Jste zde

BT Imobilizer

BT Imobilizer je jednoúčelově naprogramované zařízení s mikroprocesorem 89C2051, pro komunikaci s

jedinou identifikační klíčenkou.

Jako konektory posloužily v autech hojně používané konektory FASTON. V zapojení je použito relé (RAS-1215 spínací napětí 12V, spínaný proud 15A), s volně připojenými výstupy na konektory a proto lze zapojit imobilizér v automobilu dle libosti. Na konektor SPK se může připojit signalizační reproduktorek odblokování (proti GND) a mezi vývody LED+ a LED- se připojuje signalizační LED. Na obrázku imobilizéru není připojen snímač pro TOUCH, který se připojuje stíněným kabelem. Vývod SP slouží k připojení na spínací skříňku a připojuje se k němu spínané palubní napětí vozu.

V aktivovaném stavu signalizační LED svítí a pokud dojde k odblokování, ozve se krátká zvuková siganlizace, zhasne LED a dojde k sepnutí relé, čímž je umožněno nastartování auta. Na nastartování auta je potom vymezen časový úsek 1/2 minuty a pokud nedojde k jedinému pokusu o nastartování, relé se rozepne a program se vrátí na začátek. Při vypnutí zapalování (i v případě neúspěšného startu) dojde k automatickému zablokování (rozepnutí relé) Imobilizéru a program se opět vrátí na začátek, kdy očekává vložení TOUCH.

Schéma zapojení, plošný spoj a jeho osazení je ve formátu Eagle ver 3.55 spolu se zdrojovými kódy programu (assembler spolu s BIN) pro mikroprocesor k dispozici ke stažení.

Pozice jednotlivých bitů kontrolovaného klíče jsou popsány v poznámce tabulky programu (nachází se úplně na konci) a nastaví se z klíče.

Verze 1.1

Ve verzi 1.1 došlo k změně indikace a po dobu 30 sec lze libovolněkrát starovat. Pokud LED bliká, je imobilizér zablokován, pokud svítí lze startovat a při zhasnuté LED uplynula doba pro startování a imobilizér je odblokován (tento stav nastane pokud vrčí motor).

 

Tomáš Brožek
brozek.tom@ post.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: