Jste zde

Beyond Bits: tentokrát na téma řízení motorů

Osmé číslo volně dostupné publikace Beyond Bits od společnosti Freescale s aktuálním podtitulem Motor Control Edition se na svých více než 60 stranách věnuje moderním trendům v oblasti řízení motorů, dostupným nástrojům a také správným technologickým postupům.
Po úvodním stručném přehledu různých typů motorů, souvisejících způsobů řízení a vstupu do světa podpůrných MCU se přes oddíl Market Trends dostáváme ke stěžejní části příkladů aplikací, tvořené celkem dvanácti různými oblastmi – Motor Applications for Small Appliances, Digital Control of Switched Reluctance Motor Drives, Industrial/Appliance Consumer Ceiling Fan, Household Washing Machines, Dual Motor Control for Air Conditioning with 100 MHz/32-bit DSC, Industrial/Appliance PMSM Drive, Industrial Drives, Digital AC Drive Control, Servo Robots for Industrial Applications: PMSM with Encoder, Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) Machine, BLDC Motor Control for Respirators nebo též Motor Control Using MQX RTOS.
 
Závěrečná kapitola dokumentu s názvem Enablement se pak nese v duchu vývojových boardů, softwarových knihoven a řady dalších dostupných nástrojů.
 
Aktuální edice Beyond Bits by měla být nápomocna ve snaze lépe porozumět řešením pro řízení motorů od společnosti Freescale včetně způsobů, kterými mohou obohatit naše nové designy. Publikaci ve formátu .pdf si můžete stáhnout prostřednictvím tohoto odkazu. Další informace na stránkách výrobce pak naleznete zde: www.freescale.com/motorcontrol . Dřívější vydání Beyond Bits jsou k dispozici tady.
 

 

Download a odkazy:

 
 
Hodnocení článku: