Jste zde

Alpha Project - reprosoustavy

Jedná se o projekt dvoupásmových stojanových soustav o vnitřním objemu cca 15 litrů. Cílem tohoto

projektu bylo navrhnout stojanové soustavy s dostatečně nízkým dolním mezním kmitočtem a co nejmenším

intermodulačním zkreslením, což je důležité především pro dobrý přenos zvuků majících transientní charakter - např.

strunné nástroje a bicí.

  Jako basový měnič jsem zvolil 17cm středobas G17REX/P od firmy Seas. Tento reproduktor se vyznačuje použitím dosti silného magnetu (průměr 110mm), nízkým rezonančním kmitočtem (33Hz) a nízkým činitelem jakosti (Qtc=0,25). Tyto parametry spolu s materiálem membrány (glassfibre - skleněná vlákna) dávají tušit, že tento reproduktor bude pro dosažení našeho cíle velmi vhodný. Frekvenční průběh je poměrně "uhlazený", obzvlášť vzhledem k použitému materiálu membrány. Díky tomu může být výhybka velmi jednoduchá, bez toho, aby tato jednoduchost byla na úkor kvality. Jako výškový reproduktor byl použit T25-001 z řady Seas Excel. Tento měnič je sice dosti drahý, zato má ale vynikající vlastnosti (impulsní odezva prakticky bez rezonancí, nízký rezonanční kmitočet - 750Hz). Kmitačka je z čistého stříbra a je chlazená ferrofluidem. Díky tomu má tento měnič také vysokou zatížitelnost (200W špičkově - IEC, 2000Hz Butterworth 12dB/oct). Použité měniče přímo vybízejí k nízkému dělícímu kmitočtu. Přes to, že oba měniče mají "jednoduchý" frekvenční průběh, stavba výhybky, oproti očekávání, rozhodně vůbec jednoduchá nebyla, vyzkoušel jsem mnoho různých variant. Oněch mnoho variant mělo společný jeden prvek - výhybku basového měniče. Ta dlouho odolávala pokusům o změnu, a vypadala takto (viz. dole, horní verze):

  (legenda : IND - indukčnost (tlumivka), CAP - kondenzátor (fóliový, pokud není specifikováno jinak), RES - rezistor (zatížitelnost 5W, pokud není spec. jinak))

  Tato výhybka dávala velmi vyrovnaný průběh na středech a od cca 2kHz průběh klesal cca. 10dB/oct. Výškáč jsem nejdříve zkoušel s výhybkou 1. řádu, ale jak jsem zjistil později, při takto nízkém dělícím kmitočtu je její použití takřka nemožné. Po dlouhém laborování (mnoho měření a poslechových testů) jsem doladil jistou výhybku (2. řádu) pro výškáč, se kterou měla soustava víceméně rovný frekvenční průběh. Jenže zvuk pořád nebyl dle mých představ, vyšší středy (nebo spíše nižší výšky) byly stále agresivní (vinu jsem kladl výškovému reproduktoru, což se později ukázalo jako chybné, chyba byla samozřejmě ve výhybce a jejím autorovi ;-) a navíc jsem byl zklamán malým objemem basů a nižších středů. Basy ale rozhodně nepostrádaly hloubku. Po dlouhém prozkoumávání všech možných zdrojů informací jsem zjistil, že patrně bude potřeba ještě zvětšit velikost tlumivky před basovým měničem, a také zjistil, že díky tomu, že veškerá měření probíhala na ose soustavy, jsem omylem "vykompenzoval" difrakci příruby výškového, čímž jsem de facto (kdekoliv, byť i jen pár stupňů mimo osu) způsobil několik dB vysoký peak v oblasti 3-4 kHz, což je oblast největší citlivosti lidského ucha. Tento peak jsem odstranil, a nejen to, celou oblast okolo 2 až 6 kHz jsem "snížil" o cca 2dB. Tento "fígl" je vlastně v pořádku, neboť odpovídá fyziologii lidského ucha, a je použit u naprosté většiny soustav, které jsou pak pozitivně hodnoceny pro příjemný, neagresivní, ale přitom velmi přesný a detailní zvuk (jedná se o většinu špičkových highendových soustav těch nejzvučnějších jmen). Další změnou bylo to, že jsem se konečně odvážil "šáhnout" na výhybku basovou - leč nebyl potřeba velký zásah, G17REX/P opět potvrdil své nesporné kvality, neboť jediné, co bylo potřeba, byla výměna tlumivky 1,2mH za 2,2mH. Toť vše. K mému velkému překvapení kapacita kondenzátoru zůstala úplně stejná. Takže finální verze výhybky je na dolních dvou obrázcích:

  vyhybka.gif (2046 bytes)

  Dělicí kmitočet je cca 2,3kHz. Výhybka je velmi dobře sfázovaná, při otočení polarity výškového reproduktoru se na dělicím kmitočtu objeví hluboký ostrý propad. Group delay v závislosti na frekvenci má velmi plochý průběh bez jakýchkoliv skoků. Poslechová rovina je přibližně ve výšce výškového reproduktoru, kondenzátor 2,2uF paralelně s rezistorem 5,6Ohm způsobuje opětovný nárůst průběhu na frekvencích nad cca 6 až 8 kHz. S jeho kapacitou lze experimentovat, doporučuji hodnoty od cca 1uF do 3,3uF. Citlivost je okolo 86dB. Ozvučnice jsou vyfoceny zde :

  AlphaPhoto1.jpg (21861 bytes)

  Lze samozřejmě použít i klasický "hranatý" tvar, optimální je objem okolo 10 až 15 litrů, basreflex má vnitřní průměr 5cm a délku okolo 15cm. Je potřeba zešikmit čelní stěnu ozvučnice (podobně jako třeba u soustav Xavian), sklon je u tohoto modelu cca 6cm při výšce čelní stěny 40cm, čili úhel cca 8,5°. Pokud by soustavy měly být tvaru kvádru, bez zešikmení čelní stěny, doporučuji postavit je "vzhůru nohama" (basákem nahoru, výškovým reproduktorem dolů) a poslouchat v ose basového měniče (nebo spíše lehce nad ní). Mělo by to být celkem bez problémů, nahradí se tím (přibližně) ono zešikmení čelní stěny. Soustavy se vyznačují příjemným, neunavujícím, "decentním" zvukem, výborným podáním basů (-3dB@40Hz), a vynikající dynamikou projevu i při vyšších hlasitostech.

  Pozn. : patrně by bylo možné nahradit výškáč T25-001 měničem 27TFFC, který je výrazně levnější (3000 vs 1000 Kč), a to beze změny výhybky, jenom kondenzátor paralelně s odporem 5,6Ohm bych volil spíše menší, okolo 1uF. Pokud to někdo budete zkoušet, dejte mi vědět.

  P.S. : stavěl jsem ještě jedny podobné soustavy, jediná změna byla v použití W17EX-002 (a samozřejmě jiná výhybka). Tento měnič s hořčíkovou membránou má extrémně nízké zkreslení a dokonale rovný průběh středů. Bedna měla frekvenční průběh přesně takový, jaký jsem ho chtěl mít - dokonale rovný (hladký) s "vaničkou" hlubokou 2dB se středem na 3,5kHz. Zvuk - dokonalé podání všech tranzient, kovové struny znějí opravdu jako kovové struny a ne jako silonové, prostě nádhera. Pokud byste někdo měl zájem investovat do těchto měničů (jeden stojí téměř 6000Kč, G17REX/P jenom něco málo přes 2000), napište mi, poskytnu vám rady a schéma výhybky. Pro maximální využití kvalit W17EX je ale nutná především vysoce kvalitní ozvučnice, nyní se také chystám experimentovat s použitím výrazně lepšího výškového reproduktoru (Scan-Speak D2905/9700), o průběhu budu informovat. Každopádně - věřte nebo ne, ale investice do W17EX stojí za to.

   


  Autor textu: Karel Konrád
  převzato z internetoveho e-zine AMP

Hodnocení článku: