už určite poznáte.

7. Sumár vecí potrebných na výrobu
V tejto časti zosumarizujeme potrebné predmety - chemikálie k výrobe plošných spojov fotocestou v malom:

a) Svetlocitlivá vrstva POSITIV 20 - dostať ju kúpiť v predajniach s elektrosúčiastkami, alebo v zásielkových službách s elektrosučiastkami.
b) Vývojka – dostať ju kupiť v spomínaných predajniach ako ATZNATRON, alebo je možné použiť NaOH – hydroxid sodný v predajniach farby-laky. Pozor je to žieravina!!!
c) Kuprextitová, kuprexkartová doska – doska na ktorej budú zhotovené plošné spoje.
d) Výbojka bohatá na UV žiarenie – je možné použiť horské slnko, alebo výbojku k tomu určenú.
e) Fólia – druh podľa tlačiarne na ktorej budeme tlačiť predlohu so spojmi – pre laserové, alebo deskjet tlačiarne. Druhý typ je drahší. Fólie dostať kupiť v papiernictve. 
f) Chemikálie pre vyleptanie medi – výber podľa toho kto ako je zvyknutý – chlorid železity, alebo HCl+H2O2..
g) Acetón – čiže riedidlo C6000, pre odstránenie svetlocitlivej vrstvy po vyleptaní spoja.
h) Letovací lak – pre povrchovú úpravu vyleptaného plošného spoja.
i) Počítač s tlačiarňou – plus program na návrh plošných spojov.
j) Ostatné – sem patria predmety, ktoré sme vyššie nespomenuli napr.: nádoby na chemikálie, voda (najlepšie tečúca), náradie na opracovanie spojov, handry atď.
 

8. Záver
V článku som popísal výrobu plošných spojov fotocestou v malých množstvách v tzv. domácich podmienkach, kedy nemáme k tomu vyhradené priestory, zariadenia. Snažil som sa klásť dôraz na bezpečnosť pri praci – ja tieto spoje robím doma v kuchyni, nie je to ideálne, ale dá sa to – rodina má naštastie pochopenie pre moje hobby. Možno niektoré spôsoby, ktoré som opísal, sa budú zdať smiešne, ...ale nie som chemik a robiť plošné spoje chcem... Poznámka redakce :

V výrobě DPS není třeba používat pouze zmiňované fólie. V redakci jsme několikrát experimentálně vyzkoušeli použití obyčejného pauzovacího papíru. Při tisku předlohy bylo potřeba pouze nastavit maximální sytost barev (na naší HP LaserJet stupeň 5) a doba osvitu obyčejným horským sluníčkem se musí prodloužit na 15 až 20 minut.
Při použití pauzáku se nesmí 2x tisknout na tentýž papír, protože pauzák se při každém projetí pecí laserové tiskárny smrští. 

Vyzkoušeli jsme i výrobu oboustraných neprokovených PCB. Ta je však náročná na šikovnost, neboť fólie je třeba přesně sesadit, vložit mezi ně plošný spoj,slepit a nasvítit z obou stran. Při přetáčení se však plošný spoj nesmí posunout, což vyžaduje značnou praxi.

Hodnocení článku: