Jste zde

Mikrokontroléry Atmel AVR - programování v jazyce C

Recenze knihy Vladimíra Váni o programování mikroprocesorů ATMEL AVR v jazyce C v prostředí

CodeVisionAVR.

Nakladatelství :  BEN technická literatura
Autor : Vladimír Váňa
Rok vydání : říjen 2003
ISBN 
EAN 
obj. číslo BEN : 
80-7300-102-0
9788073001025 
121139
Počet stran : 216 stran B5 + CD
CENA : 299 Kč
 

Popis knihy od vydavatele

Pokud potřebujeme vytvořit jednoduchý program pro takový "jednočipák" je použití assembleru ještě únosné. S rozvojem schopností malých počítačů potřebují k jejich využití konstrukéři vytvářet programy poměrně rozsáhlé a složité a jejich tvorba v assembleru se stává již neúnosná.

Proto byly pro jednočipové mikrořadiče a mikropočítače vytvořeny překladače z vyšších programovacích jazyků. Velké obliby dosáhl zejména jazyk C, což je dané tím, že má nejenom vlastnosti, které očekáváme od vyšších programovacích jazyků, ale i vlastnosti očekávané spíše u assemblerů. Z vyšších programovacích jazyků má jazyk C "nejblíže" k hardware. Proto se i u velkých počítačů používá při vytváření operačních systémů.

Převážná část knihy věnována především popisu vývojového prostředí CodeVisionAVR C, které je právě vhodné pro začátečníky, studenty či amatérské konstruktéry. Školní verze programu je umístěna na doprovodném CD.

Vývojový prostředek CodeVisionAVR obsahuje překladač jazyka C, integrované vývojové prostředí IDE a průvodce, wizard, umožňující automatické generování zdrojového kódu pro mikrokontroléry ATMEL AVR. CodeVisionAVR je program spustitelný pod Windows 95, 98, 2000 a XP. Jeho překladač jazyka C z větší části vyhovuje specifikaci ANSI C (pokud to umožňuje architektura AVR), a dále má několik rozšíření vyhovujících potřebám vestavěných (embedded) systémů, speciálně AVR. Hlavním omezením školní verze je restrikce délky vytvářeného kódu. Všechny příklady v této knize jsou tvořeny a překládány pomocí této školní verze.

V případě, kdy tvoříme v jazyce C nějakou AVR aplikaci pro nekomerční použití a narazili bychom na omezení délky kódu v CodeVisionAVR můžeme použít free kompilátor GCC pro AVR, který může překládat zdrojové kódy v C bez omezení délkou. Proto autor zařadil do přílohy knihy krátký popis použití tohoto překladače, který ve spojení s AVR Edit tvoří docela slušný vývojový prostředek s IDE. Rovněž tento free překladač spolu s instalačními soubory AVR Edit je součástí doprovodného CD.

Kniha je určena především začátečníkům, u nichž se předpokládá alespoň základní znalost jazyka C, např. na úrovni středoškolské učebnice jazyka C.

Recenze knihy 

Stručný obsah

  • Úvod
  • Popis CodeVisionAVR C
  • Vývojové prostředí (IDE) CodeVisionAVR C
  • Referenční manuál překladače C CodeVisionAVR
  • Knihovní funkce jazyka C CodeVisionAVR
  • Vytváření knihoven
  • Příklady
  • Závěrečná poznámka
  • Literatura a odkazy na internetu
  • Příloha – programování v AVRGCC

Programování jednočipových mikroprocesorů v jazyce C se stále více rozšiřuje v profesionální i amatérské elektronice. A není divu, když v C lze psát programy rychleji, a tedy i efektivněji, než v asembleru. Zvláště když architektura AVR je navržena tak, aby umožnila psaní programů v tomto jazyce.

Vladimír Váňa platí za uznávaného odborníka na programování jednočipových mikroprocesorů a jeho knihy patří v tomto směru k těm nejlepším. V této knize se zaměřil na popis a práci ve vývojovém prostředí programu CodeVisionAVR, levném, ale výkonném nástroji pro psaní programů v jazyce C.

První polovina knihy se zabývá popisem vývojového prostředí programu CodeVisionAVR, jeho možnostmi a zvláštnostmi oproti jiným překladačům, knihovními funkcemi a referenčním manuálem překladače stejně jako možnostmi vkládání částí kódu napsaných v asembleru do programů napsaných v jazyce C. Čtenář se tak má možnost nejen detailně seznámit s obsluhou programu, ale především s jeho schopnostmi.

Druhou polovinu pak tvoří jednoduché programy v jazyce C obsahující vše od jednoduchého ovládání IO portů přes využití sériové linky, zobrazování údajů na LCD displeji až po vytvoření a použití rozhraní I2C či USB. Úplný závěr knihy je pak věnován jednoduchému popisu volně šiřitelného překladače GCC, který můžete využít v případě, že výsledná délka kódu Vašich programů překročí limit povolený školní verzí CodeVisionAVR, tedy 2kB.

Součástí publikace je též CD ROM obsahující vedle katalogových listů vybraných mikroprocesorů AVR také řadu skutečných aplikací posbíraných na internetu, zdrojové kódy i přeložené formy všech popsaných příkladů, a nechybí ani volně šiřitelné verze vývojových prostředků, jako je popisovaný CodeVisionAVR, AVR Studio od ATMELu, IAR Embedded Workbench či GNU GCC a další.

Závěr 

Kniha velmi srozumitelnou formou popisuje možnosti programování mikroprocesorů v jazyce C a díky provázanosti s konkrétním, snadno dostupným vývojovým prostředím umožňuje čtenáři rychlé proniknutí do problematiky programování v C. Více než 15 popsaných příkladů pak dokazuje snadnost psaní programů pro různé části hardware mikroprocesorů AVR. Přestože je kniha určena začátečníkům, předpokládá alespoň základní znalosti jazyka C, a bez další literatury se tedy neobejdete.

Kniha volně navazuje na tituly Mikrokontroléry Atmel AVR – popis procesoru a instrukční soubor a Mikrokontroléry ATMEL AVR - assembler od stejného autora. Tato trilogie tvoří mimořádně hodnotný soubor.


Tuto knihu lze koupit v HW SHOPu - obchod.HW.cz - Knihy

Hodnocení : 85 %

Recenzi sestavil : Oldřich Mrázek (mrazek@ hw.cz)

Seznam knih v Knihovničce
Hodnocení článku: