Jste zde

Integrované obvody 2

Autoři časopisu ELEKTOR - Pokračování knihy "269 integrovaných obvodů" s laťkou stejně

vysoko.


 

Nakladatelství :  HEL
Autor : Autoři časopisu ELEKTOR
Rok vydání : 1998
Počet stran : 250
CENA : 198 Kč

Publikace navazuje na předchozí publikaci 269 Integrovaných obvodů. Dokonce obsahuje i přehled obvodů, popisovaných v obou publikacích. Hned v první kapitole je velmi podrobně rozebrána norma IEC, popsány rozdíly mezi typy HC, HCT, LS, ALS atd..  Tyto kapitoly považuji za velmi důležité a v podobných publikacích byly zatím opomíjeny. Některé logické funkce jsou ve vší stručnosti dokonce popsány i tabulkou hodnot atd.. Bohužel značení obvodů není doplněno o bývalé normované značení RVHP, jenž je dosud dost používané.

Popis TTL obvodů je stejný jako v předchozím díle – stručný jasný, výstižný. Žádné plýtvání papírem a zbytečně velké písmo, nad kterým zuříme u technických publikací některých nakladatelství.

U kapitoly Komponenty mikropočítačů, už bych byl kritičtější. Popisované obvody odpovídaly tak roku 1992, možná ještě starší. Navíc většina ze zde publikovaných obvodů byla možná populární v Německu, ale v České republice se většího rozšíření nedočkala. Jsou zde dalekosáhle popsány SRAM a EPROM, ale mnohem používanější FLASH a EEPROM paměti zde nejsou vůbec zmíněny. V závěru kapitoly je podrobně popsán algoritmus programování EPROM, ale kolik amatérů si vyrábí vlastní programátor EPROM ? Naopak DRAM jsou sice zmíněny, ale prostor jim vymezený stačí tak na popis vývodů. Stejná situace je v případě 7. segmentových displejů. Opět jsou zde velmi dobře popsány typy, které se nedají běžně koupit, zatímco popis svých šuplíkových zásob tu opět chybí.
Naprosto stejná situace se opakuje i u analogových obvodů. J zde např. uveden popis CA 3162 – 3 místný A/D převodník pro měřící přístroje. Ale to, že se v podstatě jedná o C520, to zde napsáno není.

Opět zde jsou popsány obvody mírně zastaralé, ale v této oblasti to není tolik markantní.
Poslední kapitola už je na tom lépe. Pravděpodobně v Německu používají stejné obvody jako v ČR. Popis je opět velmi přesný a precizní.

Shrnutí:  Celkově na mě publikace dělala dojem dobře přeložené knihy, která byla určitě hitem v sousedním Německu, ale nakladatelství poněkud opomnělo, že zdejší situace a vývoj v této oblasti je poněkud odlišný. Snad si příště najmou fundovanějšího oponenta, který zná i situaci na české elektronické scéně. (kvalitě překladu však nelze naprosto nic vytknout. Naopak je přesný a velmi dobrý. Není pouze doplněný o regionální informace).
 

Hodnocení : 85%

Jan Řehák.


Seznam knih v Knihovničce
Hodnocení článku: