Jste zde

Watch-dog Fujitsu - hlídací pes vašeho procesoru

Při pasení procesorů je nutné je dobře ohlídat. Protože ovčák (čti autor) nemůže být stále

přítomen na pastvinách, nechává za sebe hlídat jiné. Nejlepšími hlídači procesorů jsou hlídací psi (čti

watch-dog). Nepotřebují mnoho péče ani krmení a svou práci dělají dobře.

Při pasení procesorů je nutné je dobře ohlídat. Protože ovčák (čti autor) nemůže být stále přítomen na pastvinách, nechává za sebe hlídat jiné. Nejlepšími hlídači procesorů jsou hlídací psi (čti watch-dog). Nepotřebují mnoho péče ani krmení a svou práci dělají dobře.
 

Watch-dog by měl diagnostikovat následující stavy :

    • Podezřelé napájecí napětí, zazálohuj všechna data
    • Padá napájení, přepni se na bateriové a vypni některé periferie..
    • Podezřele dlouho CPU neodpovídá, Zresetuj ho, nebo některé periferie.
Některé watch-dogy sa však specializují jenom na něco z toho...
Dnes bychom vám chtěli představit opomínané zajímavé WatchDogy firmy Fujitsu..

MB3771

Základní zapojení obvodu MB3771. Prvním z rodiny hlídacích obvodů je obvod MB3771. Nejedná se o klasický watch-dog, ale pouze o obvod pro monitorování poklesu napájecího napětí. (lepší obdoba TL 7705)  Základní zapojení obvodu vidíte na obrázku vpravo. Jedná se o klasický případ monitorování napájecího napětí. To co činí tento obvod odlišný od spousty jemu podobných je možnost monitorování více úrovní napětí. Tedy například napájecího napětí 5V pro TTL logiku aplikace a 12V pro motor pevného disku, nebo CD ROM. Při použití jiného obvodu by se to neobešlo bez spousty dalších součástek, nebo dokonce druhého monitorovacího obvodu. Tady toho lze dosáhnout pouhým přidáním dvou odporů jako děliče pro nastavení úrovně hlídaného napětí. Schema zapojení je vidět na následujícím obrázku. Obvod se vyrábí v provedení DIP-8, SIP-8 a FPT-8.
Monitorování dvou úrovní napětí.


Základní parametry obvodu MB3771
ParametrSymbolHodnotaJednotka
Napájecí napětí VCC -0.3 ­ +20 V
Vstupní napětí A VSA -0.3 ­ VCC+0.3 V
Vstupní napětí B VSB -0.3 ­ +20 V
Vstupní napětí C VSC -0.3 ­ +20 V
Ztrátový výkon (Ta < 85 °C) PD 200 mW

Download datasheetu k MB3771 z December 1998.MB3773


Základní zapojení obvodu MB3773 Obvod MB3773 je již klasickým spojením obvodu pro monitorování napájecího napětí a watch-dogu. Obvod obsahuje komparátory pro hlídání napájecího napětí, vstup pro externi kondenzátor pro nastavení maximální možné prodlevy před resetem watch-dogu a výstupy na inverovaný i neinvertovaný reset procesoru. Doba náběhu RESET signálu po výpadku napájecího napětí je TPR = 1000 CT. Reset watch-dogu nastává po case TWD = 100 CT od poslední sestupné hrany signálu CK, a jeho trvani je TWR = 20 CT. Při doporučené hodnotě CT = 0.1µF jsou hodnoty následující:

TPR 100 ms
TPR 10 ms
TPR 2 ms
Obvod se opět vyrábí v provedení DIP-8, SIP-8 a FPT-8.
 
 

Základní parametry obvodu MB3773
ParametrSymbolHodnotaJednotka
Napájecí napětí VCC -0.3 ­ +18 V
Vstupní napětí VS -0.3 ­ VCC +0.3 (< +18) V
Vstupní napětí pro externí RESET VOH -0.3 ­ VCC +0.3 (< +18) V
Ztrátový výkon (Ta < 85 °C) PD 200 mW

Download datasheetu k MB3773 z December 1998.


MB3793


Základní zapojení obvodu MB3793
Posledním zde popsaným obvodem, je obvod MB3793. Jedná se opět o klasické spojení monitoru napájecího napětí a watch-dogu, avšak tento obvod obsahuje dva vstupy pro pulsy od procesoru. To znamená, že je určen pro hlídání dvou propojených procesorů tak, že při zablokování kteréhokoliv z nich jsou oba restovány. Navíc je vyveden vstup pro externí zákaz resetu watch-dogu. To může sloužit pro dočasné zablokování funkce např. při přenosu velkých balíků dat, kdy by jeden z procesorů nestihl vygenerovat puls. Časové konstanty se nastavují pomocí externích kapacit. Výstup pro reset procesoru je pouze invertovaný. Obvod existuje v provedení pro 4.2V a v provedení pro 3V. Pro větší série je možné detekční napětí maskou při výrobě nastavit v rozsahu 4.9 až 3V v kroku 0.1V Obvod se vyrábí v provedeních DIP-8 a FPT-8.


 
 
Základní parametry obvodu MB3793
ParametrSymbolHodnotaJednotka
Napájecí napětí VCC -0.3 ­ +7 V
Vstupní napětí CK1 VCK1 -0.3 ­ +7 V
Vstupní napětí CK2 VCK2 -0.3 ­ +7 V
Vstupní napětí INH VINH -0.3 ­ 7 V
Ztrátový výkon (Ta < 85 °C) PD 200 mW

Download datasheetu k MB3793 z December 1998.


Ceny obvodů v nejrůznějších v ČR firmách :
 

Firma :     Ryston GM electronic PS elektronik    Compo     Tipa
MB3771 -    1 ks 21,76  27,70 26 38,00 
50 ks 26,15 23,56 22,90
100 ks 25,16 22,80 33,60

MB3773 - 1 ks 29,30  20,90 20 52,00 
50 ks 19,59 18,35 19,90
100 ks 18,61 17,76 46,40

MB3793 - 1 ks 52,11  88,00
50 ks
100 ks 78,40
 
Hodnocení článku: