Jste zde

Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS

Pokud se potřebujete zorientovat ve fungování počítačových TCP/IP sítí, pokud možno odspodu, od fyzické komunikační vrstvy, je právě tato kniha to co potřebujete. HW server doporučuje.


 

Nakladatelství :  CPRESS
Autor : Libor Dostálek, Alena Kabelová
Rok vydání : 2000
Počet stran : 438 - formát B5
CENA : 427 Kč
 
Tuto knihu lze koupit v HW SHOPu - obchod.HW.cz - Knihy

Pokud potřebujete pochopit základní principy fungování počítačových sítí, zorientovat se v problematice, pokud možno odspodu, od fyzické komunikační vrstvy, je právě tato kniha to co potřebujete. Kapitoly jsou jasně rozděleny a systematicky uspořádány, takže postupným čtením si ujasňujete návaznosti.

Ke knize je přiložené CD, ale tentokrát zde byl odveden obrovský kus poctivé práce. Na CD najdete například většinu RFC předpisů, skoro 50 zvukových souborů s komentáři k různým kapitolám, ale hlavné zřejmě celý text knihy včetně obrázků a příkladů. Z CD jsem připravil náhled na hlavní stránku, ze které si uděláte nejlepší představu...

Důležitá je i sbírka tříděných souvisejících programů, která vám pomůže se zorientovat v začátcích.

Hodnocení : 95 %

 


Recenzi napsal : Jan Řehák

Tuto knihu lze koupit v HW SHOPu - obchod.HW.cz - Knihy

Originální popis od vydavatele :

Dnešní síť, to jsou počítače. Přestane-li fungovat jakákoli část sítě - ať už kabeláž nebo server - ztratí uživatelé přístup k informacím, které potřebují ke své práci a firmy k obchodu. Nejkřehčí součástí tohoto řetězu je komunikační software a konfigurace síťových komponent. Složité procesy, které uvnitř komplikované internetové struktury pobíhají, stojí na komunikačních protokolech - soustavě pravidel, kterými se jednotlivé počítačové stanice navzájem dorozumívají. Pro Internet má klíčový význam TCP/IP (Transmission Control  Protocol/Internet Protocol), balík protokolů umožňujících spolupracujícím počítačům sdílet  zdroje na síti. Naproti tomu systém jmen DNS není pro chod Internetu nezbytný, jeho význam je ale v oblasti obchodní. Mít zvučné jméno je základem úspěchu a mnohé domény dnes stojí  miliony. 

Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS je v této oblasti průkopnickým činem - vznikl pod vedením českého autora Libora Dostálka, který již delší dobu publikuje odborně ceněné články na českém Internetu. Kniha nejprve stručně představí strukturu komunikačních protokolů a vrstev a důvody jejich používání. Jako první pak přijde na řadu fyzická vrstva. Autor představuje například komunikaci na sériových spojích ale i třeba modernější schéma technologie ISDN. Značná část kapitoly o linkové vrstvě je věnována technologii ATM, o které v budoucnu uslyšíme daleko častěji. Dále pak následuje několik kapitol o síťové vrstvě, a tedy o protokolu IP. Ten je popsán do nejmenších podrobností včetně principů směrování a nové verze IPv6. Další dvě kapitoly se zabývají protokoly TCP a UDP. Především popis TCP je doveden opět do podrobností. Poslední část knihy je o systému doménových jmen (DNS). O principech tohoto systému snad nelze říci více. Čtenář se například dozví, jak si zaregistrovat vlastní doménu.

Kniha je věnována především odborníkům - správcům internetových serverů - kteří potřebují mít pro úspěšný chod svěřené sítě detailní informace, ale díky přístupnému podání počítá i se začátečníky. Její poměrně úzké zaměření je vyváženo tím, že probíraná témata jsou vykreslena opravdu podrobně. 


RNDr. Libor Dostálek (*1957) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. Patnáct let se věnuje vývoji a výuce programového vybavení. Nyní pracuje jako hlavní analytik v oblasti elektronických transakcí v PVT, a.s. Specializuje se na e-commerce a e-banking. Byl několik let správcem firewallu, hostmasterem PVTnet. Jeho koníčkem je přednášení v nejrůznějších počítačových kurzech a psaní počítačových příruček, kterých na přelomu 80. a 90. let vydal celou řadu.

Ing. Alena Kabelová (*1964) vystudovala Vysokou školu ekonomickou. Více než 10 let se věnuje vývoji a výuce programového vybavení. Nyní pracuje v PVT, a.s. jako analytik v oblasti elektronických transakcí. Do této publikace sepsala své zkušenosti z funkce hostmastera PVTnet, kterou dva roky vykonávala.  

 


Seznam knih v Knihovničce
Hodnocení článku: