Jste zde

Sériová komunikace ve Win32

Recenze knihy Václava Vacka Sériová komunikace ve Win32, kterou vydal BEN-technická

literatura.

Popis knihy od vydavatele

Autor : Václav Vacek
Vydal : BEN -technická literatura
Vydáno : květen.2003
ISBN : 80-7300-086-5
EAN : 9788073000868
Rozsah : 128 stran B5
Cena : 199,00 Kč
Knihu je možné objednai i v našem HW Shopu

Cílem této publikace je seznámit čtenáře s možným postupem programování obsluhy sériového portu a datového telefonního modemu s využitím API služeb jádra operačního systému Microsoft Windows. Kniha je určena především pro programátory, kteří již mají s programováním ve Windows zkušenosti a v knize je popsána pouze konstrukce API ve Win32 (Windows 95/98/ME/NT) s ukázkou jednoho z mnoha možných postupů, jak procedury a služby API pro obsluhu sériového zařízení využít. U příkladu je použit programovací jazyk C, ale názvy obslužných procedur i ostatní struktury API jsou i pro jiné programovací jazyky shodné.

Kniha je rozdělena do dvou samostatných na sebe navazujících bloků. V prvním bloku je popsána obsluha sériového portu ve WinAPI a v druhém bloku je popsána obsluha datového telefonního modemu v prostředí TAPI ver.1.4, která na obsluhu sériového portu navazuje.

Každý z těchto bloků obsahuje v první části popis konstrukce komunikačního interface API. Následuje detailní popis obslužných procedur API použitých v ukázkovém příkladu. Dále jsou uvedeny okomentované a detailním popisem opatřené výpisy procedur pro obsluhu sériového zařízení, eventuálně popis procedury pro vyhledání nainstalovaných zařízení v registru Windows. V závěrečné části je uveden kompletní výpis programu ukázkového příkladu.

Na závěr je nutné podotknout, že kniha není vyčerpávajícím manuálem operačního systému Windows, ale pouze ukazuje jednu z možných cest jak pracovat s hardwarovými periferiemi sériové komunikace v prostředí Win32.
 

Recenze knihy

Stručný obsah

  • Slovo úvodem
  • Sériový port COM
  • Popis prostředků sériového portu
  • Obsluha sériového portu
  • Telefonní modem a prostředí TAPI
  • Popis prostředků TAPI telefonního modemu
  • Obsluha datového telefonního modemu
  • Závěr

Zatímco název v náhodném čtenáři může vyvolat dojem mimořádně hodnotné publikace, v níž se seznámí nejen s klasickým sériovým portem, ale též moderními sériovými rozhraními jako je např. USB, kniha sama se věnuje výhradně rozhraním RS-232. Navíc i o vlastním rozhraní toho není napsáno mnoho.

Kniha však obsahuje řadu zajímavých, užitečných a důležitých informací, které mohou zajímat programátory píšící aplikace pro Windows. Naleznou zde popis nejdůležitějších funkcí API pro práci se sériovým portem včetně ukázek jejich použití. Mnohem zajímavější je pak druhá polovina knihy, která je věnována práci s telefonním modemem prostřednictvím rozhraní TAPI. Obsahuje proto popis vybraných funkcí TAPI pro práci s telefonním modemem, opět včetně ukázek jejich použití.

Publikace předpokládá od čtenáře hluboké znalosti programování v prostředí WIN32, protože sama se zabývá výhradně popisem použití sériového portu z pohledu software. Je protkána příklady konkrétních rutin, z nichž může programátor vycházet a řadou cenných rad a poznatků, které autor za své praxe nasbíral.

Závěr

Kniha může být pro mnohé programátory pracující v prostředí 32bitových Windows velmi užitečná především čtivým jazykem, kterým je napsána a příklady, jejichž zdrojové kódy si lze stáhnout na stránkách vydavatele, firmy BEN -technická literatura. Bohužel o vlastním sériovém rozhraní počítače je toho napsáno pouze minimum a i tam používá některé néně používané názvy a výrazy. Je trochu škoda, že pod tak atraktivním názvem publikace se skrývá tak úzce zaměřený obsah.
 

Oldřich Mrázek
mrazek@ HW.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: