Jste zde

Fólie pro výrobu plošných spojů

Popis domácí výroby DPS (desek plošných spojů) pomocí fólie modré barvy, kterou stačí vytisknout v

tiskárně, přilepit a vyleptat DPS.

  Článek popisuje domácí výrobu DPS (desek plošných spojů) pomocí fólie modré barvy, prodávané k tomuto účelu. Fólie je určena pro jednoduchou a rychlou výrobu plošných spojů podstatně jednodušším postupem než je běžná fotocesta.

  Potřebné vybavení :

  • Počítač a laserová tiskárna případně kvalitní kopírka, 
  • materiál na výrobu plošných spojů - cuprextit, 
  • jemný smirkový papír, 
  • žehlička, 
  • leptací médium - nejlépe chlorid železitý, ředidlo, např. aceton, misku na leptání 
  • modrou fólii


  Princip :

  Čirá fólie má na jedné straně nanesen tenký modrý povlak. Na laserové tiskárně nebo kopírce se na tento povlak zrcadlově natiskne obrazec spojů, který se potom teplem a tlakem přenese na měděnou plochu desky. Nažehlený obrazec chrání místa mědi před odleptáním. Po odleptání se tento ochranný obrazec snadno odstraní a vznikne finální DPS.
   

  Postup při tisku :

  V jakémkoli editoru pro tvorbu plošných spojů, případně v jiném programu vytvoříme obrazec plošného spoje. Je vhodné jej před tiskem na fólii zkušebně vytisknout pro kontrolu na normální papír. Pokud pak máte jistotu, že je motiv navržený správně, můžete vše nachystat pro tisk na fólii. Nejprve je potřeba obrazec zrcadlově převrátit, buď nastavením mirror v ovladači tiskárny, nebo otočením v programu, případně jej rovnou navrhnout zrcadlově. Další možností je nascanování motivu z papíru, rovněž zrcadlově. Pak je vhodné nastavit kontrast toneru v ovladači na maximum a používat pouze kvalitní cartridge. Pak vložte fólii do tiskárny tak, aby bylo možno tiskonout na matnou stranu a zadejte příkaz tisku. Pro tento proces je možné použít i kvalitní kopírku.
   

  Postup při zažehlování :

  Materiál pro výrobu DPS - cuprextit je potřeba nejprve důkladně odmastit, nejlépe přešmirglovat velmi jemným smirkem pod tekoucí vodou a důkladně osušit, případně před tiskem předem mírně nahřát. Poté jej položte na pevnou podložku a natištěný motiv na modré fólii položte matnou, tedy potištěnou stranou tak, aby byl celý obrazec natištěný tonerem směrem k měděné fólii po celé ploše budoucího plošného spoje. Poté nastavte žehličku na teplotu hedvábí a přiložte na ně žehličku. Není vhodné přejíždět sem a tam, mějte žehličku po dobu asi 30 s na jednom místě. Poté na chvíli oddělejte a opět na 15 s přiložte. Podle originálního návodu je vhodný čas na ukončení prohřívání prostoupení černého toneru skrze modý povlak až k fólii, což je pod žehličkou při oddělání viditelné. Modrou fólii sundejte z cuprextitu až po důkladném vychladnutí materiálu, jinak poškodíte spoje. Na cuprextitu by měl zůstat pouze přežehlený motiv krytý tonerem, místa pro odleptání my měly být holé, měděné. Případné kazy je potřeba buď odstranit, nebo doretušovat ( lak na nehty ap.).

  Pokud použijete příliš nízkou teplotu, nepřenese se celý motiv kvalitně, pokud zase vysokou, toner se přepálí a je nepoužitelný. Obecně platí raději déle při nižší teplotě. Správně přesesená fólie je v místech přenosu průhledná, protože se modrý povlak i s tonerem přilepil na cuprextit.
   

  Postup při leptání :

  Zkontrolovanou a vyretušovanou desku ponořte do chloridu železitého, nejlépe hodně teplého a míchejte s miskou. Doba leptání je závislá na vyčerpanosti chloridu, teplotě a intenzitě míchání. Po vyleptání desku důkladně opláchněte, usušte a zbytky toneru odstrante acetonem nebo nitroředidlem. Poté je vhodné přetřít kalafunou v lihu kvůli pájetelnosti.
   

  Shrnutí :

  Tuto desku hodnotili výrobci plošných spojů, nicméně pro testy nepoužívali speciální vybavení a zkušební pracovník neměl ani přílišné zkušenosti s výrobou dps. 
  Na tomto principu výroby DPS  je velmi kritické nastavení teploty, tlaku a času, jakákoli chyba při této operaci znamenání zničení poměrně drahé fólie. Značně se liší zkušenosti jednotlivých uživatelů, každý doporučuje jiný postup, takže je nutné si vše sami důkladně vyzkoušet. To se však vzhledem k ceně fólie může značně prodražit. 

  Nám se například neosvědčila rada počkat na prostoupení obrazce až k nosné fólii, to už bývá pozdě. Toner se rozteče a materiál je nepoužitelný. Metoda krytí tonerem z laserové tiskárny je poměrně nevhodná. Tyto tiskárny byly totiž vyvinuty pro kvalitní tisk kancelářských dokumentů, takže nemají potřebnou rozměrovou přesnost, kontrast toneru a hranovou ostrost. To, co na papíře vypadá na kvalitní motiv se při přenesení změní na hrbatý a zubatý spoj. Navíc ne každý má k dispozici kvalitní tiskárnu s kvalitním tonerem, nemluvě o kopírkách, ty bývají často nekvalitní i na normální textový dokument. Dále je nutné sehnat cuprextit a leptadlo, což v maloobchodě bývá celkem dražší záležitost. 

  A nakonec - při leptání chloridem železitým s tím běžte raději ven nebo do kůlny. Tato chemikálie svými výpary chlóru způsobuje rezivění železa a silně narušuje beton. Takže pokud se vám trocha vylije v koupelně, škoda na zničené vaně, kachličkách, vodovodní baterii i oblečení bývá značná. Metodou leptání peroxid vodíku a kyselina solná se raději vůbec nebudu zabývat.

  (Poznámka redakce : V případě kyseliny solné a peroxidu vodíku nlze jinak než souhlasit, ale metoda leptání DPS pomocí chloridu železitého není zdaleka takový problé. Pokud nepoužíváte příliš vysoké koncentrace, lze při troše opatrnosti bez problémů pracovat v domácích podmínkách bez následků. - Dodržujte bezpečnou vzdálenost od čehokoli smaltovaného, např. vany, používejte několikanásobnou vrstvu novin a mějte dostatek trpělivosti při čekání na výsledek)

  Tato fólie je však rozhodně zajímavým přispěním do technologie výroby pro opravdové kutily, kteří si chtějí vše udělat sami. Jednodušší desky rozhodně zvládnou, po získání zručnosti i složitější a je to rozhodně lepší, než motiv vyškrabávat rýsovací jehlou nebo kreslit ručně fixem na cuprextit. 
  Po zaškolení jde o velmi rychlou metodu což je nejzajímavější. S praxí můžete mít plošný spoj hotový za 15 minut a to jinou cestou nedosáhnete. Vývojáři, kteří dělají jednoduchá zapojení ji jistě přivítají.
   

  Ceny :

  • Cena fólie je 60 Kč bez DPH a minimální odběr je 5 ks. 
   (c) 1999 Jiří Riedel - Firma SEMACH   


  REKLAMA: 

  Tuto fólii dodává firma CADware s.r.o.
  Hálkova 6, 46117 
  Liberec
  tel. / fax: + 420 - 48 - 510 6131 nebo 510 7114

Hodnocení článku: