Jste zde

Simulační programy pro elektroniku

Recenze knihy, která vás uvede do problematiky simulací elektronických obvodů.


   
  Nakladatelství :  BEN
  Autor : ing. Robert Láníček
  Rok vydání : 2000
  Počet stran : 118
  CENA s CDROM : 299 Kč
   
  Tuto knihu lze koupit v HW SHOPu 

  Nedávno vydaná kniha “Simulační programy pro elektroniku” od Roberta Láníčka se snaží uvést čtenáře do celé problematiky simulačních programů. Autor  hned zpočátku knihy vysvětluje, že prakticky všechny simulační programy vycházejí z algoritmů SPICE což byl program podporovaný vládou USA počátkem sedmdesátých let. Díky tomu  mají téměř všechny simulační programy stejný vnitřek a liší se pouze uživatelským rozhraním, knihovnami atd.. 
  Autor knihy se zdaleka neomezuje na jediný program. Prakticky první polovina knihy se věnuje detailnímu popisu jednotlivých typů součástek, které jsou ve SPICE k dispozici. Z popisu je znát, že autor s programy často pracuje. V žádném případě se nejedná o pouhé shrnutí manuálů, naopak  Popis jednotlivých prvků je velmi konzistentní a čtenář si dokáže udělat velmi dobrou představu co přesně je ve SPICE k dispozici a jak to lze využít. Autor neopomenul ani digitální část, která je stručně, ale dostatečně popsána. 
  Závěr první kapitoly je věnován analýzám, které jsou ve SPICE dostupné, také zajímavé čtení.. Autorovi se podařilo zpřístupnit první kapitolu i čtenářům, kteří nejsou zběhlí ve vysokoškolské matematice, čímž se kniha odlišuje od jiné dostupné literatury k této problematice.
   

  Druhá polovina knihy je věnována popisům jednotlivých simulačních programů

  • Edison
  • TINA
  • Electronic Workbench
  • Micro-Cap
  • Win-Spice
  • ICAP/4 – IsSpice4


  Autor vychází především z toho, že čtenáři budou  mít málokdy dostatek prostředků k tomu, aby si zakoupili plnou verzi simulačních programů, proto detailně popisuje i to, jaké možnosti mají demoverze jednotlivých programů. Hodně prostoru je věnováno popisu odlišností jednotlivých programů s důrazem na to, že každý program se prakticky hodí trochu na něco jiného.  Popis je vždy připraven tak, aby si neznalý čtenář vybral již při čtení knihy který program potřebuje a mohl pracovat rovnou s tímto programem, aniž by musel ztrácet příliš mnoho času detailní analýzou ostatních.

  Shrnutí : Kniha popisuje princip simulačních programů, založených na SPICE, z teorie vyzvedává  jen to nejpodstatnější a stává se tak “rukovětí” pokud potřebujete někde začít. 
  I druhá část pomůže čtenáři velmi výrazně v orientaci, důraz je zde kladen na reálné možnosti demoverzí, které najdete na přiloženém CDROMu nebo na internetu. 
  Autor se nepokouší o detailní popis celé problematiky, místo toho se snaží maximálně zorientovat čtenáře v problematice a vysvětlit vše potřebné, aby kdokoli sedl k počítači a během hodiny si mohl simulovat své první zapojení. 
   

  Hodnocení : 90%
   

  Recenzi napsal : Jan Řehák

  Tuto knihu lze koupit v HW SHOPu.


  Originální popis od vydavatele :

  Během deseti let se osobní počítače rozšířily tak, že začínají být stejně dostupné jako dříve kalkulátory. Je nepochybné, že jejich přínos pro technickou praxi je mnohem větší. K efektivnímu využití počítačů je ovšem zapotřebí i kvalitní software a ten je pro amatérskou praxi velmi drahý. Legálním řešením je používání freeware a demoverzí programů. Tato publikace je proto věnována popisu toho nejlepšího, alespoň dle
  mínění autora, co lze zdarma stáhnout z internetových stránek. 

  V knize jsou vysvětleny základní principy a způsob práce se SPICE algoritmy. Práce s programy je popisována na konkrétních příkladech návrhů obvodů. Součástí knížky je CD ROM, na kterém jsou instalační soubory kolem padesáti simulačních programů a příklady zapojení obvodů. Protože podrobný popis všech programů není možný, jsou na CD ROM uloženy náhledy obrazovek a stručné poznámky k
  jednotlivým programům. Při výběru programů byla dána přednost nejnovějším verzím pro operační systém Windows 95, popř. Windows 98. Část programů se spokojí i s Windows 3.11, pokud se nainstaluje rozšíření Win32s. 

  Protože u některých programů mají vyšší verze horší vlastnosti než verze předchozí (stabilita, rychlost a zabrané místo na disku), je v těchto případech na disku uloženo více instalačních verzí s komentářem. Nároky většiny programů na hardware jsou přiměřené a programy uspokojivě běží na libovolném počítači vhodném pro Windows 95, popř. Windows 98. 

  Pro hlubší studium problematiky simulace elektronických obvodů lze využít i deset tisíc stran originální dokumentace k programům a k simulaci obecně. Anglicky psané texty jsou na CD ROM uloženy ve formátu PDF.


  Seznam knih v Knihovničce
Hodnocení článku: