Jste zde

Jednoduchá limitace výstupu zesilovače

Abychom mohli audio zesilovače přizpůsobit jak hlasitým tak i tišším projevům bez omezování halasných průběhů, můžeme přidáním několika součástek do klasického zapojení zapracovat nelineární přenosovou funkci. Více v překladu aplikační poznámky Maximu s názvem Simple circuit limits amplifier's output.

Zesílení lidského hlasu může představovat náročný úkol. Jako nejtěžší se zde přitom jeví zajištění dostatečné míry zesílení a to tak, že tiše hovořícím lidem bude rozumět, přičemž zároveň zajistíme rozumný prostor pro ty, co místo poklidné řeči vyloženě řvou (...někdy ovšem oprávněně, že?). Bude – li však zesílení příliš vysoké, způsobí hlučný projev či jinak generovaný randál „oříznutí“ audiosignálu (Clipping, rovněž také řez stromů), které činí následující signál nesrozumitelným a uchu nelahodícím. Více viz také série článků s názvem Příručka vývojáře moderních audiosystémů, publikovaná na hw.cz. 

Možná reakce na toto dilema spočívá v určité limitaci signálu prostřednictvím nelineární přenosové funkce (viz obr. 1), kterou zapracujeme přidáním několika málo součástek do výchozího zapojení. Překročí – li pak kladná nebo také záporná špička vstupujícího audio signálu otevírací napětí jedné z antiparalelně zapojených diod (D1), začne dioda vést, což následně vede k zeslabení jakéhokoli dalšího přírůstku amplitudy signálu. Rezistory R1 a R2 přitom vnáší potřebnou sériovou impedanci, zabraňující nepřiměřenému zatěžování zdroje audio signálu.

Obr. 1: Síť malosignálových diod, limitujících výstupní napětí zesilovacího stupně

Během normální činnosti čelí vstupující průběh malému zeslabení z titulu připojených diod, přičemž svou roli zde sehrává také vysoká vstupní impedance integrovaného obvodu U1 MAX9700A. S rostoucí vstupní amplitudou pak dochází k posunu přenosové funkce, přesně jak to vidíme na připojené charakteristice, zachycující vztah mezi výstupní a vstupní amplitudou (obr. 2). Jak můžeme ostatně sami vidět, výstup v případě nízkoúrovňových signálů sleduje příslušný vstup, přičemž pro vstupní úrovně, překračující 0,5 VRMS začíná zesílení struktury klesat. Komprese zesílení nezávisí na špičkovém výstupním napětí, což dokládají odezvy pro různá napájecí napětí.

Obr. 2: Potlačení signálu diodovou sítí dle obr. 1 zabraňuje „ořezání“ výstupu z titulu nelineární přenosové funkce, dopadající na vstupní průběhy s vyšší amplitudou. Stojí za zmínku, že průběhy „3,3 V with clamp“ a „5 V with clamp“ vykazují stejnou odezvu a jsou tudíž jeden na druhém. „2,5 V“ a „3,3 V“ kromě toho zachycují kompresi kvůli rozkmitovým limitům, přestože jinak není přítomno žádné omezení.

Obr. 3: Blokové schéma integrovaného obvodu MAX9700

Použitá literatura:

Download a odkazy:

Hodnocení článku: 

Komentáře

Omezení funguje dokonale, ale totálně mění hlas! Důvodem k takové změně je ořezání špiček signálu, stačí osciloskop a nf generátor (sinus) na vstup. Doporučují u nás tzv. vactroly, jsou to optočleny s fotoodporem na výstupu, jenže jsou málo dostupné (Tesla Blatná) a značně drahé!

Každé orezanie signálu spôsobí pochopiteľne zmenu v takomto diódami obmedzovanom obvode. Čím bude mať signál väčšiu amplitúdu, bude aj orezanie väčšie a teda aj skreslenie silnejšie počuteľné. Tiež som tento článok celkom nepochopil, ale nechám si poradiť, ak autor dopíše ako to myslel. Inak na nete som zisťoval čo to ten vactrol vlastne je, no žiadne zmysluplné zapojenie na lineárnu limitáciu silného signálu som nenašiel. Môžete mi popísať niečo také? Takýchto zapojení s LED a fotorezistorom bolo publikovaných v AMARO dávnejšie niekoľko, ale tiež so tomu praktické využitie nenašiel, ani som sa stým nestretol. Kde sa to používa? Máte stým skúsenosti?