Jste zde

Jak na světelné zdroje s LED a výkony od 1 až do 400 W

Fairchild Semiconductor vývojářům představuje ucelenou nabídku odpovídajících polovodičových řešení nízko, středně a také vysoce výkonných aplikací pro osvětlení s LED. Cílem se zde stává široká nabídka, jednoduchost nasazení, určitá přidaná hodnota a pochopitelně všudypřítomná maximální účinnost.

Se stále rostoucí oblíbeností aplikací, které při osvětlování na pozici světelného zdroje využívají LED, musí vývojáři čelit nejednomu náročnému úkolu, od složitosti konkrétního návrhu a potřeby špičkové systémové účinnosti až po omezený prostor na desce plošného spoje a komplikované řízení většího počtu dodavatelů, kteří by splnili všechny požadavky jejich návrhu. Fairchild Semiconductor proto nyní vývojářům představuje ucelenou nabídku odpovídajících polovodičových řešení nízko, středně a také vysoce výkonných aplikací pro osvětlení s LED.

Cílem se zde stává široká nabídka, jednoduchost nasazení, přidaná hodnota a pochopitelně všudypřítomná maximální účinnost. Konkrétní řešení zahrnují potřebné součásti v rámci jediného integrovaného obvodu, přičemž vychází z vysoce účinných topologií a zároveň efektivních technologií pro výkonové rozsahy celé řady systémů, od 1 W výše. Můžeme tudíž vyzvednout vysoký účiník včetně malého THD – celkového harmonického zkreslení (Total Harmonic Distortion), kdy dosahujeme prodloužené životnosti a také snížených provozních nákladů, zatímco ještě vyhovujeme globálním energetickým směrnicím.

 
 
Součástí předložených řešení se tak stávají následující čtyři oblasti:
  • PSR (Primary Side Regulating) Flyback pro osvětlení s LED a výkony do 20 W
  • Jednostupňový PFC (Power Factor Correction) Flyback pro výkony 20 W až 50 W
  • Technologie PFC + QR (Quasi-Resonant) Flyback pro aplikace do 100 W a
  • Možnosti typu LLC half-bridge pro výkony do 400 W
 
 
Přestože společnost Fairchild Semiconductor svou nabídkou podporuje různé typy svítidel, nás dnes budou zajímat zejména ty, které jako zdroj světla používají LED, resp. mnoho LED
 

PSR (Primary Side Regulating) Flyback pro osvětlení s LED a výkony do 20 W

V těchto návrzích hrají klíčovou úlohu malé rozměry svítidla a také cena, za kterou se nabízí. PSR (Primary Side Regulating) technologie společnosti Fairchild zde zajišťuje postupy označované jako TRUECURRENT™ spolu s odlišným IP pro špičkové vlastnosti ve spojení s CC/CV v rámci multičipových možností zapouzdření (7SOP / DIP) s vestavěným MOSFETem (1 A / 700 V VDMOS). Nechybí zde ani PSR kontrolér, využívající vnějšího MOSFETu. Využijeme – li ve spojení s LED lampami o výkonech cca 5 W až 20 W možností řešení PSR Flyback, lze z hlediska proudové metodologie dosahovat vyšších účinností a ještě přitom vyloučit potřebu sekundárních zpětnovazebních obvodů.
 
Nabídka řešení Fairchild Semiconductor ZDE
 

Jednostupňový PFC (Power Factor Correction) Flyback pro výkony 20 W až 50 W

Takové světelné aplikace si v rámci omezeného prostoru žádají vysoký účiník spolu s vyšší účinností a také spolehlivostí, než tomu bývá u tradičně poskytovaných řešení. Fairchild zde ve spojení s jednostupňovým řešením typu Flyback nabízí CRM PFC PWM kontrolér, ideální např. pro podhledová svítidla „down light“ s LED o výkonech 10 W až 50 W. Pod špičkovou účinností se přitom podepisují vysoký účiník a nízké celkové harmonické zkreslení, to vše bez nadbytečných součástek. Vyhneme se navíc i docela rozměrným kondenzátorům.
 
Nabídka řešení Fairchild Semiconductor ZDE
 

Technologie PFC + QR (Quasi-Resonant) Flyback pro aplikace do 100 W

Vývojáři zde bývají postaveni před standardní řešení s vysokým počtem součástek, nepříznivou cenou a také nízkou účinností. Fairchild proto přichází s účinnějším řešením typu QR Flyback, které vyniká i v otázce dosahované spolehlivosti, a také s front – endem CRM PFC pro zajištění vysokého účiníku a malého THD. Technologie PFC (Power Factor Correction) + QR (Quasi-Resonant) Flyback vynikne zejména v aplikacích typu pouličních světel s LED, průmyslového osvětlení, pódiových systémů apod.
 
Nabídka řešení Fairchild Semiconductor ZDE
 

Možnosti typu LLC half-bridge pro výkony do 400 W

Tyto aplikace se běžně potýkají s celou řadou neřestí, od vysokého počtu součástek, přes vyšší náklady až po nízkou systémovou účinnost a spolehlivost, o složitosti samotného návrhu ani nemluvě. Fairchild proto dodává integrované řešení typu LLC half-bridge se třemi čipy v rámci jediného zapouzdření. Nechybí zde ani interní MOSFETy s rychlou zotavovací diodou (trr = 120 ns) a zapracovaným budičem hradla ve stylu high side. Pracovní kmitočet se pohybuje až do 300 kHz. Vynechání pulsů, tj. možnosti Pulse Skipping, zase využijeme v případě malého zatížení.
 
Nabídka řešení Fairchild Semiconductor ZDE
 
Pro úplnost ještě zmiňujeme skupinu Mobile Lighting, kterou naleznete ZDE, viz také obr. níže:
 
 
Pokud jde o volně dostupnou literaturu společnosti Fairchild Semiconductor, zabývající se osvětlením, kliknutím na následující náhledy můžeme stáhnout jak
 
  • přehled High Brightness LED Product Overview, tak i
  • příručku Lighting Solutions Guide.
 
 

Download a odkazy:

Hodnocení článku: