Jste zde

Alarm k ledničce

Zapojení které spustí zvukové upozornění v případě, že dveře ledničky zůstanou příliš dlouho otevřené a tím zabrání znehodnocení potravin.

Popis zapojení

Zapojení je umístěno v malé průsvitné krabičce poblíž vnitřního světla ledničky, které svítí pouze při otevřených dveřích. Není tedy vhodné pro ledničky se stálým osvětlením a průhlednými dvířky. Pokud jsou dveře uzavřeny, je uvnitř ledničky tma a fototranzistor (je možné použít pochopitelně i fotorezistor) vykazuje vysoký odpor, pin 12 IO1 (RESET) je  tedy v log 1 a činnost čítače IO1 je blokována. Pokud otevřeme dveře ledničky, vnitřní osvětlení se zapne a osvětlí i T1. Pin 12 (RESET) IO1 se dostane do log 0 a spustí se čítání. Po uplynutí nastaveného času (v tomto zapojení cca 20 s) se spustí malá sirénka SP1. Obvykle ale neotevíráme ledničku na déle než 20s, takže k tomuto stavu vůbec nedojde a opětovným zavřením dveří se IO1 resetuje a setrvá v tomto stavu až do dalšího osvětlení T1. Zařízení má zanedbatelný odběr, není třeba ho vypínat, vyřadit z činnosti ho lze rozpojením JP1.

 

Mechanická konstrukce

Celé zařízení je postaveno na malé DPS, výrobní podklady ve formátu PDF si můžete stáhnout v sekci downloads pod článkem. Konstrukce je velmi jednoduchá a měl by ji zvládnout i začátečník.

 

Další možnosti

  • Zapojení D1 na pin 2 IO1 získáme delší zpoždění.
  • Zpoždění lze ovlivňovat také volbou součástek C1 a R2.

Seznam součástek

R1 10k
R2, R3 100k
   
C1 10n/CF1
C2 100uF/6,3V
   
D1, D2 1N4148
T2 BC548
IO1 4060
T1 fototranzistor s citlivostí na viditelné světlo / libovolný fotorezistor
   
SP1 piezosirénka
JP1 jumper
BAT1 lithiová baterie 3V + držák do DPS

Původní zapojení pochází ze serveru www.redcircuits.com

Jan Půhoný
honza.puhony@ tiscali.cz

Downloads & odkazy

Hodnocení článku: