Jste zde

Stavební návod na moderní procesorové detektory kovů

121279.gif

Konečně vychází podrobný návod na poloprofesionální detektory kovu. Konstruktér Zdeněk Jarchovský již v minulosti uveřejnil několik návodů a článků. Tohle je však zatím to nejlepší, co navrhl a postavil.

Je dobře, že vychází problematika elektroniky detektorů a stavby hledacích cívek v jedné ucelené knize. Zkušeností a praktických tipů je vždy hodně, na Internetu najdete mnoho článků, vše je však roztroušeno všude možně. Detektory kovu - návod na stavbu Spolu se Zdeňkem Jarchovským pracoval na knize také Jan Hájek, který se detektorům (jak říká on „hledačům“) věnuje také velmi dlouho. Ten dal knize štábní kulturu a systematičnost, bez jeho pomoci by kniha zřejmě nevyšla.

Úmyslně vynechám informaci o prvním detektoru pracujícím na principu BFO, o něj v knize nejde. Zlatým hřebem knihy jsou balanční detektor nové koncepce a rovněž podvodní detektor na bázi pulzní indukce.

Balanční detektor Baby-2 je řešen jako vzorkující synchronní detektor s přímým zesílením a možností nastavení prahu citlivosti. Dovoluje provoz v pohybovém i statickém módu. Pracovní kmitočet je volitelný v širokém rozsahu výběrem kmitočtu řídicího krystalu. Fázový posun pro diskriminaci kovů a odladění země je realizován skokově přepínačem v osmi stupních s jemným doladěním potenciometrem. Akustická indikace je dvoutónová. Cílem vývoje byl co nejjednodušší přístroj, stabilní, univerzální pro všechny typy cívek, s jedním napájecím zdrojem a s možností hledání v dynamickém i statickém módu.

Možnost použít detektory kovu pod vodou je lákavá, dosti opodstatněná a proto také používaná. Pro podvodní detekci kovů jsou v převážné většině používány přístroje pracující na principu pulzní indukce. PI detektory jsou citlivější než jiné druhy a pro hledání pod vodou vhodnější než balanční. Jednoduchá geometrie cívky je odolná proti deformaci tlakem vody a co je hlavní, hledací cívka snese i hrubé zacházení, údery o kamení a rytí ve dně. To je velmi časté, potápěč má málo času na šetrné „hlazení“ povrchu dna v kalné vodě. Dokonalá hermetizace zapojení je samozřejmostí. Pouzdro detektoru by mělo být co nejmenší, aby kladlo při prohledávání malý odpor vodě. Voda (a to i sladká) je vodivá a i když vířivé proudy vybuzené v kovu jsou o tři řády intenzivnější, pole cívky prochází velkým objemem prostoru okolní vody a v ní vzniklé vířivé proudy se indukují jako parazitní signál do cívky. U podvodního detektoru je nutné počítat se změnou odezvy vířivých proudů a upravit časování vzorků signálu. Mořská voda snižuje podstatně citlivost. Amatérští konstruktéři detektorů měřili změnu signálu cívky potápěné do moře a zjistili, že měřitelné změny ustaly až v hloubce tří metrů. Na základě těchto a mnohých dalších požadavků vznikl podvodní detektor Vodník.

Kniha je určena konstruktérům detektorů, experimentátorům a pokročilím bastlířům, kteří už vše postavili, tedy kromě pořádného detektoru kovu :-)

 

Odkazy:

Bližší informace o knize najdete na stránkách nakladatelství BEN - technická literatura:

Hodnocení článku: 

Komentáře

Dobrá kniha, doporučuji. Koho zajímá elektronika, příroda a dobrodružství, tak tato kniha vám pomůže tyto věci spojit dohromady.